Probni ispit mature

 • Poštovane maturantice i maturanti,

  Sveučilište Libertas je moderno sveučilište koje uspješno nalazi odgovore i rješenja na trenutne izazove kako bi maturantima omogućila sigurniji odabir i ulazak u svijet visokog obrazovanja i stjecanje akademskih kvalifikacija.
  Svi zainteresirani maturanti, mogu se prijaviti na e-probni ispit državne mature.

   

  Prijave će biti otvorene od 05.veljače 2022.godine u 12 sati na ovom linku.

   

  Probni ispit iz državne mature polaže se iz obveznih predmeta (kandidatkinja/kandidat može birati jedan ili više ispita).

   

  Ispiti će se održati u subotu 23.travnja. 2022.godine
 • Centar za karijere
  Libertas Međunarodno Sveučilište
  czk@libertas.hr
  Kontakt centra za karijere
  Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić Kvesić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
  Zamjenik Voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 151| e: izovak@libertas.hr
  Savjetnica centraMirta Radić | Tel: 01 / 5633 115| e-mail: mradic1@libertas.hr
  Savjetnik centraLuka Frlan univ. bacc. oec.| Tel: 01 / 5633 117| e: lfrlan@libertas.hr
  Savjetnik centraZvonimir Mamić| Tel: 01 / 5633 115 | e: zmamic@libertas.hr

UPUTE ZA PRISTUP ONLINE SUSTAVU E-PRIPREMA

Na svoje privatne email adrese primili ste informacije (korisničko ime i lozinku) za korisnički račun Sveučilišta koji Vam je kreiran za potrebe probnog ispita za državnu maturu.  S navedenim korisničkim podacima ulogirati ćete se na sljedeći način:

Kontakt centra za karijere
Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić Kvesić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
Zamjenik Voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 151| e: izovak@libertas.hr
Savjetnica centraMirta Radić | Tel: 01 / 5633 115| e-mail: mradic1@libertas.hr
Savjetnik centraLuka Frlan univ. bacc. oec.| Tel: 01 / 5633 117| e: lfrlan@libertas.hr
Savjetnik centraZvonimir Mamić| Tel: 01 / 5633 115 | e: zmamic@libertas.hr