Natječaji za poslijediplomske sveučilišne doktorske studije

SVEUČILIŠTE U ZADRU

i

LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE

raspisuju
NATJEČAJ

za upis 25 studenata na združeni doktorski studij

Međunarodni odnosi

za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorica znanosti
iz područja društvenih znanosti, polja interdisciplinarne društvene znanosti

u akademskoj godini 2023./2024.*

 

Studij traje tri godine (šest semestara).

Nositelj studija je Sveučilište u Zadru, a suizvoditelj studija Libertas međunarodno sveučilište u
Zagrebu. U izvedbi studija sudjeluju nastavnici Sveučilišta u Zadru i nastavnici Libertas
međunarodnog sveučilišta s tuzemnim i inozemnim vanjskim suradnicima.

Uvjeti i kriteriji upisa na združeni doktorski studij Međunarodni odnosi su:

 1. završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja društvenih,
  humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u
  studiju najmanje 4.0 (aritmetički prosjek ili ponderirani prosjek); pristupnici s
  nižim prosjekom, minimalno 3.5, trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih
  nastavnika;
 2. završen magisterij znanosti iz područja društvenih, humanističkih,
  prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju
  najmanje 4.0 (aritmetički prosjek); pristupnici s nižim prosjekom, minimalno 3.5,
  trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
 3. poznavanje engleskog jezika razina B2 i viša (dokazuje se pri podnošenju prijave ili
  tijekom razgovora s pristupnikom).

Godišnja školarina iznosi 4.000,00 EUR, s mogućnošću plaćanja u dvije rate (pri upisu u svaki
semestar).

Trošak upisa i osiguranja za prvi semestar studija s izradom studentske iskaznice (x-ice)
iznosi 24,97 EUR.

Nastava će se organizirati u prostorijama suizvoditelja studija – Libertas međunarodno
sveučilište u Zagrebu.

*Početak nastave planiran za travanj 2024. godine ovisi o broju prijavljenih kandidata.

Prijave za upis predaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na mrežnom mjestu Sveučilišta
u Zadru (www.unizd.hr), mrežnom mjestu Libertas međunarodnog sveučilišta
(www.libertas.hr) i u tisku.

Prijave za upis pristupnik predaje na protokol Ureda pisarnice i pismohrane (arhiva)
Sveučilišta u Zadru (Zadar, M. Pavlinovića 1, III. kat) ili u Referadu Libertas međunarodnog
sveučilišta (Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6B) ili šalje poštom na adresu: SVEUČILIŠTE U ZADRU,
(Prijava za PDS Međunarodni odnosi), M. Pavlinovića 1, 23000 Zadar ili na adresu: Libertas
međunarodno sveučilište, (Prijava za PDS Međunarodni odnosi), Trg J. F. Kennedy 6B 10000
Zagreb.

Prijavi na natječaj prilažu se u presliku sljedeći dokumenti:

 • ispunjen Prijavni obrazac DOK-00 (obrazac dostupan ovdje).
 • diploma o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili
  završenom znanstvenom magistarskom studiju
 • dopunska isprava o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom
  ocjena
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena
  manji od 4.0)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika na odgovarajućoj razini
 • domovnica (za hrvatske državljane)
 • rodni list (hrvatski državljani)
 • putovnica (za strane državljane)
 • ispunjeni obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (za
  pristupnike iz inozemstva)
 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i
  znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim
  kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
 • motivacijsko pismo (do 2000 znakova)
 • prijedlog okvirne teme doktorskog rada, odnosno kratko obrazloženje teme (od
  2000 do 4000 znakova).

Prijave bez navedene dokumentacije neće se razmatrati.

Prijavni obrazac sa popisom potrebne prijavne dokumentacije dostupan je uz tekst Natječaja na
mrežnoj stranici Sveučilišta u Zadru i studija.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru i Libertas
međunarodno sveučilište mogli prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu
provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nakon isteka roka za prijave Povjerenstvo za upis Vijeća doktorskog studija provest će razgovor
s pristupnicima prema posebnom pozivu.

Pristupnici koji odgovaraju uvjetima natječaja bit će pozvani na upis na doktorski studij,
prilaganje originalnih dokumenata i potpisivanje ugovora o studiranju.

Na upis treba doći osobno u Referadu Libertas međunarodnog sveučilišta, Referada, Trg J. F.
Kennedya 6B, Zagreb, te donijeti izvorne dokumente:

 1. diplomu o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili
  završenom znanstvenom magistarskom studiju
 2. dopunsku ispravu o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom
  ocjena
 3. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (pristupnici iz
  inozemstva)
 4. dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena
  manji od 4.0, a minimalno 3.5)
 5. dokaz o poznavanju engleskog jezika
 6. domovnicu (hrvatski državljani)
 7. rodni list (hrvatski državljani)
 8. osobnu iskaznicu
 9. putovnicu (strani državljani). Strani državljani koji nemaju OIB trebaju podnijeti
  Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a Poreznoj upravi – Područni ured
  Zagreb ili Područni ured Zadar
 10. dvije fotografije (4×6 cm)
 11. životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i
  znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim
  kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
 12. motivacijsko pismo (do 2000 znakova)
 13. prijedlog okvirne teme doktorskog rada.
 14. dokaz o uplati 24,97 EUR troškova upisa i osiguranja. Uplata se treba izvršiti na
  IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog
  računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602 uz
  navodenje opisa troška plaćanja “troškovi upisa na doktorski studij 2023./2024.”,
  model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB pristupnika.
 15. dokaz o uplati 2.000,00 EUR školarine za prvi semestar studija. Uplata se treba
  izvršiti na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj
  bankovnog računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602
  uz navođenje opisa troška plaćanja “Školarina za doktorski studij Međunarodni
  odnosi”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB pristupnika.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj pristupnika, izvoditelj studija pridržava pravo
neotvaranja studija u tekućoj akademskoj godini.
Informacije o natječaju mogu se dobiti u:

 • Uredu za poslijediplomske studije, Sveučilište u Zadru (telefon: +385 23 200 533;
  e­mail: tajnistvopds@unizd.hr), ili
 • Uredu za poslijediplomske studije, Libertas međunarodno sveučilište (telefon:
  +385 1 5633 113; e-mail: sarapovic@libertas.hr).

