Pripreme za ispite državne mature

 • Drage maturantice i maturanti,

  Libertas Međunarodno Sveučilište nastavlja s povezivanjem srednjoškolskih institucija s visokim obrazovanjem te ćemo i naredni period činiti maksimalni napor kako bi maturantima pomogli u koracima za ulazak u svijet visokog obrazovanja i stjecanja akademskih kvalifikacija. Jedna od aktivnosti na koje se možete prijaviti jesu potpuno besplatne pripreme za državnu maturu (ne obvezuju na upis našeg Sveučilišta). Izvodimo ih već godinama kao dio društveno odgovornog poslovanja i pomoći roditeljima maturanata.

  Pripreme će početi 14. siječnja 2023. godine ,12 subota, do 1.travnja 2023.godine, od 9 do 14 sati čiji ćemo način izvođenja prilagoditi epidemiološkoj situaciji.  Online prijave se otvaraju 5.rujna 2022.godine u 12 sati na ovom linku.

  Pripreme će se izvoditi iz obveznih predmeta državne mature: hrvatskog, matematike , engleskog jezika ili njemačkog jezika, na A ili B razini zavisno o izboru kandidata. Na ovaj način svi kandidati će imati priliku  usvojiti nova znanja, ponoviti do sada naučeno i proširiti svoj krug prijateljstva. Kao i godinama do sada pripreme će izvoditi profesori s višegodišnjim iskustvom koji su prepoznati stručnjaci iz svojega područja.

  Maturanti koji su svoje prijave uredno predali, primit će email potvrde.  Kandidati čije su srednje škole partneri Sveučilišta te maturanti koji su se susreli s koordinatorima Sveučilišta imaju pravo prednosti i njima je mjesto osigurano.

  Dodatne informacije možete dobiti u Centru za karijere:

  Centar za karijere
  Libertas Međunarodno Sveučilište
  czk@libertas.hr
   

Obrazac prijave za pripreme za državnu maturu

Hrvatski jezik: A razinaB razinaNe želim pohađati navedeni predmet

Matematika: A razinaB razinaNe želim pohađati navedeni predmet

Engleski jezik: A razinaB razinaNe želim pohađati navedeni predmet

Njemački jezik: A razinaB razinaNe želim pohađati navedeni predmet


uživo*online
*ako trenutna epidemiološka situacija to bude dozvoljavala


Kontakt centra za karijere
Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić Kvesić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
Zamjenik Voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 115| e: izovak@libertas.hr
Savjetnica centraMirta Radić | Tel: 01 / 5633 115| e-mail: mradic1@libertas.hr
Savjetnik centraZvonimir Mamić| Tel: 01 / 5633 115 | e: zmamic@libertas.hr
Student savjetnikLeon Išpan | Tel: 01 / 5633 117| e: lispan@studnet.libertas.hr