Upoznajte studijske programe Sveučilišta Libertas

Redovnim i izvanrednim studentima pruža se mogućnost izbora između 9 preddiplomskih, 6 diplomskih, 1 poslijediplomskog specijalističkog i 1 doktorska studija, odnosno studentima se pruža mogućnost studiranja od preddiplomske do doktorske razine obrazovanja što ne nudi niti jedna druga privatna visokoškolska institucija u Hrvatskoj.

Pet prediplomskih i četiri diplomska specijalistička stručna studija odvijaju se u Zagrebu i Kutini, a četiri preddiplomska sveučilišna studija i dva diplomska sveučilišna studija odvijaju se u Zagrebu (na hrvatskom jeziku) i Dubrovniku (na engleskom jeziku).

Preddiplomski sveučilišni studiji

Međunarodni odnosi (diplomacija)

Cilj fakulteta je obrazovati studente iz Hrvatske i svijeta u nekoliko akademskih disciplina vezanih za Međunarodne odnose i diplomaciju. Svjesni potrebe za razmjenom iskustava znanja i metoda Libertas je ostvario suradnju s nekim od najprestižnijih svjetskih sveučilišta koja se bave istim disciplinama. Program je usklađen sa sličnim akademskim programima na drugim međunarodnim sveučilištima. Između ostalog, zanimljivi su podaci po kojima završeni studenti, bez iznimke, na školovanje za diplomaciju gledaju kao na vrlo dobru investiciju. Velika većina su svoje mjesto pod suncem našli upravo u toj struci, što je priznali mi to ili ne, jedno od najatraktivnijih zanimanja danas. Osobni probitak zahvaljuju i činjenici da su tijekom studija stekli odlične kontakte, prijateljstva… a uz pomoć svjetskih autoriteta – predavača obrazovnih institucija poput Harvarda, Sorbonne, London School of Economics, usvojili su niz korisnih znanja i vještina. Mnogi su se odlučili i za nastavak usavršavanja putem diplomskih i postdiplomskih studija u Hrvatskoj ili inozemstvu (studij zadovoljava za to potrebne kriterije te studenti po završetku dobivaju dovoljan broj ECTS bodova koje direktno prenose te služe za nastavak školovanja)

6 semestara/3 godine, 180 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: univ. bacc.rel.int. Školarina već od 19.500kn

Međunarodno poslovanje

Znanja potrebna za vođenje poslovanja na novim, svjetskim tržištima nedostaju na tržištu rada istočne, južne i jugoistočne Europe. Vrlo mali dio ljudi na tržištu rada usmjeren je na područje međunarodnog poslovanja. Preddiplomski studij međunarodnog poslovanja i ekonomije usmjeren je na pružanje znanja i vještina krucijalnih za međunarodno tržište, što zapravo odgovara specifičnim potrebama tvrtki koje se bave međunarodnim poslovanjem i trgovinom. Sam studij je zamišljen kao kombinacija teorijskog razumijevanja potkrijepljenog praktičnim znanjem, tako da se stečeno obrazovanje može primijeniti na razne profesionalne izazove u području međunarodnog poslovanja i trgovine. Nakon završetka studija, student će biti spreman za rad u tvrtkama koje se bave međunarodnim poslovanjem, institucijama koje se bave analizom i savjetovanjem u međunarodnim ekonomskim poslovima, kao i državnim i međunarodnim organizacijama usmjerenim na međunarodnu ekonomiju (pogotovo WTO i EU).

Umjesto da se usredotoči samo na određenu vještinu ili aspekt međunarodnog poslovanja, ovaj studij je jedinstveno organiziran i daje svojim studentima mogućnost za studij međunarodnog poslovanja u zanimljivom, interaktivnom i fleksibilnom okruženju. Glavni fokus ovog studija je pripremiti studente za uspjeh na globalnom tržištu kroz povećanje konkurentnosti njihovih poduzeća i nacionalnih gospodarstava, te im omogućiti prave vještine koje će im pomoći prilikom oblikovanja svoje buduće karijere u međunarodnim organizacijama i privatnom sektoru.