 

 

LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE
raspisuje

NATJEČAJ

za upis 30 studenata na  poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

Poslovna ekonomija i održivi razvoj

za stjecanje akademskog stupnja
doktora/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije
u akademskoj godini 2023./2024.

 

Studij traje tri godine (šest semestara).

Nositelj studija je Libertas međunarodno sveučilište u Zagrebu. U izvedbi studija sudjeluju nastavnici Libertas međunarodnog sveučilišta s tuzemnim i inozemnim vanjskim suradnicima.

Uvjeti i kriteriji upisa na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija i održivi razvoj su:

 • završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 3.5 (aritmetički prosjek ili ponderirani prosjek); pristupnici s nižim prosjekom trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
 • završen magisterij znanosti iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 3.5 (aritmetički prosjek); pristupnici s nižim prosjekom trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
 • dobro poznavanje engleskog jezika (dokazuje se pri podnošenju prijave ili tijekom razgovora s pristupnikom).

Godišnja školarina iznosi EUR 4.380,00 (HRK 33.001,11 ) s mogućnošću plaćanja u dvije rate (prva rata pri upisu u zimski semestar, druga rata pri upisu u ljetni semestar).

Upisni troškovi  iznose  100,00 EUR (HRK 753,45 ).

Nastava će se organizirati u prostorijama Libertas međunarodno sveučilište u Zagrebu.

Prijave za upis predaju se u roku od 60 dana od objave natječaja na mrežnom mjestu Libertas međunarodnog sveučilišta (www.libertas.hr) i u tisku.

Prijave za upis pristupnik predaje  u Referadu Libertas međunarodnog sveučilišta (Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6B) ili šalje poštom na adresu: Libertas međunarodno sveučilište, (Prijava za PDS Poslovna ekonomija i održivi razvoj), Trg J. F. Kennedy 6B 10000 Zagreb ili podnošenjem obrasca s prilozima putem elektroničkog obrasca.

Uz prijavu na natječaj prilaže se u presliku:

 • diploma o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili završenom znanstvenom magistarskom studiju,
 • dopunska isprava o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom ocjena,
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena manji od 3.5)
 • osobna iskaznica / domovnica (za hrvatske državljane), putovnica (za strane državljane),
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili dokaz o pokrenutom postupku (za pristupnike iz inozemstva),
 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio s dokazima u privitku (npr. potvrde o stečenim kompetencijama, poveznice (preslike) objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili )
 • odluka poslodavca o plaćanju troškova školarine (za pristupnike kojima studij plaća poslodavac) – za pristupnike na koje se to odnosi,
 • motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istraživanja (do 3600 znakova).

Prijave bez navedene dokumentacije neće se razmatrati.

Nakon isteka roka za prijave članovi Odbora / Vijeća doktorskog studija provest će razgovor s pristupnicima prema posebnom pozivu.

Pristupnici koji odgovaraju uvjetima natječaja bit će pozvani na upis na poslijediplomski doktorski studij, prilaganje originalnih dokumenata i potpisivanje ugovora o studiranju.

Na upis treba doći osobno u Referadu poslijediplomskih studija Libertas međunarodnog sveučilišta, Referada, Trg J. F. Kennedya 6B, Zagreb, te donijeti izvorne dokumente:

 • diplomu o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili završenom znanstvenom magistarskom studiju,
 • dopunsku ispravu o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom ocjena,
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (pristupnici iz inozemstva),
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena manji od 3,5),
 • osobnu iskaznicu, domovnicu i OIB (hrvatski državljani),
 • putovnicu i OIB (strani državljani). Strani državljani koji nemaju OIB trebaju podnijeti Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a Poreznoj upravi – Područni ured Zagreb
 • dvije fotografije (4X6 cm),
 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio,
 • motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istraživanja (do 3600 znakova),
 • dokaz o uplati 100,00 EUR (753,45 kn) troškova upisa. Uplata se treba izvršiti na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602 uz navođenje opisa troška plaćanja “troškovi upisa na doktorski studij 2023/2024”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB
 • odluka poslodavca o plaćanju troškova školarine,
 • dokaz o uplati 2.190,00 EUR (HRK 16.500,56) školarine za prvi semestar studija. Uplata se treba izvršiti na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602 uz navođenje opisa troška plaćanja “školarina za doktorski studij Poslovna ekonomija i održivi razvoj”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB

Početak nastave planiran za  ožujak 2024. godine ovisi o broju prijavljenih kandidata. Ako se na studij ne javi dovoljan broj pristupnika, izvoditelj studija pridržava pravo otvaranja studija u narednom upisnom periodu.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije Libertas međunarodnog sveučilišta.

(telefon: +385 1 5633118; e-mail: sarapovic@libertas.hr).

LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE
Rektor
Prof. dr. sc. Ivo Andrijanić

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *