Menadžment bankarstva, osiguranja i financija

Zašto?

 • Money makes the world go round

  Doista, ali ne u lošem smislu. Financijska industrija je unatoč svim prijeporima jedna od elitnih ali istovremeno i kritikama izloženih karijera. Za uspjeh su potrebna podjednaka količina znanja i rada.

   

 • Procjeni ideju

  Znanje iz bankarstva, osiguranja i financija su kompleksna i u stalnim promjenama. Praćenje tržišta, zakona, investicija zahtjeva istovremeno široka opća i usko specijalizirana znanja.  Pronađi način kako efikasno financirati, u kojem roku, s kojim izvorima i s kojim garancijama,to je jedno od ključnih pitanja u svakom poslovnom poduhvatu.

   

 • Nije lagano ali otvara vrata uspjeha

  Ako se odlučite studirati Bankarstvo osiguranje i financije dobivate priliku postati dio poslovne i financijske elite društva, upravljati tokovima novca i kapitala, kreirati kreditne  i financijske proizvode, upravljati  poslovnim i osobnim financijama, sudjelovati na domaćim i međunarodnim financijskim tržištima i upravljati i razvijati financijske institucije i tržišta! To sigurno nije lako ali ovaj studij će vam otvoriti vrata, a na vama je da radom kroz njih prođete.
 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: ožujak

 • 100

  izvanredni studij: ožujak

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 3.185,35 €

 • 100

  mag.oec.

O studiju

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Poslovne ekonomije na Poslovnoj školi Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima

Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na raznim područjima financija, bankarstva i osiguranja, na području funkcioniranja financijskih tržišta, poslovanja investicijskih fondova, za obavljanje poslova u financijskim institucijama.

Studenti uče o ulozi i značaju različitih vrsta financijskih tržišta, institucija i instrumenata, njihovoj strukturi, te mehanizmima i okviru djelovanja u suvremenim financijskim uvjetima. Stiču znanja o čimbenicima unutar i izvan poduzeća koji mogu utjecati na globalna financijska tržišta i poslovanje financijskih institucija.

Posebno se izučavaju područja komercijalnog bankarstva i osiguranja, njihovu važnost za ekonomiju i financijski sustav te studenti stiču znanja i tehnike potrebne za uspješan rad u bankama, osiguravajućim društvima i ostalim financijskim institucijama ili financijskim odjelima.

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. ljetni
Kvantitativne metode u poslovnom upravljanju308
Kontroling308
Informacijski sustavi za poslovno upravljanje307
Upravljanje poslovnim rizicima307
UKUPNO U 1. SEMESTRU12030
Semestar 2. ljetni
Poslovne financije poduzetnika (Financijski menadžment)307
Menadžment osiguravajućih društava307
Financijska tržišta307
Međunarodni financijski menadžment307
Seminarski rad 1.--2
UKUPNO U 2. SEMESTRU12030
UKUPNO U 1. GODINI24060
Godina 2.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. ljetni
Menadžment banaka307
Javne financije307
Monetarna ekonomija307
Krizni menadžment307
Seminarski rad 2.--2
UKUPNO U 3. SEMESTRU12030
Semestar 4. ljetni
Izborni predmet I.305
Izborni predmet II.305
Izborni predmet III.305
Diplomski rad--15
UKUPNO U 4. SEMESTRU9030
UKUPNO U 2. GODINI21060
NAPOMENA: Od šest (6) ponuđenih izbornih predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
Investiranje i upravljanje portfeljem305
Kompetitivna analiza305
Marketing u financijskim institucijama305
Pravo međunarodnih plaćanja305
Strategijski menadžment305
Upravljanje projektima305

Skupni ishodi učenja

IU 1 Kritički prosuđivati složene probleme temeljem relevantne metodologije, literature i podataka

IU 2 Razviti i izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU3 Povezati ekonomske varijable i konstruirati matematički model za istraživanje

IU 4 Prezentirati rezultate istraživanja i procijeniti utjecaj na buduća kretanja u financijskom sektoru

IU 5 Kritički prosuđivati ulogu kontrolinga u financijama i financijskim institucijama

IU 6 Razviti podloge za primjenu instrumenata i tehnika operativnog kontrolinga

IU 7 Valorizirati učinke korištenja informacijskih sustava u poslovnom upravljanju

IU 8 Povezivati baze podataka s mjerenjem pokazatelja uspješnosti poslovanja

IU 9 Rangirati rizike i organizirati upravljanje poslovnim i financijskim rizicima

IU 10 Povezivati instrumente osiguranja od rizika s izvorom i vrstom rizika

IU 11 Izraditi financijske planove u poslovanju financijskih institucija

IU 12 Organizirati upravljanje pričuvama u području životnih i neživotnih osiguranja

IU 13 Povezivati funkcioniranje financijskih tržišta i financijskih institucija

IU 14 Formulirati i predložiti strategiju upravljanja međunarodnim projektima

IU 15 Planirati i voditi aktivno upravljanje kreditnim, tržišnim i operativnim rizicima

IU 16 Povezati ulogu javnih financija i porezne politike u poslovnom i financijskom sektoru

IU 17 Povezivati utjecaj instrumenata i mjera monetarne politike sa stanjem u realnim i financijskom sektoru

Upisne informacije

A) Uvjeti upisa

završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova, ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine, postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju od najmanje 3,50 (ako je prosjek ocjena manji od 3,50 potrebna je preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju).

B) Izborni postupak za upis kandidata:

Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.
Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.

C) Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 2.500,00 HRK (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju /e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 HRK (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 750,00 Kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2022. godine od 6424  osoba s Libertasovom diplomom samo 198  je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru radeći:

  • poslove menadžmenta i strateškog planiranja u bankama,
  • poslove organizacije, pripreme i ugovaranja aktivnih, neutralnih i pasivnih bankarskih poslova,
  • poslove menadžment konzaltinga u podrucju financiranja i kreditiranja gospodarskih projekata,
  • poslove osiguranja od financijskih rizika u poslovanju,
  • vođenje poslova kontrolinga,
  • poslove osiguranja financiranja domacih i međunarodnih projekata,
  • poslove financiranja i kreditiranja gospodarskih projekata,
  • upravljanje investicijskim fondovima,
  • samostalno upravljanje financijama poduzeća,
  • upravljanje poslovima revizije i analize financijskih izvješća.
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.