Novi program preddiplomskog studija Turistički i hotelski menadžment

Ocjenjivanje studija od strane studenata važan je element vrednovanja kvalitete studija, a preddiplomski studij Turistički i hotelski menadžment spada u sam vrh najbolje ocjenjenih. Kako bi to osigurali i u budućnosti, napravili smo važne izmjene programa koje podižu ljestvicu kvalitete čak i nivo više. Sam turizam je dinamična djelatnost i promjene se događaju često, kako u praksi tako i u znanosti. Te promjene odražavaju se na syllabuse svih predmeta, no nakon više promjena i aktualiziranja tema svaki semestar, potrebno je unaprijediti čitav program. Takvo unaprjeđenje zahtjevalo je izmjene i dopune postojećeg programa za više od 20%, što za sobom povlači ishođenje odobrenja od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Odobrenju prethodi postupak reakreditacije koji Agencija provodi i kojom se provjerava niz elemenata kako bi se, između ostalog, osigurala visoka kvaliteta programa studija. Našu intenciju povećanja kvalitete potvrdili su mnogi stručnjaci koji su sudjelovali u postupku reakreditacije te nam je Agencija dala suglasnost za izvođenje novog programa s kojim počinjemo na jesen 2017. godine.

Same promjene odnose se na:

  • uvođenje novih predmeta
  • uvođenje stručne prakse 1 i 2
  • uvođenje 3 modula (smjera) kao izbor treće godine studija (Turizam, Hotelijerstvo i Restoraterstvo i gastronomija)
  • studij se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku

Novi program nastao je na iskustvu IPA projekta „Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma“ kojim su, između ostalog, razrađene standardne kvalifikacije stručnih prvostupnika u visokom obrazovanju u turizmu i razvijena i standardizirana turistička zanimanja. Rezultat toga je da se u program studija uvodi 3 modula (smjera) kao izbor treće godine studija: Turizam, Hotelijerstvo i Restoraterstvo i gastronomija. Izborom između ovih modula student može usmjeriti svoje obrazovanje na polje od njegovog osobnog interesa i dublje ući u tematiku i specifičnost pojedinog modula.

Novi program ima i više stručne prakse koja sada ukupno nosi 6 ECTS bodova (do sada 1) i provodi se na drugoj i trećoj godini studija. Na drugoj godini praksa je standardnog tipa dok je na trećoj specijalizirana, ovisno o modulu koji student pohađa. Time se student ne specijalizira samo na teoretskoj nego i praktičnoj osnovi i priprema za rad u odabranom polju. Dosadašnja praksa odvijala se u mnogim turističkim subjektima s kojima Sveučilište Libertas ima razvijenu suradnju, turističkim agencijama, hotelima itd. a od sada će, uz navedeno, praksu moći obavljati i u novom hotelu Le Premier u vlasništvu Libertasa. Time studenti dobivaju vlastito mjesto gdje će moći prolaziti sve faze hotelskog posla, od marketinga do menadžmenta, i osjetiti kako izgleda pravi posao u hotelijerstvu.

Više o studiju pogledajte ovdje.

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: