Sastavnice

Libertas-sastavnice

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije pruža interdisciplinarno obrazovanje kroz povezivanje akademske izvrsnosti, kulturne raznolikosti i razmjene, znanosti i istraživanja. Studijski programi koji se izvode u okviru ovog fakulteta obuhvaćaju područja međunarodnih poslova, diplomacije, komparativnih studija i međunarodnih organizacija, poslovanja i prava te time potvrđuje činjenicu da se polje međunarodnih odnosa i diplomacije može potpuno razumjeti samo kroz multidisciplinarni i sveobuhvatni pristup.

Na Fakultetu međunarodnih odnosa i diplomacije trenutno se izvode prijediplomski i diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije, te doktorski studij Međunarodnih odnosa u suradnji sa Sveučilištem u Zadru.

Uloga hrvatskih diplomata u posljednjih 500 godina bila je važna u oblikovanju europskog geostrateškog prostora, što je potaknuto upravo položajem hrvatskog teritorija na razmeđu Istoka i Zapada. Tako u hrvatski diplomati često igrali ključnu ulogu u odnosima Mlečana, Francuza i njemačkih careva sa osmanskim sultanom u Carigradu. Govoriti o hrvatskoj diplomaciji gotovo je nemoguće bez spomena Dubrovačke Republike, čiji su diplomati sve do službenog ukinuća Republike 1815. godine obavljali veleposlaničke i konzularne djelatnosti diljem Starog i Novog svijeta.

Pročitajte više

Na Fakuletu međunarodnih odnosa i diplomacije DIU Libertas međunarodnog sveučilišta ta se stara tradicija hrvatske diplomacije oživljava, i to u Zagrebu, kao glavnom i najmnogoljudnijem gradu u zemlji, i Dubrovniku, kao povijesnoj prijestolnici hrvatske diplomacije. Znanja koja se stječu studijem međunarodnih odnosa i diplomacije imaju široku primjenu, a obrazovanje mladih kardova za rad u diplomaciji, međuanrodnim političkim, ekonomskim, humanitarnim i drugim institucijama, imperativ je razvoja hrvatske vanjske politike, ali i svekolikog razvoja našeg društva u dobu rastućih globalizacijskih izazova.

Fakultet međunarodnog poslovanja i ekonomije

Fakultet međunarodnog poslovanja i ekonomije priprema studente za profesionalne pozicije u okruženju globalnog poslovanja kroz kombinaciju teorijskih znanja sa više praktičnih vještina koje su relevantne za međunarodno poslovanje i ekonomiju. Studenti će steći širok spektar znanja iz područja poslovanja razvijajući vještine rješavanja problema i komunikacijske vještine važne za uspjeh u poslovnom svijetu.

Kako su se pitanja u međunarodnoj ekonomiji i poslovanju proširila po opsegu i složenosti, od vitalne je važnosti educirati nove generacije lidera u području politike, privatnog sektora i ekonomije koji imaju kritično razumijevanje ekonomskih pojmova i uloge ekonomskih procesa u međunarodnim poslovima. Doista, u Lisabonskoj strategiji, Europska unija je prepoznala da je primarni način za povećanje konkurentnosti i rasta u globalnom ekonomskom sustavu kroz obrazovanje i znanje. Primjer Europske unije, pokazao je da se poslovni ljudi s aktualnom razinom znanja i vještina o poslovanju i ekonomiji ključni elementi za uspješnu integraciju i izvedbu na zajedničkom ekonomskom tržištu.

