MS – O izdavaču

O izdavaču

Libertas međunarodno sveučilište
Trg J. F. Kennedy 6b
10 000 Zagreb, Hrvatska
Popis kontakata

Izdavanje znanstvenog časopisa Međunarodne studije od 2019. godine preuzelo je najstarije privatno sveučilište u Hrvatskoj, Libertas međunarodno sveučilište, koje je vlasnik časopisa te ga financira. No, časopis ima dugu tradiciju znanstvenog izdavaštva, još od prvog broja koji je objavljen 2000. godine. Libertas međunarodno sveučilište objavljuje i znanstvene časopise Acta Economica Et Turistica te Zbornik sveučilišta Libertas, kao i znanstvene knjige.

Libertas međunarodno sveučilište razvilo se iz Visoke poslovne škole Libertas u Zagrebu i DIU Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu i Dubrovniku kao dvaju visokih učilišta koja su tijekom 2016. godine prerasla u sadašnju sveučilišnu instituciju. Libertas međunarodno sveučilište danas se sastoji od četiri fakulteta i Poslovne škole. To su Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije, Fakultet međunarodnog poslovanja i ekonomije, Fakultet zdravstvenih znanosti, Fakultet za film i scenske umjetnosti te Poslovna škola Libertas. Nastava na Libertas međunarodnom sveučilištu izvodi se u Zagrebu, Dubrovniku i Kutini.

Redovnim i izvanrednim studentima pruža se mogućnost izbora između 9 preddiplomskih, 6 diplomskih, 1 poslijediplomskog specijalističkog i 1 doktorskog studija. Na Libertasu, dakle, postoji mogućnost studiranja od preddiplomske do doktorske razine obrazovanja što ne nudi niti jedna druga privatna visokoškolska institucija u Hrvatskoj. Tu su mogućnost do sada iskoristile tisuće studenata iz Hrvatske i 30 država sa svih kontinenata.

Više informacija o Libertas međunarodnom sveučilištu možete dobiti na službenim stranicama Sveučilišta te na stranicama o izdavaštvu Sveučilišta, dok su kontakti Sveučilišta dostupni ovdje.