MS – Recenzentski postupak

Recenzentski postupak

Časopis Međunarodne studije objavljuje dvostruko-anonimno recenzirane znanstvene radove (kao što su izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje i pregledni rad) te ne-znanstvene tekstove koji podliježu samo Uredničkoj recenziji (npr. prikaz knjige, intervju, prijevod, izvještaj s konferencije).

Termin „autor“ u ovom tekstu odnosi se jednako na radove s jednim autorom, kao i na radove s više su-autora.

  1. Dvostruko-anonimno recenzirani znanstveni radovi

Uvjet za objavljivanje znanstvenog rada u časopisu Međunarodne studije jest da Uredništvo preliminarno prihvati članak, a potom i dva dvostruko-anonimna recenzenta stručna u znanstvenom polju članka.

Nakon zaprimanja rada Uredništvo pažljivo analizira znanstvene i stručne elemente članka te provjerava uklapa li se rad u tematska područja časopisa. Na temelju ove analize donosi jednu od sljedećih odluka:

  1. Rad zadovoljava te se šalje u recenzentski postupak.
  2. Rad ne zadovoljava, no može zadovoljiti uz doradu. Rad se vraća autoru na doradu uz upute.
  3. Rad ne zadovoljava te se odbija uz obrazloženje.

Za svaki rad upućen u recenzentski postupak Uredništvo odabire dva recenzenta stručna u znanstvenom polju članka uz uvjet da nisu zaposleni u autorovoj ustanovi. Autor i recenzenti su u dvostruko-anonimnom odnosu tj. ni autor ni recenzenti ne saznaju identitet druge strane. Time časopis štiti integritet recenzentskog postupka obiju strana.

Na temelju pristiglog pisanog izvješća dvaju recenzenata na recenzentskom obrascu dostupnom ovdje, Uredništvo donosi jednu od sljedećih odluka:

  1. Rad se prihvaća za objavljivanje.
  2. Rad se vraća autoru na doradu, u skladu s uputama recenzenata.
  3. Rad se odbija.

Konačna odluka Uredništva o objavljivanju rada ovisi o pozitivnom mišljenju dvaju recenzenata. U slučaju neslaganja recenzenata o podobnosti članka za objavu, Uredništvo traži trećeg recenzenta te se vodi njegovim mišljenjem.

Kategorizacija rada ovisi o ocjeni recenzenata.

Autori mogu očekivati potvrdu o primitku rada unutar tri dana od slanja rada, preliminarnu odluku Uredništva o slanju na recenziju unutar dva tjedna od slanja rada, a konačnu odluku o objavljivanju ili odbijanju rada na temelju recenzija unutar 4 mjeseca od slanja rada, a u iznimnim slučajevima tj. kompleksnim situacijama unutar jedne godine.

  1. Ne-znanstveni tekstovi

Ne-znanstveni tekstovi, kao što su prikazi knjiga, izvještaji s konferencija, intervjui, prijevodi i slično ne podliježu vanjskom recenzentskom postupku, već samo Uredničkoj recenziji.

Autori ovakvih tekstova mogu očekivati potvrdu o primitku teksta unutar tri dana od slanja rada, a konačnu odluku Uredništva o objavljivanju, potrebnim doradama ili odbijanju rada unutar jednog mjeseca od slanja rada.

Za sve eventualne nejasnoće ili pitanja potencijalni se autori mogu javiti glavnom uredniku časopisa doc. dr. sc. Vladimiru Filipoviću na e-mail vfilipovic@libertas.hr.