Pročitajte više

Znanja potrebna za vođenje poslovanja na novim, svjetskim tržištima nedostaju na tržištu rada istočne, južne i jugoistočne Europe. Vrlo mali dio ljudi na tržištu rada usmjeren je na područje međunarodnog poslovanja. Prijediplomski studij međunarodnog poslovanja i ekonomije Libertas međunarodnog sveučilišta je usmjeren na pružanje znanja i vještina krucijalnog za međunarodno tržište, što zapravo odgovara specifičnim potrebama tvrtki koje se bave međunarodnim poslovanjem i trgovinom. Sam studij je zamišljen kao kombinacija teorijskog razumijevanja potkrijepljen praktičnim znanjem, tako da se stečeno obrazovanje može primijeniti na razne profesionalne izazove u području međunarodnog poslovanja i trgovine. Nakon završetka studija, student će biti spreman za rad u tvrtkama koje se bave međunarodnim poslovanjem, institucijama koje se bave analizom i savjetovanjem u međunarodnim ekonomskim poslovima, kao i državnim i međunarodnim organizacijama usmjerenim na međunarodnu ekonomiju (pogotovo WTO i EU).

Umjesto da se usredotoči na određenu vještinu ili aspekt međunarodnog poslovanja, Libertas međunarodno sveučilište nudi studij koji je jedinstveno organiziran obzirom da daje svojim studentima mogućnost za studij međunarodnog poslovanja u zanimljivom, interaktivnom i fleksibilnom okruženju. Glavni fokus ovog studija je pripremiti studente za uspjeh na globalnom tržištu kroz povećanje konkurentnosti njihovih poduzeća i nacionalnih gospodarstava, te im omogućiti prave vještine koji će im pomoći prilikom oblikovanja svoje buduće karijere u međunarodnim organizacijama i privatnom sektoru.

 

Fakultet zdravstvenih znanosti

 

Fakultet zdravstvenih znanosti je sastavnica Libertas međunarodnog sveučilišta osnovana sa zadaćom da priprema i provodi programe profesionalnog razvoja stručnjaka potrebnih za rad u zdravstvenom sustavu. Zdravstveni sustav  zbog svoje složenosti i brzini tehnološkog razvoja traži stalnu prilagodbu i inovacije kako u nastavnim programima tako i formiranju novih profila stručnjaka.

Fakultet zdravstvenih znanosti Libertas međunarodnog sveučilišta ima za cilj pripremiti nastavne programe za one poslove u zdravstvu koji danas nedostaju u sustavu i tržištu rada primjenjujući pritom kombinaciju teorijske nastave i stjecanje praktičnih vještina u kliničkoj praksi. Sveučilište ima razvijenu suradnju s kliničkim bazama i drugim sveučilištima u Hrvatskoj i EU koje imaju viziju razvoja inovativnih područja u biomedicini i zdravstvu. Tijekom studija polaznici razvijaju  osobne  znanstvene kompetencije u području biomedicine i zdravstva, što  im omogućava kritičko preispitivanje novih metoda dijagnoze, liječenja ili skrbi za korisnike zdravstvenih usluga, te translaciju znanstvenih spoznaja u kliničku praksu. Interdisciplinarni pristup i široki opseg izborne nastave omogućava polaznicima oblikovanje svog profesionalnog profila za rad u zdravstvenim sustavima EU.

Kvaliteta zdravstvenih intervencija i sigurnost bolesnika postali su važni čimbenik u zdravstvenom sustavu zbog iznimnog napretka i razvoja novih inovativnih metoda te potrebe njihove racionalne i sigurne primjene u praksi. Poslijediplomski studij iz upravljanja kvalitetom u zdravstvu koji provodi Sveučilište prvi je takav studij na području jugoistočne Europe. Fokus ovog programa je pripremiti  vodeće stručnjake za uspostavljanje, upravljanje, provjeru i istraživanje kvalitete usluga u zdravstvenim ustanovama, agencijama i  te zdravstvenoj administraciji odgovornoj za organizaciju i financiranje zdravstvenog sustava.

