Referada Kutina

  • Studentska referada Kutina

Studentska referada (Sportski centar Kutina - Ulica hrvatskih branitelja 8, 44320 Kutina)
E-mail: kutina@libertas.hr | Tel.: +385 44 635 606
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 9:00 - 17:00
Referent: Sanja Birač | e-mail: sbirac@libertas.hr | Mob.: 099 5345 - 561