Opći podaci

Glavni podaci:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
SWIFT: PBZG HR 2X
BANKA: Privredna banka Zagreb d.d.
Organizacija (Trg J. F. Kennedy 6b, III kat)
Rektorprof. dr.sc. Ivo Andrijanić | e-mail: iandrijanic@libertas.hr
Asistentica rektoraTamara Marić| tkolar1@libertas.hr | Tel.: +385 1 5633 101 | Fax.:+385 1 5633 111 | rektorat@libertas.hr
Računovodstvo (Trg J. F. Kennedy 6b, III kat)
Kontakt osobaJosipa Tomić| e-mail: jtomic@libertas.hr | Tel.: +385 1 5633 111 | Fax.: +385 1 5633 111
Radno vrijemeod ponedjeljka do petka: 10:30 do 14:30
Marketing (Trg J. F. Kennedy 6b, I kat)
Senior specialist za marketing i upravljanje komunikacijamaGoran Milaković | e-mail: gmilakovic@libertas.hr