Pripreme za ispite državne mature

 • Drage maturantice i maturanti,

  Sveučilište Libertas i ove godine nastavlja s povezivanjem srednjoškolskih institucija s visokim obrazovanjem te će i ove akademske godine učiniti maksimalni napor kako bi Vama, maturantima, pomogli prilikom odabira studija te ulaska u svijet visokog obrazovanja i stjecanja akademskih kvalifikacija. Jedna od aktivnosti usmjerenih Vama  jest mogućnost prisustvovanja na besplatnim pripremama za državnu maturu.

  Pripreme započinju 23. siječnja 2021. godine  i  odvijat će se do 24. travnja 2021. godinesubotom od 9 do 14 sati čiji ćemo način izvođenja prilagoditi epidemiološkoj situaciji. Pripreme će se održavati iz obveznih predmeta državne mature: hrvatskog, matematike , engleskog jezika ili njemačkog jezika, na A ili B razini zavisno o izboru kandidata. Na ovaj način svi kandidati će imati priliku  usvojiti nova znanja, ponoviti dosad naučeno i proširiti svoj krug prijateljstva. Kao i godinama do sada pripreme će izvoditi profesori s višegodišnjim iskustvom koji su prepoznati stručnjaci iz svojega područja.

  Primljenim kandidatima otvoren je račun Sveučilišta putem kojeg će pratiti nastavu i putem kojeg su primili raspored za svoju grupu.

  Centar za karijere
  Libertas Međunarodno Sveučilište
  czk@libertas.hrVoditeljica centra Dr. sc. Lorena Vokić Kvesić| t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
  Savjetnica centra Iva Dujmović | Tel: 01 / 5633 112 | e-mail: idujmovic@libertas.hr
  Savjetnik centra Luka Frlan, univ.bacc.oec. | Tel: 01 / 5633 115 | e: lfrlan@libertas.hr
  Savjetnik centra Zvonko Nuić | Tel: 01 / 5633 115 | e: znuic@libertas.hr
  Želimo Vam uspješan početak!

UPUTE ZA PRISTUP ONLINE SUSTAVU E-PRIPREMA

Na svoje privatne email adrese primili ste informacije (korisničko ime i lozinku) za korisnički račun Sveučilišta koji Vam je kreiran za potrebe priprema za državnu maturu.  S navedenim korisničkim podacima ulogirati ćete se na sljedeći način:

Kolegice i kolege koje imaju poteškoća glede spajanja, molimo da ispune obrazac dostupan na  https://forms.gle/Kjy2apfKwnEdGcTL8 ili se direktno obrate Centru za karijere putem navedenih kontakata.

Konzultacije

Kako bi mogli postavljati pitanja na konzultacijama potrebno je prilikom spajanja na meet.google.com/xyxy-xyxy-xyx:

 • PRIJAVE SU ZATRVORENE
 • Kontakt centra za karijere
  Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić Kvesić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
  Zamjenik voditeljice centraIgor Zovak, mag. rel. int. et dipl.| t: 01 / 5633 112 | e: izovak@libertas.hr
  Savjetnica centraIva Dujmović | Tel: 01 / 5633 112 | e-mail: idujmovic@libertas.hr
  Savjetnik centraLuka Frlan univ. bacc. oec.| Tel: 01 / 5633 115 | e: lfrlan@libertas.hr
  Savjetnik centraZvonko Nuić | Tel: 01 / 5633 115 | e: znuic@libertas.hr