MS – Prava korištenja i autorsko pravo

Prava korištenja

Međunarodne studije je časopis u otvorenom pristupu – svi sadržaji časopisa, u skladu s BOAI definicijom otvorenog pristupa, u cijelosti su dostupni čitateljima slobodno i bez naknade. Bez potrebe da traže dozvolu od izdavača ili autora, korisnici smiju radove čitati, pohranjivati, distribuirati, ispisivati, pretraživati, stvarati poveznice na tekstove članaka, koristiti ih za indeksiranje te remiksirati, mijenjati i prerađivati sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način te ne koriste materijale u komercijalne svrhe. Časopis primjenjuje CC BY-NC 4.0 Creative Commons licencu.

Autorsko pravo

Autor ili autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright.