Probni ispit mature

 • U nastavku je raspored probnog e-ispita državne mature za subotu, 24. travnja 2021. godine

  Probni e- ispit DM – satnice i predmeti
  8,00 -10,40 – Školski esej (A i B) HRVATSKI JEZIK
  11,00-12,40 – Književnost i jezik (A i B) HRVATSKI JEZIK
  13,30 – 16,30 (A razina) MATEMATIKA
  14,00 – 16,30 (B razina) MATEMATIKA
  17,00 – 18,40 Čitanje i pisanje (A i B razina) ENGLESKI JEZIK
  19,00-19,35 Slušanje (A i B razina) ENGLESKI JEZIK
  17,00 – 18,40 Čitanje i pisanje (A i B razina) NJEMAČKI JEZIK
  19,00-19,35 Slušanje (A i B razina) NJEMAČKI JEZIK

  Kratke napomene:
  1. Na svoje korisničke račune potrebno je prijaviti se 10 tak minuta prije početka.
  2. Linkove ćete primati za prijavljene predmete sukladno rasporedu
  3. Paziti na vrijeme i zaključati online ispit (Podnesi – nakon zadnjeg pitanja)
  4. Kada ste uspješno podnijeli ispit preko web forme, prikazat će Vam se obavijest vaš je odgovor zabilježen
  4. U roku od 8 dana primiti rezultate iz predmeta koje su polagali (na email Sveučilišta)

  *Na ispit izlaze samo prijavljeni učenici. U slučaju tehničkih poteškoća, od 9 do 12 sati (24.4.2021.) moguće je nazvati na broj telefona Centra za karijere ili se obratiti na e-mail czk@libertas.hr ili aai@libertas.hr.

  Sretno s ispitima!

 • Centar za karijere
  Libertas Međunarodno Sveučilište
  czk@libertas.hr
  Kontakt centra za karijere
  Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić Kvesić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
  Zamjenik voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 112 | e: izovak@libertas.hr
  Savjetnica centraIva Dujmović | Tel: 01 / 5633 112 | e-mail: idujmovic@libertas.hr
  Savjetnik centraLuka Frlan univ. bacc. oec.| Tel: 01 / 5633 115 | e: lfrlan@libertas.hr
  Savjetnik centraZvonko Nuić | Tel: 01 / 5633 115 | e: znuic@libertas.hr

UPUTE ZA PRISTUP ONLINE SUSTAVU E-PRIPREMA

Na svoje privatne email adrese primili ste informacije (korisničko ime i lozinku) za korisnički račun Sveučilišta koji Vam je kreiran za potrebe probnog ispita za državnu maturu.  S navedenim korisničkim podacima ulogirati ćete se na sljedeći način:

Kontakt centra za karijere
Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić Kvesić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
Zamjenik voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 112 | e: izovak@libertas.hr
Savjetnica centraIva Dujmović | Tel: 01 / 5633 112 | e-mail: idujmovic@libertas.hr
Savjetnik centraLuka Frlan univ. bacc. oec.| Tel: 01 / 5633 115 | e: lfrlan@libertas.hr
Savjetnik centraZvonko Nuić | Tel: 01 / 5633 115 | e: znuic@libertas.hr