MS – Upute recenzentima

Upute za recenzente
s obrascem za recenziju članka
Međunarodne studije

 Preuzmite PDF verziju

Preuzmite Word (.docx) verziju

  

Poštovani/a, zahvaljujemo se što ste pristali sudjelovati u recenzentskom postupku časopisa Međunarodne studije. S obzirom na Vašu ekspertizu, Vaše će nam mišljenje pomoći donijeti najbolji mogući sud o rukopisu. Ljubazno molimo da recenzentski obrazac predate u dogovorenom roku te da pročitate Izjavu o izdavačkoj etici časopisa u onom dijelu u kojem se odnosi na obveze recenzenata (4. odjeljak) te opće odrednice (1. odjeljak). 

 Podaci o recenziranom rukopisu članka

NASLOV RECENZIRANOG ČLANKA:
DATUM ZAPRIMANJA RADA:
DATUM RECENZIRANJA:

 Kriteriji ocjenjivanja članka

(Molimo Vas da u tablici koja slijedi ocijenite članak prema zadanim kriterijima i ocjenama koje se nalaze s desne strane. Ocjena 1 – nedovoljno, 2 – dovoljno, 3 – dobro, 4 – vrlo dobro, 5 – izvrsno. Ukoliko sadržaj analiziranog članka ne odgovara postavljenim kriterijima ili niste sigurni koju biste ocjenu dali odaberite opciju NP – Ne može se procijeniti.)

  1 2 3 4 5 NP
Značaj problema istraživanja            
Kvaliteta formulacije problema            
Prikladnost izvedenog istraživanja (ukoliko je provedeno)            
Metodologija istraživanja (istraživački problemi, hipoteze, uzorak, metoda)            
Preciznost u pozivanju na izvore i literature            
Kvaliteta analize istraživanoga slučaja            
Znanstveni i stručni doprinos u području u kojemu je članak izrađen            
Poticaj za buduća istraživanja            
Sadržajna struktura rada            
Stil pisanja            
Opći dojam analiziranoga članka            

 
Preporuka o objavljivanju (molimo da označite odgovarajuću kategoriju)

1)    Tekst se može objaviti
2)    Tekst se može objaviti uz izmjene predložene u recenziji
3)    Tekst vratiti na recenziju nakon izvršenih izmjena predloženih u recenziji
4)    Tekst nije za objavljivanje

 

Prijedlog klasifikacije recenziranog rada (molimo da označite odgovarajuću kategoriju)

1) Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper): sadrži još neobjavljene originalne teorijske ili praktične rezultate izvornih istraživanja.
2) Prethodno priopćenje (Preliminary communication): sadrži jedan, ili više novih znanstvenih podataka, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih radova. Rad donosi nove rezultate znanstvenih istraživanja koja su još u tijeku te zbog aktualnosti zahtijevaju brzo objavljivanje.
3) Pregledni članak (Review): originalan, sažet i kritički prikaz stanja i tendencija razvoja nekog područja istraživanja s kritičkim osvrtom i prosudbom. Navedena literatura treba biti dovoljno cjelovita tako da omogućuje dobar uvid i uključivanje u prikazano područje.

RECENZIJA

(Obrazloženje analiziranoga članka mora biti temeljeno na ocjenjenim kriterijima, te obrazložiti preporuku o objavljivanju i prijedlog klasifikacije članka)

/Recenzija ne bi trebala prelaziti više od 2 kartice teksta, tj. 3600 znakova/

Preporuke recenzenta za poboljšanje kakvoće članka (molimo obrazložite)

 

 ____________________________________________________________________

 

SAMO ZA UREDNIKE (Ovaj će dio biti uklonjen prije slanja autoru):

 

Podaci o recenzentu 

IME I PREZIME:
ZNANSTVENO (NASTAVNO) ZVANJE:
NAZIV USTANOVE:
MATIČNI BROJ ZNANSTVENIKA: za recenzente iz Hrvatske, ako ga recenzent ima: http://www.mzos.hr/znanstvenik/znanstvenik.asp
KONTAKT: telefon/mob i email adresa: