Probni ispit mature

 • Poštovane maturantice i maturanti,

  Sveučilište Libertas je moderno sveučilište koje uspješno nalazi odgovore i rješenja na trenutne izazove kako bi maturantima omogućila sigurniji odabir i ulazak u svijet visokog obrazovanja i stjecanje akademskih kvalifikacija.
  Svi zainteresirani maturanti, mogu se prijaviti na probni e-ispit državne mature kako bi provjerili svoje stečeno znanje. Probni ispit iz državne mature polaže se iz obveznih predmeta (kandidatkinja/kandidat može birati jedan ili više ispita). Ispiti će se održati u subotu 24.travnja. 2021.godine putem platforme Sveučilišta.
  Prijavljenim kandidatima biti će otvoren račun Sveučilišta, putem kojeg će zaprimati ispite i raspored ispita (Molimo Vas da po primitku obavijesti na svoj privatan email, postavite račun sveučilišta sukladno uputama IT odjela Sveučilišta). Ova obavijest ne odnosi se na maturante koji pohađaju besplatne pripreme Sveučilišta (njima je probni ispit uključen u paket priprema). Pristupanje probnom ispitu ne obvezuje na upis Sveučilišta.
 • Centar za karijere
  Libertas Međunarodno Sveučilište
  czk@libertas.hr
  Kontakt centra za karijere
  Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
  Zamjenik voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 112 | e: izovak@libertas.hr
  Savjetnica centraIva Dujmović | Tel: 01 / 5633 112 | e-mail: idujmovic@libertas.hr
  Savjetnik centraLuka Frlan univ. bacc. oec.| Tel: 01 / 5633 115 | e: lfrlan@libertas.hr
  Savjetnik centraZvonko Nuić | Tel: 01 / 5633 115 | e: znuic@libertas.hr

UPUTE ZA PRISTUP ONLINE SUSTAVU E-PRIPREMA

Na svoje privatne email adrese primili ste informacije (korisničko ime i lozinku) za korisnički račun Sveučilišta koji Vam je kreiran za potrebe probnog ispita za državnu maturu.  S navedenim korisničkim podacima ulogirati ćete se na sljedeći način:

Kontakt centra za karijere
Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
Zamjenik voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 112 | e: izovak@libertas.hr
Savjetnica centraIva Dujmović | Tel: 01 / 5633 112 | e-mail: idujmovic@libertas.hr
Savjetnik centraLuka Frlan univ. bacc. oec.| Tel: 01 / 5633 115 | e: lfrlan@libertas.hr
Savjetnik centraZvonko Nuić | Tel: 01 / 5633 115 | e: znuic@libertas.hr