Pripreme za ispite državne mature

 • Drage maturantice i maturanti,

  Sveučilište Libertas i ove godine nastavlja s povezivanjem srednjoškolskih institucija s visokim obrazovanjem te će i ove akademske godine učiniti maksimalni napor kako bi Vama, maturantima, pomogli prilikom odabira studija te ulaska u svijet visokog obrazovanja i stjecanja akademskih kvalifikacija. Jedna od aktivnosti usmjerenih Vama  jest mogućnost prisustvovanja na besplatnim pripremama za državnu maturu.

  Pripreme će početi 22. siječnja 2022. godine  i  odvijat će se 12 subota, od 9 do 14 sati čiji ćemo način izvođenja prilagoditi epidemiološkoj situaciji. Pripreme će se održavati iz obveznih predmeta državne mature: hrvatskog, matematike , engleskog jezika ili njemačkog jezika, na A ili B razini zavisno o izboru kandidata. Na ovaj način svi kandidati će imati priliku  usvojiti nova znanja, ponoviti dosad naučeno i proširiti svoj krug prijateljstva. Kao i godinama do sada pripreme će izvoditi profesori s višegodišnjim iskustvom koji su prepoznati stručnjaci iz svojega područja.

  Primljeni kandidati zaprimit će  obavijesti na e-mail naveden u prijavi. Kandidati s kojima smo se družili u njihovim srednjim školama imaju pravo prednosti i njima je mjesto osigurano.

  Online prijave počinju 8. studenog 2021. godine u 12 sati na ovoj stranici.

  Dodatne informacije možete dobiti u Centru za karijere:

  Centar za karijere
  Libertas Međunarodno Sveučilište
  czk@libertas.hr
  Voditeljica centra Dr. sc. Lorena Vokić Kvesić| t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
  Zamjenik voditeljice centra: Igor Zovak, mag. rel. int. et dipl., e: izovak@libertas.hr
  Savjetnica centra: Mirta Radić  | Tel: 01 / 5633 115 | e-mail: mradic1@libertas.hr
  Savjetnik centra Luka Frlan, univ.bacc.oec. | Tel: 01 / 5633 117 | e: lfrlan@libertas.hr
  Savjetnik centra Zvonimir Mamić, univ. bacc. rel. int. 01 / 5633 115 | e: zmamic@libertas.hr

UPUTE ZA PRISTUP ONLINE SUSTAVU E-PRIPREMA

Na svoje privatne email adrese primili ste informacije (korisničko ime i lozinku) za korisnički račun Sveučilišta koji Vam je kreiran za potrebe priprema za državnu maturu.  S navedenim korisničkim podacima ulogirati ćete se na sljedeći način:

Kolegice i kolege koje imaju poteškoća glede spajanja, molimo da ispune obrazac dostupan na  https://forms.gle/Kjy2apfKwnEdGcTL8 ili se direktno obrate Centru za karijere putem navedenih kontakata.

Konzultacije

Kako bi mogli postavljati pitanja na konzultacijama potrebno je prilikom spajanja na meet.google.com/xyxy-xyxy-xyx:

 • PRIJAVE SU ZATRVORENE
 • Kontakt centra za karijere
  Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić Kvesić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
  Zamjenik Voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 151| e: izovak@libertas.hr
  Savjetnica centraMirta Radić | Tel: 01 / 5633 115| e-mail: mradic1@libertas.hr
  Savjetnik centraLuka Frlan univ. bacc. oec.| Tel: 01 / 5633 117| e: lfrlan@libertas.hr
  Savjetnik centraZvonimir Mamić| Tel: 01 / 5633 115 | e: zmamic@libertas.hr