Probni ispit mature

 • Poštovane maturantice i maturanti,

  Libertas Međunarodno Sveučilište je moderno sveučilište koje uspješno nalazi odgovore i rješenja na trenutne izazove kako bi maturantima omogućila sigurniji odabir i ulazak u svijet visokog obrazovanja i stjecanje akademskih kvalifikacija. Društveno odgovorno poslovanje i promicanje akademskih vrijednosti su temeljni postulati sveučilišta Libertas.  S tim ciljem i ove godine omogućili smo svima maturantima u Hrvatskoj  polaganje probnog ispita državne mature kako bi stekli uvida u razinu spremnosti za  uspješno polaganje državnog ispita i upisa željenog fakulteta. Pristup probnom ispitu mature je besplatan za sve kandidate koji žele testirati svoje znanja.

  Probni ispit iz državne mature polaže se iz obveznih predmeta (kandidatkinja/kandidat može birati jedan ili više ispita prema razini). Ispiti će se održati u subotu 20. travnja. 2024.godine. Kandidati će potvrdu o primitku primati svaki petak, do termina ispita. Za potrebe komunikacije i polaganja ispita, primljenim kandidatima će se otvoriti službeni račun Sveučilišta, a tehničke upute će primiti od našeg IT odjela.  Na navedenom računu (mailu) biti će dostupan raspored ispita te ostale informacije glede ispita i postignutih rezultata.

 • Centar za karijere
  Libertas Međunarodno Sveučilište
  czk@libertas.hr
  Kontakt centra za karijere
  Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić Kvesić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
  Zamjenik Voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 112| e: izovak@libertas.hr
  Studentica savjetnica centraMartina Marjanović | Tel: 01 / 5633 115| e-mail: mmarjanovic1@student.libertas.hr
  Savjetnik centraZvonimir Mamić univ. mag. rel. int. | Tel: 01 / 5633 115 | e: zmamic@libertas.hr
  Student savjetnikLeon Išpan | Tel: 01 / 5633 117| e: lispan@student.libertas.hr

UPUTE ZA PRISTUP ONLINE SUSTAVU E-PRIPREMA

Na svoje privatne email adrese primili ste informacije (korisničko ime i lozinku) za korisnički račun Sveučilišta koji Vam je kreiran za potrebe probnog ispita za državnu maturu.  S navedenim korisničkim podacima ulogirati ćete se na sljedeći način:

Kontakt centra za karijere
Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić Kvesić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
Zamjenik Voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 112| e: izovak@libertas.hr
Studentica savjetnica centraMartina Marjanović | Tel: 01 / 5633 115| e-mail: mmarjanovic1@student.libertas.hr
Savjetnik centraZvonimir Mamić univ. mag. rel. int. | Tel: 01 / 5633 115 | e: zmamic@libertas.hr
Student savjetnikLeon Išpan | Tel: 01 / 5633 117| e: lispan@student.libertas.hr