Vizija i misija

Misija

Misija Libertas međunarodnog sveučilišta jest snažno partnerstvo znanstveno-nastavnog sustava s gospodarstvom te stvaranje kompetitivnih stručnjaka za poslovne i upravljačke izazove u budućnosti.

Sveučilište prema svojoj znanstvenoj misiji organizira i provodi znanstvena istraživanja, educira studente i uključuje ih u istraživanja te prenosi znanja i tehnologije na gospodarstvo i društvo. Sveučilište provodi preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje utemeljeno na znanstvenim, razvojnim i umjetničkim istraživanjima radi stvaranja novih znanja i ideja te poticanja kritičkoga promišljanja i kreativnosti.

Vizija

Vizija Libertas međunarodnog sveučilišta je postati lider u obrazovanju stručnjaka u području međunarodnih odnosa i diplomacije, međunarodnog poslovanja, biomedicine i zdravstva te integracija STEM područja u postojeće i nove studijske programe.

Po svojoj znanstvenoj viziji Sveučilište će imati jasni istraživački profil koji karakterizira istraživačka izvrsnost priznata na međunarodnoj razini i koji kroz nastavu temeljenu na istraživanjima, obrazuje buduće nositelje znanstvenih istraživanja, kao i nositelje društvenoga razvitka u cjelini.