Opći podaci

Glavni podaci:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR9724920081100029602
SWIFT: IMXX HR 22
BANKA: IMEX BANKA D.D. SPLIT
Organizacija (Trg J. F. Kennedy 6b, III kat)
Rektorprof. dr.sc. Duško Pavlović | e-mail: dpavlovic@libertas.hr
TajnicaDarija Smolić | darija.smolic@libertas.hr | Tel.: +385 1 5633 101 | Fax.:+385 1 5633 111 | rektorat@libertas.hr
Računovodstvo (Trg J. F. Kennedy 6b, III kat)
Kontakt osobaJosipa Čabraja | e-mail: jcabraja@libertas.hr | Tel.: +385 1 5633 111 | Fax.: +385 1 5633 111
Radno vrijemeod ponedjeljka do petka: 10:30 do 14:30
Marketing (Trg J. F. Kennedy 6b, I kat)
Kontakt osobaJulija Krivačić | e-mail: jkrivacic@libertas.hr | Tel.: +385 1 5633 122