6 semestara/3 godine, 180 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: univ.bacc.oec. Školarina već od 19.500kn

Fizioterapija

Preddiplomski program fizioterapije studentima omogućuje ravnotežu između stjecanja praktičnih i teorijskih znanja na području fizioterapije. Svrha programa jest izobrazba fizioterapeuta kao stručnjaka koji će moći nezavisno upravljati procesom fizioterapije, uključujući i njegovo sudjelovanje u timskom radu (multidisciplinarnom, interdisciplinarnom, transdisciplinarnom) u svim područjima zdravstva, socijalne skrbi i sporta. Program se sastoji od općeobrazovnih i četiri cjeline stručnih predmeta: predmeti temeljnih medicinskih znanosti, pretklinički, klinički i javnozdravstveni predmeti. U pretkliničkim predmetima studenti stječu osnovna znanja o građi ljudskog tijela i funkciji pojedinih cjelina, u pretkliničkim se predmetima se uči kako postupci fizioterapije djeluju na pojedina tkiva i organe, u kliničkim predmetima stječu se znanje i vještine primjene fizioterapije u pojedinim bolestima i rehabilitaciji kao i u preventivnim programima, sportskim aktivnostima i zdravstvenom turizmu. Nastavnim programom obuhvaćene su sve dobne skupine kao i osobe s invaliditetom. Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara, značajnog dijela praktične nastave i demonstracija na Sveučilištu i u kliničkim nastavnim bazama, specijalnim zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi. Završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija studenti stječu 180 ECTS bodova, zvanje prvostupnice/prvostupnika fizioterapije, a mogu i nesmetano nastaviti obrazovanje na diplomskim i poslijediplomskim (doktorskim) studijima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Sukladno suvremenom načinu života koji obuhvaća korištenje računala i drugih uređaja visoke tehnologije, te dugotrajnom sjedenju koje je nezaobilazno pri obavljanju uredskih poslova, potreba za fizioterapijom sve se češće pojavljuje u životima pojedinaca, a zbog sve većeg učešća starije populacije u ukupnoj strukturi stanovništva svih razvijenih država, kao i Hrvatske, te otvaranje sve većeg broja ustanova koje skrbe o starijima, fizioterapeuti su jedno od najtraženijih zanimanja, kako u Hrvatskoj, tako i u Zapadnoj Europi i Sjevernoj Americi.

6 semestara/3 godine, 180 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: univ.bacc.physioth. Školarina već od 21.000kn

Studij glume

Studij Glume obučava mladog čovjeka za cijeli život razvijajući samostalnost i samopouzdanje. Potiče ga da se slobodno izrazi i zauzme poziciju predvoditelja inzistirajući na realizaciji vlastitih ideja. Nadahnjuje ga da razvija svoj talent te mu daje znanja i alate kojima svoj potencijal može ostvariti. Kulturne i kreativne industrije dokazuju impresivnu ekonomsku težinu i otpornost na gospodarsku krizu te jasno, i u krizi, pokazuju porast. U Hrvatskoj ostvaruju više od 15 milijardi kuna prihoda godišnje i zapošljavaju više od 42 tisuće ljudi. Valja dodati da preko 19 % zaposlenih u ovom sektoru čine mladi ljudi. Glavne predmete (Gluma, Govor i Scenski pokret) vode tri nacionalna prvaka Republike Hrvatske što je potvrda pomno izabranih nastavnika i mentora. Tim respektabilnih umjetnika i stručnjaka iz područja filmske i scenske umjetnosti, književnosti i filozofije pruža osobni pristup svakom studentu i vrijeme za individualni rad. Nastavni plan i program Studija glume provode eminentni umjetnici Branka Cvitković, Želimir Mesarić, Zlatko Sviben, Zlatko Ožbolt, Žarko Potočnjak, Almira Osmanović, Nataša Antoniazzo, kazališni stručnjaci Đurđa Škavić i Bojan Marotti kao i niz gostujućih predavača. Nastavni plan i program uključuje trogodišnje obrazovanje kroz kolegije: Gluma, Scenski govor, Scenski pokret, Igra u žanru, Glazbeni izraz, Dramaturgija, Povijest drame i kazališta, Književnost, Hrvatski jezik, Fonetika, Psihofizička priprema glumca i Sociologija kulture.

“Za mene biti glumac znači, biti dobrovoljni polaznik jedne škole koja se zove kazalište čiji sam oduševljeni polaznik, istraživač i pripadnik i danas. Nadam se da tu školu nikada neću završiti pa i po cijenu da me zbog toga proglase lošim učenikom. Pridružite mi se i pronađimo putem umjetnosti sebe.”

izv.prof.art. Branka Cvitković, dekanica

6 semestara/3 godine, 180 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: univ.bacc.art

Preddiplomski stručni studiji

Poslovna ekonomija

Studij omogućuje visoku razinu stručnog obrazovanja iz svih područja poslovne ekonomije te razvija vještine i sposobnosti putem primjera iz poslovnog života, uz praktične vježbe i rad na projektima. Znanja koja studenti stječu za vrijeme studiranja prilagođena su strukturi i potrebama suvremenog gospodarstva. Studenti usvajaju znanja koja su tržišno atraktivna i konkurentna te se s lakoćom i brzo zapošljavaju.

6 semestara/3 godine, 180 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: bacc.oec. Školarina već od 17.500kn

Turistički i hotelski menadžment

Studij je namijenjen osobama koji turizam i hotelijerstvo prepoznaju kao rastuću i probitačnu granu hrvatskog gospodarstva. Stručni predavači s bogatim praktičnim iskustvom studentima prenose znanje o načinu poslovanja konkurentnih i uspješnih hotelskih i turističkih poduzeća. Uz stručno obrazovanje kroz studij se razvijaju vještine i sposobnosti nužne za moderno poslovanje na europskom i svjetskom turističkom tržištu.

6 semestara/3 godine, 180 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: bacc.oec. Školarina već od 17.500kn

Menadžment poslovne sigurnosti

U suvremenom poslovnom svijetu, u uvjetima brzog razvoja i izraženog tržišnog natjecanja borba za rast i razvoj tvrtke postaje neumoljiva. Posljedica toga je da sigurnost i zaštita poslovanja, poslovnih procesa, informacija, ljudi, proizvoda ima vrlo visoku važnost za rukovodstvo svakog poslovnog subjekta i od presudne je važnosti za opstanak na tržištu. Danas na poslovima sigurnosti i zaštite poslovanja u svijetu radi na desetke tisuća stručnjaka, i gotovo i nema ozbiljne tvrtke koja ne zapošljava barem jednog, ako ne i cijeli tim stručnjaka čije je osnovna zadaća korporativna sigurnost. Studenti koji s uspjehom savladaju stručni program Menadžment poslovne sigurnosti i diplomiraju steći će potrebna znanja ponajprije iz područja tehničkih, a zatim djelomice i iz područja prirodnih i društvenih znanosti te razviti potrebne vještine i kompetencije radi što lakšeg zapošljavanja i šireg izbora zanimanja.

6 semestara/3 godine, 180 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: bacc.ing. Školarina već od 17.500kn

Menadžment športa i športskih djelatnosti

Studij Menadžment športa i športskih djelatnosti obrazuje stručnjake za upravljanje raznim vrstama športskih djelatnosti, te za poslove pratećih gospodarskih uslužnih djelatnosti vezanima uz šport, rekreaciju i turizam. Po uzoru na zemlje Europske unije i temeljem aktualnih zakonskih propisa, profesionalni i drugi športski klubovi posluju kao trgovačka društva i otvoreni su tržištu kapitala. Kao takvi trebaju biti vođeni na profesionalan, profitabilan i dugoročno održiv način. Kompetencije potrebne za rukovođenje na opisanim načelima polaznici ce steci upravo na ovom studiju.

Zakonom je utvrđeno da je menadžer u športu osoba ovlaštena za obavljanje poslova posredovanja prijelaza športaša iz jednog športskog kluba u drugi. Ovim studijskim programom obuhvaćena su daleko šira znanja i vještine potrebne suvremenim menadžerima za specifične potrebe u najrazličitijim športskim djelatnostima, klubovima, savezima,
udrugama i dr. Studij Menadžment športa i športskih djelatnosti zamišljen je prvenstveno za daljnji razvoj športašica i športaša koji se za vrijeme ili nakon športske karijere uključuju u poslovne i upravljačke aktivnosti. K tome, studij je namijenjen i športašima rekreativcima te svim zainteresiranim mladim ljudima koji nakon završene srednje škole žele nastaviti profesionalnu karijeru kao športski menadžeri u raznim granama športa i športskih djelatnosti. Program ovog stručnog studija odgovara potrebama modernog športa i povezanih djelatnosti (rekreacija, turizam, wellness, športska oprema i dr.). Temelji se na visokom profesionalizmu i drugačijem odnosu prema obrazovanju u novoj ekonomiji. Iz ovoga je proizašao i veliki broj novih kolegija ekonomske struke kao što su na primjer: ekonomika športskih organizacija, menadžment u športu, rekreaciji i športskoj industriji, menadžment športskih organizacija, događanja i objekata, športski marketing i dr.

Pri izradi studijskog programa posebno se vodilo računa da funkcioniranje športskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj treba biti prilagođeno pravnoj regulativi

6 semestara/3 godine, 180 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: bacc.oec. Školarina već od 17.500kn

Održivi razvoj i međunarodni odnosi

Studij Održivog razvoja i međunarodnih odnosa interdisciplinaran je studijski program koji slijedi načela održivog razvoja te je zanimljiv i mladima koji upravo traže buduće zanimanje, i profesionalcima koji žele dopuniti svoje obrazovanje kompetencijama čija će najviša vrijednost u sadašnjosti i budućnosti biti nezamjenjiva. Potencijalni korisnici znanja i vještina budućih završenih studenata uključuju sve suradnike diplomatskih predstavništava, vlada, ministarstava, javnih i privatnih poduzeća koji u svome krugu djelovanja imaju i suradnju s međunarodnim akterima, predstavništvima tvrtki u inozemstvu i središnjicama u Hrvatskoj koje posluju s inozemstvom; raznorodne (društvene i prirodoslovne) znanstvene organizacije te sve nevladine udruge koje imaju ili namjeravaju imati suradnju s inozemstvom.

6 semestara/3 godine, 180 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: bacc.ormo. Školarina već od 17.500kn

Diplomski sveučilišni studiji

Međunarodni odnosi i diplomacija

Zahvaljujući međusobnoj suradnji, Libertas i Sveučilište u Zadru su prve institucije koje nude diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije te na taj način omogućuju obrazovanje studentima iz Hrvatske i svijeta u nekoliko akademskih disciplina koje se odnose na međunarodne odnose i diplomaciju, a temeljem izvrsnosti i suradnje s vodećim svjetskim sveučilištima.

Program diplomskog studija usklađen je s programima na drugim međunarodnim sveučilištima. Tijekom studija, a što je u skladu s Bolonjskom deklaracijom, student skuplja 120 ECTS bodova. Nakon položenog diplomskog studija na Libertasu osim zapošljavanja u željenim ustanovama studentu je omogućen nastavak studija na poslijediplomskoj doktorskoj razini na bilo kojem međunarodnom sveučilištu. Kao i ostale studije Libertasa, diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije moguće je pohađati u Dubrovniku na engleskom jeziku te u Zagrebu na hrvatskom jeziku.

