Pripreme za ispite državne mature

Drage maturantice i maturanti,

Sveučilište Libertas i ove godine nastavlja s povezivanjem srednjoškolskih institucija s visokim obrazovanjem te će i ove akademske godine učiniti maksimalni napor kako bi Vama, maturantima, pomogli prilikom odabira studija te ulaska u svijet visokog obrazovanja i stjecanja akademskih kvalifikacija. Jedna od aktivnosti usmjerenih Vama  jest mogućnost prisustvovanja na besplatnim pripremama za državnu maturu.

Pripreme započinju 23. siječnja 2021. godine  i  odvijat će se do 24. travnja 2021. godinesubotom od 9 do 14 sati čiji ćemo način izvođenja prilagoditi epidemiološkoj situaciji. Pripreme će se održavati iz obveznih predmeta državne mature: hrvatskog, matematike , engleskog jezika ili njemačkog jezika, na A ili B razini zavisno o izboru kandidata. Na ovaj način svi kandidati će imati priliku  usvojiti nova znanja, ponoviti dosad naučeno i proširiti svoj krug prijateljstva. Kao i godinama do sada pripreme će izvoditi profesori s višegodišnjim iskustvom koji su prepoznati stručnjaci iz svojega područja.

Primljeni kandidati dobit će detaljne obavijesti na svoje mail adrese zajedno s predviđenim rasporedom trajanja zaključno s 18. prosinca 2020.godine, a liste će se ažurirati do 15.siječnja 2021. godine.  Kandidati s kojima smo se družili u njihovim srednjim školama imaju pravo prednosti i njima je mjesto osigurano.

 • Elektronska prijava:


 • Kontakt centra za karijere
  Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
  Savjetnica centraJosipa Milić, mag. rel. int. et dip.| Tel: 01 / 5633 117 | e-mail: jmilic@libertas.hr
  Savjetnica centraIva Dujmović | Tel: 01 / 5633 112 | e-mail: idujmovic@libertas.hr
  Savjetnik centraIvan Dodić, mag. oec. | Tel: 01 / 5633 115 | e: idodic@libertas.hr
  Savjetnik centraZvonko Nuić | Tel: 01 / 5633 115 | e: znuic@libertas.hr