Objavljen Priručnik za interpretaciju u arheološkom turizmu

U okviru projekta ARHKONTUR – Arheološko konceptualno turističko vođenje za mlade i seniore financiranim od strane Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. čiji je Libertas međunarodno sveučilište bio glavni nositelj, objavljen je Priručnik za interpretaciju u arheološkom turizmu  suradnica i predavača na našem Sveučilištu Vlaste Klarić, Dore Kušan Špalj i Ksenije Keča. Priručnik je napisan na hrvatskom i engleskom jeziku.

O kakvom se kvalitenom djelu radi, najbolje će nam približiti recenzije Priručnika:

Priručnik predstavlja jedinstveno nastojanje tri autorice : Vlaste Klarić, Dore Kušen Špalj i Ksenije Keča da se objedine najznačajnije arheološke znamenitosti Hrvatske u njihovoj potencijalnoj funkciji turističkih resursa.
Autorice su u Priručnik utkale svoje dugogodišnje stručno iskustvo, a posebno prema baštini u funkciji kulturnog turizma. Svaka od njih se iskazala u suradnji na međunarodnom nivou te nas tako kroz svoj višegodišnji rad upoznale sa svjetskim trendovima na području upravljanja baštinom u turizmu.
Arheološko konceptualno turističko vođenje ARHKONTUR – Priručnik se bavi oživljavanjem povijesti koji nudi pregled najpoznatijih arheoloških lokaliteta po županijama. Prepun je bogatim ilustracijama i opširnim opisima lokaliteta i njihovim značenjem za hrvatsku arheologiju. Predragocjen je ovo izvor za turističke djelatnike koji kvalitetno mogu pripremiti projekte kroz koje se ostvaruje vrijedno partnerstvo kulture i turizma. Iako ovo nije prvi priručnik arheoloških lokaliteta u turizmu, ovaj je najiscrpniji i pruža model obrazovanja turističkih vodiča te shvaćanje uloge kulturnog turizma na nacionalnoj i međunarodnoj osnovi.
Njegovom objavom utjelovljene su vrijednosti arheološke baštine – arheološkim turizmom kroz prikaz vrijednih arheoloških lokaliteta u sedam županija, arheoloških parkova ili kulturno-turističkih manifestacija i događanja temeljenih na arheološkoj baštini.
Priručnik je zbog svoje znanstvene vrijednosti zaslužio da ga se učini dostupnim široj stručnoj javnosti, ali zbog informativne i jednostavne preglednosti biti će od velike koristi za turistička vođenja kao i za sve zainteresirane posjetitelje arheološkim lokalitetima.

Vesna Rajković, Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske

Ovim priručnikom, koji je nastao kao dio vrlo zanimljivog i inspirativnog projekta „ArhKonTur – Arheološko konceptualno turističko vođenje za mlade i seniore“, izdavač Libertas međunarodno sveučilište dalo je vrlo vrijedan te nadasve praktičan doprinos rješavanju nekih često deficitarnih pitanja od velikog značaja za arheološki turizam, među kojima se ističu pojmovi interpretacije i prezentacije arheoloških lokaliteta. Priručnik, međutim, seže i mnogo dalje od toga.

U prvom, kraćem, dijelu priručnik sažeto donosi neke teoretske postavke kulturnog turizma, krećući se od osnovnih pojmova prema sve specifičnijim temama, čiji je zajednički nazivnik praktično usmjeravanje korisnika publikacije na kontekstualizaciju sadržaja u smislu upravljanja ponudom te doživljajem u arheološkom turizmu. U tom je dijelu ova publikacija namijenjena prvenstveno različitim dionicima unutar turističkog sektora, počevši s turističkim vodičima kao primarnim korisnicima, a zatim zahvaćajući i ostale turističke subjekte poput destinacijskih menadžment kompanija ili turoperatora. Međutim, izravne koristi od ovako obrađene teme zapravo će imati mnogo širi krug dionika u arheološkom turizmu, što se prije svega odnosi na muzejske te druge ustanove u čijoj se domeni nalazi specifična uloga upravljanja arheološkom baštinom. 

Drugi dio priručnika znatno je opsežniji te obuhvaća gotovo tri četvrtine publikacije. Na vrlo reprezentativnom uzorku koji korisnika vodi kroz trećinu hrvatskih županija, urednice publikacije—a riječ je o istaknutim stručnjakinjama te odličnim i iskusnim poznavateljicama specifičnih tema na kojima se presijecaju ključna pitanja koja povezuju turizam s jedne te arheološku baštinu s druge strane—prostrle su po stranicama priručnika sadržajan te dobro strukturiran niz informacija kojima se čitatelju otkrivaju arheološki najvažnija te značenjski i estetski najdojmljivija nalazišta i spomenici u većem dijelu kontinentalnog područja Hrvatske te jednom manjem dijelu jadranskog priobalja naše zemlje. Manje didaktički usmjeren nego prvi dio priručnika, ovaj dio vrlo se lijepo može korisno upotrijebiti i kao spretan i sadržajan vodič kroz već opisane prostore obuhvaćene projektom „ArhKonTur“, pri čemu su u stvaranje samog sadržaja svoj autorski doprinos utkali i neki od jamačno najmjerodavnijih i najpozvanijih stručnjaka koji objedinjuju teoretsko znanje s vrlo praktičnim iskustvom upravljača baštinom, poput ravnatelja arheoloških ili drugih muzejskih ustanova na svakom pojedinom području. Pritom, baš kao što je slučaj i s prvim dijelom priručnika, niti ovaj dio nipošto nije ograničen na eventualno statično nabrajanje informacija, već se kroz maštovitu prezentaciju zanimljivosti ili isticanjem prijedloga poput atraktivnih itinerera za poludnevne obilaske trsi aktivno angažirati pažnju i interes čitatelja i korisnika ove vrijedne, sadržajne i lijepo uređene publikacije.

Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja Zagreb

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: