Konzorcij “Hrvatska sveučilišta za EU projekte” raspisuje natječaj za mobilnost osoblja

Konzorcij “Hrvatska sveučilišta za EU projekte”

raspisuje

NATJEČAJ

Za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (STT) u okviru  programa Erasmus+ ključne aktivnosti 1

 

Opći dio

Konzorcij “Hrvatska sveučilišta za EU projekte” (dalje u tekstu: Konzorcij) objavljuje natječaj za izbor nastavnog i nenastavnog osoblja (STT) kojima će se dodijeliti financijska potpora radi stručnog usavršavanja u 2019. godini.

Natječaj se odnosi na  visoka učilišta koja su dio Konzorcija:

 1. Visoka poslovna PAR
 2. Libertas Međunarodno Sveučilište
 3. Veleučilište u Požegi
 4. Veleučilište u Šibeniku
 5. Veleučilište Baltazar Zaprešić
 6. Veleučilište VERN
 7. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 8. Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta
 9. Tehničko veleučilište Zagreb.

Voditelj Konzorcija je Udruga Informo iz Vodnjana, a partneri su European Generation (Italija) i European projects association (Belgija).

Stručno usavršavanje uključivat će sljedeće aktivnosti: pohađanje strukturiranog tečaja, radionice ili jezičnog trening usmjerenog na profesionalne potrebe sudionika, te izmjena znanja i iskustava između sudionika.

Broj financijskih potpora koje će dodijeliti Konzorcij za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (STT) je četiri (4). Kandidati koji se prijave na natječaj i zadovolje sve uvjete natječaja, a ne uđu u krug financijske potpore članova osoblja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Mobilnost će biti provedena tijekom 2019. godine.

Rok za prijavu: do 14. siječnja 2018. godine

Uvjeti za prijavu:

Na natječaj se mogu prijaviti sljedeći kandidati:

 1. Nastavno i nenastavno osoblje zaposleno na jednom od visokih učilišta članova Konzorcija;
 2. Moraju imati suglasnost neposrednog rukovoditelja o odsustvu kandidata/kandidatkinje s radnog mjesta;
 3. Moraju imati zadovoljavajuće znanje stranog jezika (engleskog jezika) na kojem će se stručno usavršavati.

Mjesto obavljanja mobilnosti

U svrhu stručnog usavršavanja, mobilnost se može održati na visokoškolskih ustanovama ili bilo kojoj javnoj ili privatnoj organizaciji koja je aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih; neprofitna organizacija; tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, usluge stručnog savjetovanja i informiranja.

Vrijeme obavljanja mobilnosti

Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja održat će se u Bruxellesu, Belgija u razdoblju od 6. ožujka 2019. godine do 8. ožujka 2019. godine, u suradnji s partnerima iz Italije – European Generation (EuGen) i partnerima iz Belgije – European projects association (EPA). Više informacija o mobilnosti bit će objavljene naknadno.

Napomena: Mobilnost osoblja u svrhu stručnog usavršavanja može trajati (isključujući dane provedene na putu) najkraće dva dana, a najdulje 2 mjeseca.

Iznosi financijske potpore

Za obračun financijske potpore za svaku pojedinačnu osobu (nastavno i nenastavno osoblje) uzimaju se u obzir troškovi života (samo za radne dane provedene na mobilnosti, nužno ne uključujući dane provedene na putu), te putni troškovi određeni od strane Europske komisije. Tablicu iznosa za životne troškove kao i tablicu iznosa za putne troškove preuzmite ovdje.

Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj, uz uvjet da mu je prijava prihvaćena, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja, može na razmjenu otići o vlastitom trošku  (tzv. zero-grant staff). Na zero-grant staff primjenjuju se sva pravila kao i za (ne)nastavno osoblje koje će primiti Erasmus+ financijsku potporu. Nastavno i nenastavno osoblje s posebnim potrebama ima pravo na uvećani iznos financijske potpore (za detalje i opis postupka prijava kandidati su dužni javiti se koordinatoru Konzorcija).

Napomena: Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko će mobilnost biti financirana paralelno iz drugih izvora sredstava koji potječu iz Europske unije. Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Prijavna dokumentacija

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti (preuzmite ovdje.);
 2. Preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave;
 3. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku;
 4. Potvrda o zaposlenju na visokom učilištu na kojem rade;
 5. Potpisana suglasnost nadređene osobe za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane aktivnosti;
 6. Prijavni obrazac osobe s invaliditetom (po potrebi).

*Dodatna dokumentacija koju će biti potrebno dostaviti nakon donijete odluke o dodijeljenoj financijskoj potpori radi stručnog usavršavanja, o čemu će odabrani kandidati biti obaviješteni pravovremeno.

Prijave moraju biti dostavljene na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Svi obrasci sastavni su dio natječaja te su objavljeni uz natječaj. Prijave koje su zaprimljene nakon naznačenog roka (uzimajući u obzir datum na poštanskom pečatu) neće biti razmatrane. Prijave se ispunjavaju elektronski te se dostavljaju osobno ili poštanskim putem preporučenom pošiljkom i to na adresu: UDRUGA INFORMO, S. CATERINA 9, 52215 VODNJAN, S NAZNAKOM: “Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+). Prijave podnesene elektronskim putem neće biti uzete u razmatranje.

Postupak izbora

Koordinator Konzorcija oformit će Povjerenstvo za odabir koji će se sastojati od tri člana. Povjerenstvo će odrediti kojem nastavnom i nenastavnom osoblju će biti dodijeljena financijska potpora radi stručnog usavršavanja. Odluka o izboru bit će obavljena na web stranici Udruge Informo te na web stranicama visokih učilišta.

Prijavljeni kandidati ocjenjivat će se prema sljedećim kriterijima:

 1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac, te kompletna dokumentacija tražena natječajem;
 2. Znanje jezika (engleski jezik) stručnog usavršavanja;
 3. Sveopća kvaliteta kandidata;
 4. Prednost će se dati kandidatima/kandidatkinjama koji do sada nisu sudjelovali u Erasmus+ programu.

Postupak izbora odvijat će se u dva kruga:

 1. Administrativna provjera kandidata – prvi krug;
 2. Izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Povjerenstva za odabir – drugi krug.

Konačni rezultati natječaja bit će objavljeni tijekom siječnja 2019. godine. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama koordinatora konzorcija i web stranicama visokih učilišta, te će zasebno biti poslani svakom prijavljenom kandidatu putem email-a. Prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

Postupak žalbe

Protiv odluke Povjerenstva moći će se podnijeti žalba u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, te se žalba može podnijeti u pisanom obliku koordinatoru Konzorcija Udruzi Informo putem e-mail adrese laura.sirol@informo.hr.

Podrška

Stojimo na raspolaganju za sva pitanja nastavnom i nenastavnom osoblju vezanim uz ovaj natječaj, a obratiti se mogu koordinatoru Konzorcija Udruzi Informo na e-mail: laura.sirol@informo.hr, ili putem broja telefona 098/172-6465.

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: