EUSAIR radionica za mlade na Libertasu – gostujuće predavanje Ministarstva turizma i sporta RH

Europi su potrebni vizija, uključenost i sudjelovanje mladih u izgradnji bolje budućnosti koja će biti zelenija, digitalnija i uključivija. Jer budućnost pripada mladima. Stoga je godinu 2022. Europska komisija proglasila Europskom godinom mladih.

Europska godina mladih obilježava se u Europskoj uniji i Hrvatskoj nizom događanja. Ministarstvo turizma i sporta je EU godinu mladih obilježilo održavanjem radionice studentima stručnog preddiplomskog studija Turističkog  i hotelskog  menadžmenta Libertas međunarodnog sveučilišta.

Radionica je imala za cilj približiti koncept EU makro-regionalnih strategija kao važnog i inovativnog instrumenta politika EU te posebice približiti EU Strategiju za Jadransko-jonsku regiju EUSAIR s fokusom na održivi turizam mladoj generaciji – mladi su bitni za budućnost regije i potrebno je čuti i uvažavati njihov glas i razmišljanja o makro-regionalnim strategijama. Predstavljanje je održano kroz format interaktivnog dijaloga, predavanja i radionice.

Nakon pojašnjenja koncepta EU makro-regionalnih strategija, predstavljanja EU strategije za Jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) te budućih strateških projekata s naglaskom na prioritete kulturnih ruta i kulturnog turizma, studenti su sami dobili priliku za iznošenje ideja, suradnji i rada u području makro-regionalnih strategija kroz grupni interaktivni rad. Na području Jadransko-jonske regije u procesu praćenja i vrednovanja provedbe Strategije identificirano je u razdoblju 2014.-2020. čak 88 realiziranih projekata koji se bave inovacijama u turizmu. Unatoč tome mladi su uspjeli svojim pristupom i idejama pokazati da im bez bojazni i s punim pravom i povjerenjem treba dati veći prostor za aktivnije sudjelovanje u kreiranju i implementaciji projekata koji doprinose definiranim ciljevima EU strategije za Jadransko-jonsku regiju kao i ostalih instrumenata i javnih politika EU. 

Libertas međunarodno sveučilište najstarije je privatno sveučilište u Hrvatskoj, u okviru kojeg djeluje preddiplomski stručni studij Turističkog i hotelskog menadžmenta. Jedna od glavnih prednosti ovog programa je orijentacija kolegija na praktične sadržaje. U okviru praktičnih sadržaja, vezanih uz kolegij ekonomike turizma i strateško planiranje, predstavnici Ministarstva turizma i sporta predstavili su uz EUSAIR strategiju i strateške aktivnosti koje se uz Strategiju vežu. S obzirom da je EUSAIR Akcijski plan trenutno u procesu revizije, studenti su na radionici razmotrili potencijalne aktivnosti i predstavili svoje vizije prioritetnih  ciljeva  Akcijskog plana EUSAIR-a za buduće razdoblje. Istaknuli su nekoliko ključnih tema koje mogu unaprijediti razvoj održivog turizma makro-regije, među kojima istraživanje i razvoj  kao polazišta  kreiranja ponude i proizvoda, korištenje baštine za diversifikaciju turističkih proizvoda, te nužnost edukacije, treninga i obuke za održivo i integrirano upravljanje destinacijama EUSAIR-a.

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email