Fakultet za film i scenske umjetnosti

Snaga govorne ekspresije ne nalazi se samo u pukom značenju riječi nego se skriva u zvukovnom, akcenatskom i kvantitetskom dijelu riječi i rečenica. Ovladavanjem potrebnih znanja i vještina postaje se vještiji u međusobnoj komunikaciji i u izravnom obraćanju ciljanim skupinama. Znanja i vještine koje ovaj studij nudi neophodne su ne samo onima koji su za svoj životni poziv odabrali glumu nego i onima čiji će poslovi biti vezani uz politiku, diplomaciju, novinarstvo, voditeljstvo, glasnogovorništvo i uopće poslovnu komunikaciju.
U izvođenju studija glume sudjeluju vrhunski stručnjaci poput Branke Cvitković, Dragana Despota, Žarka Potočnjaka i drugih. Uz želju, uz nadarenost, potrebna su i umijeća koja student postiže tijekom studija glume Libertas međunarodnom sveučilištu. Tu je, jasno, ponajprije studij glumačke vještine i sveg onog što ta vještina uključuje: scenski govor i scenski pokret, temeljne sastavnice iskazivanja na pozornici.

Pročitajte više

Glumac mora raspolagati i osnovama glazbenog umijeća kako bi bio sposoban da prema zahtjevima predstave pjeva ili svira kao temeljnim sastavnicama iskazivanja na pozornici. Da bi se mogao snalaziti u tekstovima raznih epoha i stilskih razdoblja, student će upoznati povijest drame i kazališta kao i posebno analizu dramskog teksta. Budući da je kazalište živ i dinamičan organizam, student će upoznati i temelje organizacije kazališnog rada. Pružajući sva ta znanja, studij omogućava oblikovanje cjelovite i svestrane glumačke osobnosti.
Završeni student izabrat će onaj medij u kojem najbolje nalazi sebe i u kojem će iskazati svoje umjetničke nadarenosti.

 

Poslovna škola Libertas

Poslovna škola Libertas provodi akreditirane stručne studije po modelu “3+2” odnosno tri godine prijediplomskog stručnog studija i nakon toga dvije godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija.

Prateći potrebe u gospodarstvu osigurava obrazovanje prema studijskim programima koji imaju najveće izglede na tržištu rada što svoju ključnu potvrdu ima u visokoj stopi zapošljivosti naših diplomanata. Aktualnost ponuđenih studijskih programa potvrđena je kroz izravnu zainteresiranost gospodarskih subjekata za školovanje vlastitih zaposlenika. Osim što poduzeća i ustanove iz područja trgovine, bankarstva, osiguranja i financija stipendiraju svoje zaposlenike za studiranje na studijima Poslovne škole Libertas, značajan broj banaka i drugih financijskih institucija, trgovinskih poduzeća, međunarodnih špedicija, prijevoznika, robnih i kontejnerskih terminala, osiguravajućih društava i drugih najvećih korporacija iz Hrvatske, potpisalo je sporazum s nama o uzajamnoj suradnji i omogućavanju provedbe obvezne stručne prakse studenata u tim poduzećima i ustanovama. Ovakva suradnja s gospodarskim subjektima omogućuje studentima studiranje i stjecanje stručnih znanja u neposrednoj praksi, ali im pruža i velike šanse za brzo zapošljavanje nakon završetka studija, budući da naši partneri iz gospodarskog sektora imaju mogućnost da već tijekom studija najboljim studentima ponude posao po stjecanju diplome što je i ključni cilj našeg visokog učilišta.

Libertas međunarodno sveučilište studiranje promišlja kroz originalan i inovativan pristup stjecanju znanja potvrđen kroz povezanost studijskih programa s izravnim potrebama gospodarstva, ali i sa suvremenim stručnim i znanstvenim spoznajama. Stručni prijediplomski i diplomski studiji temelje se na stjecanju operativnih znanja i vještina koje su usklađene s programskim sadržajima kolegija stručnih visokih poslovnih učilišta u inozemstvu, na kojima se školuju isti ili slični profili budućih stručnjaka iz područja poslovne ekonomije.

