Održivi razvoj i međunarodni odnosi

Specijalistički stručni diplomski studij Održivog razvoja i međunarodnih odnosa sukreiran je od strane Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Instituta Ruđer Bošković i Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld

 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: ožujak

 • 100

  izvanredni studij: ožujak

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 24.000 KN

 • 100

  struč. spec. ormo.

O studiju

Sadržaj specijalističkog diplomskog stručnog studija Održivi razvoj i međunarodni odnosi zamišljen je s ciljem stvaranja i razvoja kompetencija kojima će studentice/studenti pronaći svoje mjesto na tržištu rada. Ishodi učenja proizlaze iz nastavnih predmeta koji imaju za cilj osigurati uvjete za usvajanje naprednih konkretnih znanja i vještina.

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. ljetni
Metode istraživanja30306
Program UN 2030.30306
Teorije održivog razvoja30306
Upravljanje projektima30306
IZBOBORNI PREDMET
Analiza troškova i koristi30306
Globalna politička ekonomija30306
Poslovni jezik606
Priprema i izvedba EU projekata30306
Semestar 2. ljetni
Koordinacija EU politika30306
Sandardi kakvoće okoliša40206
Metode očuvanja prirode i okoliša30306
Strateško planiranje i upravljanje30306
IZBORNI PREDMET
Ekonomija i održivi razvoj30306
Održivo upravljanje uslugama30306
Poslovni jezik606
Međunarodna suradnja u kulturi30306
Godina 2.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. ljetni
Društveno poduzetništvo i inovacije30306
Gosporadska diplomacija30306
Infrastrukturna kretanja roba i usluga30306
Međunarodna suradnja u klimatskim promjenama30306
IZBORNI PREDMET
Javna nabava30306
Mir, održivi razvoj i sigurnost30306
Poslovni jezik606
Upravljanje rizicima30306
Semestar 4. ljetni
Seminar15455
Stručna praksa10
Diplomski rad14

Upisne informacije

A) Uvjeti upisa

završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova, ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine, postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju od najmanje 3,50 (ako je prosjek ocjena manji od 3,50 potrebna je preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju).

B) Izborni postupak za upis kandidata:

Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.
Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.

C) Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 2.500,00 HRK (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju /e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 HRK (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Nositelj/Izvođač studija je Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld.

Upisni troškovi u visini od 750,00 Kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2021. godine od 5609 osoba s Libertasovom diplomom samo 181 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Nakon završetka studija, student je osposobljen imati

  • duboko razumijevanje ideja, koncepata i teorija održivog razvoja te izvrsno vladati oruđima za izradu novih procjena u svim kurentnim aspektima i potpodručjima održivog razvoja
  • sposobnost predstaviti ideje, usmeno i pisano, na jasan, primjerno strukturiran način te sposobnost argumentiranja oslanjajući se na ideje, teorije i simulacije održivog razvoja, uvijek imajući u vidu empirijske indikatore praćenja
  • sposobnost za samostalan i timski istraživački rad, brzu asimilaciju novih znanja i podataka i sposobnost za korištenje odgovarajućih metoda i instrumenata za znanstvena istraživanja
  • sposobnost efikasnog pisanja, poticajnog vođenja suradnika i dionika, transparentne organizacije te pravovremenog predavanja prijedloga projekata sa zahtjevnim vremenskim ograničenjima
  • sposobnost za kreativan rad u poslovnom sektoru, državnim i javnim institucijama te u konzultantskim tvrtkama
  • sposobnost i želja za nastavkom studija na doktorskom programu
  • vještine za primjene učenja potrebnih za cjeloživotno obrazovanje
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.