Vizija i misija

Misija

Mi smo visokoobrazovna institucija koja pruža znanja, vještine i kompetencije za cijeli život.

 

Vizija

U skladu s potrebama okruženja na pravi način, u pravo vrijeme i s pravim ljudima educirati kompetitivne diplomante sveučilišnih i stručnih studija.