Intervju s rektorom prof.dr.sc. Duškom Pavlovićem

Trenutno su u tijeku upisi, kako ste zadovoljni upisima ove godine?

Mi već određeni broj godina većinu upisa obavljamo u jesenskom upisnom roku pa mi je u ovom času još nemoguće dati preciznu ocjenu o konačnom rezultatu upisa. No ono što mogu reći jest to da je broj prijava za upis i ove godine vrlo visok čime se nastavlja trend velikog interesa maturanata, prijelaznika, ali i zaposlenih mladih ljudi koji nemaju visokoškolsko obrazovanje za studiranje na našem sveučilištu.

Za koje studijske programe je trenutno najveći interes?

Najveći interes je za sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapije gdje smo praktički završili već s upisima jer je ostalo još samo par nepopunjenih mjesta. Veliki je interes i za studije Međunarodnih odnosa (diplomacije) i Međunarodnog poslovanja koji su također sveučilišni studiji, ali i za stručni preddiplomski studij Poslovne ekonomije. Mi tradicionalno upisujemo veliki broj studenata na studij Turističkog i hotelskog menadžmenta i čini mi se da će ovako biti i ove godine.

Čime tumačite ovakav interes za studije na Libertas Međunarodnom Sveučilištu?

Mislim da su u tome najveći značaj imale dvije stvari. S jedne strane to su pozitivna mišljenja o Libertasu naših postojećih i bivših studenata i njihove preporuke maturantima i drugima da studiraju kod nas i drugo, to je velika zapošljivost Libertasovih studenata kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu i brzi napredak u karijeri naših bivših studenata na bazi znanja i vještina koje su stekli studirajući na našem sveučilištu.

Kako ste se pripremili za početak nove akademske godine?

Mi smo se pripremili za izvođenje nastave po svim mogućim scenarijima. Naša je želja da se nastava, ako to epidemiološka situacija dopusti, odvija u predavaonicama i sasvim je sigurno da će, bar za brucoše, nastava i započeti u predavaonicama, ali dođe li do bilo kakve neželjene situacije mi smo spremni i organizirani, a imamo u tome i dobro iskustvo i iz ljetnog semestra, da nastavu organiziramo na daljinu, ali redovitim predavanjima online, a ne slanjem Power Point prezentacija.

Za nekoliko dana očekuje nas objava rezultata državne mature u jesenskom roku, što biste poručili maturantima koji još nisu odlučili gdje će nastaviti svoje obrazovanje?

Pozivam sve njih da dođu u posjet k nama na Libertas, da vide prostore u kojima se kod nas odvija nastava, da vide prostore za društveni život, da upoznaju dio naših profesora i drugih zaposlenika, da porazgovaraju sa kolegicama i kolegama iz Centra za karijere i da nakon toga donesu odluku o instituciji na kojoj će nastaviti daljnje obrazovanje.

Svim maturantima poručujem; da smo, imajući u vidu teškoće s kojima ste se zbog štrajka i COVID-19 pandemije susretali u zadnjoj godini svog srednjoškolskog obrazovanja iz pojedinih predmeta, pripremili program dodatnog obrazovanja, ako se za to pokaže potreba, kako bismo vam i na taj način omogućili što bolji početak obrazovanja na visokoškolskoj razini na našem sveučilištu.

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: