Kandidatura za Studentski zbor

Kandidature su zatvorene

Na temelju Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor, Odluke Rektora o raspisivanju izbora za Studentski zbor Libertas međunarodnog sveučilišta  od  1. rujna 2020. i Odluke Senata o imenovanju članova Izbornog povjerenstva od 24.9.2020., provodi se postupak kandidature i fromiranja kandidacijskih lista. U nastavku, Izborno povjerenstvo daje nekoliko procesnih napomena:

I.

Sveučilište je integrirano visoko učilište i sastav Studentskog zbora mogu činiti predstavnici svih sastavnica. Ukupni broj članova Studentskog zbora jednak je broju sastavnica Sveučilišta (5).

II.

Kandidat za Studentski zbor je svaki student Sveučilišta, koji se kandidira za studentskog predstavnika. Svaki kandidat mora osigurati i zamjenika. Kandidature se prijavljuju na razini Sveučilišta.

III.

Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova ili koji drugi put ponavlja godinu tijekom studija.

IV.

Da bi kandidatura bila valjana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • ime i prezime kandidata i zamjenika koji se kandidiraju,
  • naziv sastavnice na kojoj studenti studiraju,
  • matični broj indeksa kandidata i zamjenika,
  • akademsku godinu u kojoj su kandidat i zamjenik prvi puta upisali studij,

V.

Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste potrebno je prikupiti najmanje 25 glasova aktivnih studenata Sveučilišta. Pravovaljanim potpisima smatraju poruke zaprimljene u digitalnom obliku  putem AAI računa Sveučilišta.

VI.

Kandidacijska lista se dostavlja Izbornom povjerenstvu Sveučilišta i može se dostaviti u digitalnom obliku. Za kandidacijske liste formira se obrazac u digitalnom obliku na izbornoj listi i glasaju svi studenti Sveučilišta.

VII.

Prije objave datuma izbora, Izborno povjerenstvo dužno je javno objaviti sve pravovaljane kandidacijske sveučilišne liste na oglasnoj ploči i/ili mrežnim stranicama Sveučilišta .

VIII.

Izbori se mogu proglasiti pravovaljanima nakon završetka trajanja glasovanja koje ne može biti kraće od trajanja nastave u izbornom danu. Na izborima je pobijedio onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

IX.

Pomoću priloženog obrasca kandidati se prijavljuju do 15.10.2020. do 12h.

X.

Nakon prijave kandidata slijedi objava obrasca za prikupljanje 25 potpisa studenata.

Nakon što završi prikupljanje potpisa studenata, oblikuje se kandidacijska lista s članovima i zamjenicima koja se dostavlja Izbornom povjerenstvu koje objavljuje listu i datum /vrijeme provedbe izbora za Studentski zbor.

XI.

Na dan izbora studenti biraju po jednog člana i zamjenika  člana Studenstkog zbora s kandidacijske liste. Na kraju izbornog postupka Studentski zbor ima 5 članova. Svaki član ima po jednog zamjenika.
Izborno povjerenstvo

  1. doc.dr.sc. Ante Samodol, nastavnik
  2. dr.sc. Lorena Vokić, nastavnik
  3. Sven Novosel, student
  4. Ivan Sablić, student
  5. Denis Tučar, student