TAD CONFERENCE – 3. međunarodna konferencija

*Produljen rok za predaju sažetaka – 15. srpanj 2016

Ove godine Libertas međunarodno sveučilište domaćin je 3. međunarodne konferencije „Tourism and Development 2016: Urban Environments“ koja će se održati od 01. do 03. prosinca 2016. godine u Zagrebu, Trg J.F.Kennedya 6b.

Konferencija se organizira u parnerstvu s Fakultetom za turizam Sveučilišta u Mariboru, Brežice, Slovenija i Fakultetom za sport i turizam iz Novog Sada, Srbija.

Ovogodišnje teme konferencije:

Panel / Tema 1:

PROSTORNO-EKOLOŠKI ASPEKTI – oblici i posljedice turističkog pritiska na urbane cjeline, dizajn urbanih prostora, urbana arhitektura, turistička signalizacija, prostorno razvojno planiranje, zaštita i unapređenje urbane i prirodne baštine u gradovima, urbani ekoturizam, regionalni i ekonomski razvoj urbanih prostora

Panel / Tema 2:

GEOPOLITIČKI I SIGURNOSNI ASPEKTI – politički aspekti turizma kao čimbenika mira i sigurnosti, diplomacija, sigurnost kao izazov, turizam kao hegemonija, urbano življenje, terorizam i migracije, sigurnost i organizacija velikih događanja

Panel / Tema 3:

SOCIOKULTUROLOŠKI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI – storytelling, urbane kulturne rute, lokalno stanovništvo kao domaćini grada, demografske promjene, percepcija turista urbanih destinacija, susreti kultura turista i domaćina, urbano kulturno naslijeđe, komodifikacija lifestyla-a i svakodnevnog života, urbano turističko okružje – planirano vs. spontano, turističko pozicioniranje metropola vs. manjih gradova, turizam posebnih interesa na urbanim prostorima, multikulturalizam gradova

Panel / Tema 4:

MARKETING I BRANDING – brendiranje grada, kreiranje složenih turističkih proizvoda, event management, ponašanje potrošača, imidž destinacije, ljudski resursi u turizmu, istraživanje turističkih tržišta, storytelling & storystaging, e-marketing

Zadovoljstvo nam je pozvati vas da učestvujete svojim radovima u konferenciji koji će, ovisno o raznim kriterijima, biti objavljeni u nekom od publikacija: Acta Economica Et Turistica, The Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues ili TimsActa.

Detalje o konferenciji i prijavama saznajte na https://tad-conference.com/.

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: