Seminar Cost-Benefit analiza (CBA) za EU projekte, 18.04.2016.

Cost-Benefit analiza (CBA) za EU projekte

Sveučilište Libertas i Poslovna škola Libertas pokrenuli su u suradnji s konzultantskom tvrtkom Logicka matrica d.o.o certicirani seminar Cost-Benet analiza (CBA) za EU projekte.

PRIJAVA

BROŠURA

Predavanja i vježbe organizirani su na visokoj stručnoj razini u ciklusu predavanja od 36 sati, koja će biti održana kroz 6 uzastopnih dana (ponedjeljak-subota). Seminar završava ispitnim postupkom  tjedan dana nakon zadnjeg predavanja (subota) i dodjelom certifikata za uspješno provedeno obrazovanje.

Teme seminara i predavači su usmjereni na vrhunska praktična znanja i vještine potrebne pri izradi Cost-Benefit analize (CBA) koja je ključni korak u pripremi većine projekata financiranih od EU. S obzirom na složenost postupka izuzetno je važno detaljno poznavanje strukture analize i to kako samim stručnjacima koji sudjeluju u izradi EU projekata tako i naručiteljima tih usluga u cilju prepoznavanja rezultata Cost- Benefit analize.

U tom cilju seminar omogućuje potpuni pregled svih elemenata koje CBA obuhvaća, pregled prethodnih znanja uključivo prikupljanje, obradu i interpretaciju potrebnih ulaznih podataka za izradu analize. Ključni dio seminara su praktični primjeri i vježbe sa primjerima projekata koji su realizirani. Svaki polaznik seminara dobija i sve materijale sa predavanjima i primjerima, uključivo i Excel predloške, koji mogu biti operativno korišteni u realizaciji i pripremi dokumentacije za EU projekte.

Svi predavači su iskusni i educirani stručnjaci – izuzetni poznavatelji materije, što uz vrhunsku sveučilišnu infrastrukturu Libertasa, omogućuje izvrsne radne uvjete.

Program počinje 18. travnja 2016. a raspored predavanja i vježbi pogledajte u brošuri.

Kako se prijaviti na seminar:

Prijave za upis rade se putem linka elektronske prijavnice!

Za dovršetak prijave potrebno je izvršiti plaćanje kotizacije prije planiranog početka održavanja seminara na račun Sveučilišta Libertas:

DIU Libertas Međunarodno sveučilište

Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b

OIB: 98124140248

IBAN: HR9724920081100029602

BANKA: IMEX BANKA D.D. SPLIT

 

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte:

Voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje Tajnica Centra za cjeloživotno obrazovanje
Kristijan Marić, mag. int. rel. et dipl. Anita Jurković
Mob: 091 / 3888 305 Tel: 01 / 5633 151
E-mail: kmaric@libertas.hr E-mail: ajurkovic@libertas.hr
Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: