Centar za cjeloživotno obrazovanje

  • Kontakt centra za cjeloživotno obrazovanje
    Voditeljica centraJelka Šušnić | Tel: 01 / 5633 151 | E-mail: jsusnic@libertas.hr