Probni ispit mature

 • Poštovane maturantice i maturanti,

  Libertas Međunarodno Sveučilište je moderno sveučilište koje uspješno nalazi odgovore i rješenja na trenutne izazove kako bi maturantima omogućila sigurniji odabir i ulazak u svijet visokog obrazovanja i stjecanje akademskih kvalifikacija. Društveno odgovorno poslovanje i promicanje akademskih vrijednosti su temeljni postulati sveučilišta Libertas.  S tim ciljem i ove godine omogućili smo svima maturantima u Hrvatskoj  polaganje probnog ispita državne mature kako bi stekli uvida u razinu spremnosti za  uspješno polaganje državnog ispita i upisa željenog fakulteta. Pristup probnom ispitu mature je besplatan za sve kandidate koji žele testirati svoje znanja.

  Prijave su zatvorene.

  Probni ispit iz državne mature polaže se iz obveznih predmeta (kandidatkinja/kandidat može birati jedan ili više ispita prema razini).Ispiti će se održati u subotu 23.travnja. 2022.godine. Kandidati će potvrdu o primitku primati svaki petak, do termina ispita. Za potrebe komunikacije i polaganja ispita, primljenim kandidatima će se otvoriti službeni račun Sveučilišta, a tehničke upute će primiti od našeg IT odjela.  Na navedenom računu (mailu) biti će dostupan raspored ispita te ostale informacije glede ispita i postignutih rezultata.

 • Centar za karijere
  Libertas Međunarodno Sveučilište
  czk@libertas.hr
  Kontakt centra za karijere
  Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić Kvesić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
  Zamjenik Voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 115| e: izovak@libertas.hr
  Savjetnica centraMirta Radić | Tel: 01 / 5633 115| e-mail: mradic1@libertas.hr
  Savjetnik centraZvonimir Mamić| Tel: 01 / 5633 115 | e: zmamic@libertas.hr

UPUTE ZA PRISTUP ONLINE SUSTAVU E-PRIPREMA

Na svoje privatne email adrese primili ste informacije (korisničko ime i lozinku) za korisnički račun Sveučilišta koji Vam je kreiran za potrebe probnog ispita za državnu maturu.  S navedenim korisničkim podacima ulogirati ćete se na sljedeći način:

Kontakt centra za karijere
Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić Kvesić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
Zamjenik Voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 115| e: izovak@libertas.hr
Savjetnica centraMirta Radić | Tel: 01 / 5633 115| e-mail: mradic1@libertas.hr
Savjetnik centraZvonimir Mamić| Tel: 01 / 5633 115 | e: zmamic@libertas.hr