Poziv za predaju radova: Acta Economica Et Turistica (ljeto 2023., 9/1)

Poziv za predaju radova:
Acta Economica Et Turistica (ljeto 2023., 9/1)

Acta Economica Et Turistica (AET) poziva zainteresirane kolegice i kolege da predaju svoje radove za ljetni broj časopisa 2023. godine. Ovaj poziv uključuje opći poziv unutar tematskih polja časopisa, kao i poseban interes za teme „kamatne politike središnjih banaka“ te „društveni i okolišni utjecaji turizma“.

Acta Economica Et Turistica dvostruko je anonimno recenziran znanstveni časopis koji od 2015. godine dva puta godišnje objavljuje Libertas međunarodno sveučilište (Zagreb, Hrvatska). Časopis prihvaća radove u poljima ekonomije, turizma i srodnih disciplina. Radovi se zaprimaju na engleskom ili hrvatskom jeziku te objavljuju dvojezično. Časopis je uključen u više od 15 akademskih baza i servisa, uključujući DOAJ, EconBiz, ERIH PLUS i RePEc. Objavljuje se u platinastom otvorenom pristupu te se autorima ne naplaćuje naknada za obradu ili objavljivanje radova.

Acta Economica Et Turistica potiče predaju radova koji pridonose teorijskim, metodološkim i empirijskim uvidima u kompleksno polje ekonomije, turizma i srodnih disciplina, a koji mogu biti utemeljeni na kvantitativnoj i/ili kvalitativnoj analizi, pružati sintezu prethodnih istraživanja ili razmatrati otvorena pitanja u specifičnim područjima društvene i ekonomske prakse. Dobrodošli su i prikazi knjiga.

Uz poziv za predaju radova unutar šireg tematskog područja časopisa, ljetni broj 2023. godine uključuje i poseban interes za teme „kamatne politike središnjih banaka“ te „društveni i okolišni utjecaji turizma“.

Krajnji rok za predaju radova je 1. ožujka 2023. Podneske treba poslati na acta.turistica@libertas.hr. Molimo Vas da prije predaje rada proučite Upute za autore časopisa.

Za više informacija molimo Vas da posjetite našu mrežnu stranicu ili da se obratite na acta.turistica@libertas.hr.

 

Call for Papers:
Acta Economica Et Turistica (Summer 2023, 9/1)

Acta Economica Et Turistica (AET) now cordially invites articles for its Summer 2023 issue. The CfP includes a general call for papers within the thematic scope of the journal, as well as a special thematic interest in “Interest Rate Policies of Central Banks”, as well as in “Social and Environmental Impacts of Tourism”.

Acta Economica Et Turistica is a double-blind peer-reviewed scholarly journal published biannually since 2015 by Libertas International University (Zagreb, Croatia). The journal welcomes submissions in the fields of economics, tourism, and related disciplines. Articles are accepted in either English or Croatian and published in both languages simultaneously. AET is indexed in more than 15 scholarly databases and services, including DOAJ, EconBiz, ERIH PLUS, and RePEc.  The journal is published in Platinum Open Access and does not charge any article processing or publication fees.

The journal welcomes papers that contribute to theoretical, methodological, and empirical insights into the complex fields of economics, tourism, and related disciplines, that may be based on both quantitative and qualitative analyses, provide a synthesis of previous research or discuss open issues in specific areas of social and economic practice. The journal also welcomes book reviews.

In addition to papers within the broader thematic scope of the journal, the Summer 2023 issue includes a special thematic interest in “Interest Rate Policies of Central Banks”, as well as in “Social and Environmental Impacts of Tourism”.

The article submission deadline is 1 March 2023. Articles should be sent to acta.turistica@libertas.hr. Please consult the Instructions for authors before submitting your contributions.

For more information, please consult our website or write to acta.turistica@libertas.hr.

 

 

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: