Centar za cjeloživotno obrazovanje

  • Kontakt centra za cjeloživotno obrazovanje
    Tajnica CentraAnita Jurković | Tel: 01 / 5633 151 | E-mail: ajurkovic@libertas.hr