Centar za karijere

  • Kontakt centra za karijere
    Voditeljica centradr. sc. Lorena Vokić | t: 01 / 5633 112 | e: lvokic@libertas.hr
    Savjetnica centraIva Dujmović | Tel: 01 / 5633 112 | e-mail: idujmovic@libertas.hr
    Savjetnik centraLuka Frlan | Tel: 01 / 5633 115 | e: lfrlan@libertas.hr
    Savjetnik centraZvonko Nuić | Tel: 01 / 5633 115 | e: znuic@libertas.hr