Libertas – Radionice

Radionica u pripremi: Pisanje maturalnog rada
Planirano izvođenje: veljača 2021

Poštovane maturantice i maturanti,

za Vas smo pripremili radionicu pod nazivom Radionica: Pisanje maturalnog rada. Navedena radionica pomoć će Vam pri izboru teme maturalnog rada, upoznavanje s tehnikama pisanja, te tehničkim uređenjem samog rada. Radionicu će voditi profesori i asistenti s višegodišnijm iskustvom.

  • Elektronska prijava:  • Kontakt centra za karijere
    Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
    Savjetnica centraIva Dujmović | Tel: 01 / 5633 112 | e-mail: idujmovic@libertas.hr
    Savjetnik centraLuka Frlan | Tel: 01 / 5633 115 | e: lfrlan@libertas.hr
    Savjetnik centraZvonko Nuić | Tel: 01 / 5633 115 | e: znuic@libertas.hr