 

Pročitajte više

Studiranje uz bodovni ECTS sustav omogućuje lakšu mobilnost studenata na domaćoj i međunarodnoj razini. Suvremeni studijski programi u skladu su sa standardima studiranja i programima ponajboljih priznatih studijskih programa visokih učilišta u Europi i SAD-u. Time se omogućuje i puna pokretljivost studenata u oba smjera, posebice iz razloga što Libertas međunarodno sveučilište raspolaže nastavnicima koji mogu držati nastavu na engleskom ili nekom drugom svjetskom jeziku, kao i studentima od kojih većina vrlo dobro vlada engleskim jezikom, kao obveznim predmetom u okviru programa stručnog studija. Posebno smo ponosni na naše specifičnosti koje nas izdvajaju kao prepoznatljivu visokoškolsku ustanovu unutar Republike Hrvatske, ali i u međunarodnim okvirima. Neke od tih specifičnosti su: Na Libertas međunarodnom sveučilištu u Dubrovniku nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku dok je u Zagrebu na hrvatskom jeziku. Naši predavači su najuglednija imena iz Hrvatske ali i s najprestižnijih svjetskih Sveučilišta poput: Harvard, Princeton, London School of Economics, Sorbonne itd., a studenti nam dolaze iz brojnih zemalja Europe, Amerike, Azije i Afrike. Takav međunarodni aspekt omogućava vrhunska suvremena znanja, ali i socijalnu umreženost studenata koja je veoma značajna u razvoju karijera.S tudenti Libertasa mogu koristiti znanja ovih profesora i sve blagodati ove međunarodne suradnje kao posebnu i dodatnu pogodnost na svom stručnom studiju. Poslovna škola Libertas ima u svom sastavu vrhunske profesore, a dodatno i surađuje s vrhunskim stručnjacima svih profila koji su gosti predavači na našim kolegijima što umrežava teoretska znanja sa suvremenim operativnim elementima poslovanja. Poslovna škola Libertas svake godine dodjeljuje stipendije nadarenim maturantima koji zbog materijalnih razloga bez stipendije ne bi mogli studirati na prestižnoj privatnoj visokoškolskoj instituciji. Pored stipendija, najuspješnijim studentima dodjeljuju se i Dekanove nagrade za vrhunska studentska postignuća tijekom studija. Sve ovo omogućava našim studentima da nakon što završe stručne studije na Poslovnoj školi Libertas mogu nastaviti sa školovanjem na nekom od naših Fakulteta i na kraju završiti proces i na doktorskom studiju koji se također odvija unutar Libertasa. Kroz cijeli ovaj proces uz stimulativno profesionalno i znanstveno okruženje, razvijeni studentski život i mogućnost za dodatne vrijednosti koje se otvaraju kroz socijalne i društvene mreže koje posebno razvijamo, posebno smo zadovoljni što se sve aktivnosti odvijaju u našim prostorima koji su primjer vrhunski opremljenih predavaonica i znanstveno-nastavnih kabineta sa svim pratećim pogodnostima na vrhunskoj lokaciji što omogućava našim studentima i nastavnicima da se u potpunosti posvete razvijanju svojih znanja i vještina. Stručni studijski programi koji se odvijaju u Zagrebu, a dijelom i u Dubrovniku i Kutini, su: Prijediplomski stručni studiji (PDSS): Poslovna ekonomija; Turistički i hotelski menadžment; Menadžment športa i športskih djelatnosti; Menadžment poslovne sigurnosti. Specijalistički diplomski stručni studiji (SDSS): Menadžment bankarstva, osiguranja i financija; Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine; Turistički i hotelski menadžment. Stručni studiji na prijediplomskoj razini školuju stručnjake s ciljem njihova brzog uključivanja u operativne poslove u gospodarstvu. Neovisno o kojem se studiju, svi studijski programi ustrojeni su na način da studentima pruže mogućnost stjecanja suvremenih znanja iz poslovne informatike, elektroničkog poslovanja, stranih jezika, osnova marketinga, poduzetništva i menadžmenta. Stručni studij na prijediplomskoj razini (undergraduate) traje tri godine (6 semestara) i nosi 180 ECTS bodova, a na njega se po vertikali nadovezuje diplomski (graduate) specijalistički studij koji traje dvije godine (četiri semestra) i njime se ostvaruje 120 ECTS bodova