4 semestara/2 godine, 120 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: mag.rel.int. Školarina već od 26.000 kn

Poslovna ekonomija i globalizacija

Trendovi današnjice iziskuju sve veću potrebu za globalnim poslovanjem, što uključuje suradnju s inozmenim poduzećima i izlazak na strana tržišta. Magistarski studij poslovne ekonomije i globalizacije pruža mogućnost stjecanja potrebnih znanja za globalno širenje poslovanja i upravljanje poduzećem koje posluje na inozemnim tržištima. Razvoj ekonomije temelji se na kreativnosti, inovacijama i suradnji, a trendovi u međunarodnoj ekonomiji zahtjevaju nove inovativne načine rješavanja ekonomskih zadataka i problema.  Specijalizirani kolegiji pripremit će vas na sve izazove međunarodnog globalnog poslovanja. Završetkom studija magistri ekonomije dobivaju napredne alate potrebne za primjenu svog znanja koje im omogućuje sveobuhvatno analiziranje i rješavanje stvarnih problema s kojima će se suočavati u obavljanju svojih svakodnevnih zadataka.

4 semestara/2 godine, 120 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: mag.oec. Školarina već od 26.000 kn

Diplomski stručni studiji

Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija poslovne ekonomije na Sveučilištu Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima.
Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na područjima unutarnje i međunarodne trgovine, odnosno za obavljanje poslova organizacije, pripreme i ugovaranja vanjskotrgovinskih aranžmana, te poslove strateškog planiranja i rukovođenja u unutarnjoj i međunarodnoj trgovini.

4 semestara/2 godine, 120 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: struč.spec.oec. Školarina već od 24.000 kn

Menadžment bankarstva, osiguranja i financija

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija poslovne ekonomije na Visokoj poslovnoj školi Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima.
Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na raznim područjima financija, bankarstva i osiguranja, na području funkcioniranja financijskih tržišta, poslovanja investicijskih fondova, za obavljanje poslova u financijskim institucijama.

4 semestara/2 godine, 120 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: struč.spec.oec. Školarina već od 24.000 kn

Turistički i hotelski menadžment

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija Turističkog i hotelskog menadžmenta na Visokoj poslovnoj školi Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima.
Ovim specijalističkim diplomskim studijem upotpunjava se globalna i lokalna slika okruženja u kojem se odvija turistički promet i razvijaju sektori gospodarstva povezani s turizmom i njegovim razvojem.

4 semestara/2 godine, 120 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: struč.spec.oec. Školarina već od 24.000 kn

Održivi razvoj i međunarodni odnosi

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija Održivog razvoja i međunarodnih odnosa na Sveučilištu Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima.
Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na područjima  politike zaštite okoliša, razvoja, ekonomije i energetike, kružnog gospodarstva i međunarodnih odnosa.

4 semestara/2 godine, 120 ECTS bodova, titula koja se stječe završetkom studija: struč.spec.ormo. Školarina već od 24.000 kn

Poslijediplomski sveučilišni studiji

Međunarodni odnosi (doktorski)

Poslijediplomski doktorski studij Međunarodni odnosi rezultat je nastavka suradnje Sveučilišta u Zadru i Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu, na zajedničkom studiju diplomacije. Usmjerenost na međunarodne odnose obje ustanove ocijenile su razložnom s obzirom na potrebu promicanja ljudskih prava, gospodarsku i ekološku problematiku, politike, povijesti, status malih i velikih zemalja u globalizacijskim procesima, školovanje i obrazovanje, terorizam, ratove i nasilje, kao i druge prijetnje humanizaciji i ljudskom dostojanstvu. Stoga je doktorski studij Međunarodni odnosi usustavljen u interdisciplinarne dimenzije s očekivanjima znanstvenih rezultata koji će imati teorijske i praktične doprinose nacionalnog i međunarodnog značaja.

Menadžment kvalitete u zdravstvu

Kvaliteta i sigurnost ključni su elementi svih procesa koji se odvijaju u zdravstvu. Promjene na bolje moguće su jedino kvalitetnom edukacijom sposobnih stručnjaka i zato je postdiplomski studij Menadžmenta kvalitete u zdravstvu idealan za one koji misle ozbiljno!

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: