Kalkulator školarine !


Preddiplomski
Diplomski
Redovan
Izvanredan

bodovirazina
Hrvatski jezik
Matematika
Strani jezik

ocjenarazina
Hrvatski jezik
Matematika
Strani jezik
Od maksimalno mogućih 1000 bodova, ukupno ste ostvarili bodova. Prema ostvarenom rezultatu, školarina za studij iznosi (kod jednokratnog plaćanja) kuna.
1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 33.000,00 20. veljača 2019.
ŠKOLARINA UKUPNO: 33.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 17.250,00 20. veljača 2019.
Druga 17.250,00 15. lipanj 2019.
ŠKOLARINA UKUPNO: 34.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 3.600,00 20. veljača 2019.
Druga 3.600,00 15. ožujak 2019.
Treća 3.600,00 15. travanj 2019.
Četvrta 3.600,00 15. svibanj 2019.
Peta 3.600,00 15. lipanj 2019.
Šesta 3.600,00 15. srpanj 2019.
Sedma 3.600,00 15. kolovoz 2019.
Osma 3.600,00 15. rujan 2019.
Deveta 3.600,00 15. listopad 2019.
Deseta 3.600,00 15. studeni 2019.
ŠKOLARINA UKUPNO: 36.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 27.500,00 prilikom upisa / 20. veljače 2019.
ŠKOLARINA UKUPNO: 27.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 14.500,00 prilikom upisa / 20. veljače 2019.
Druga 14.500,00 15. lipnja 2019.
ŠKOLARINA UKUPNO: 29.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 3.100,00 prilikom upisa / 20. veljače 2019.
Druga 3.100,00 15. ožujka 2019.
Treća 3.100,00 15. travnja 2019.
Četvrta 3.100,00 15. svibnja 2019.
Peta 3.100,00 15. lipnja 2019.
Šesta 3.100,00 15. srpnja 2019.
Sedma 3.100,00 15. kolovoza 2019.
Osma 3.100,00 15. rujna 2019.
Deveta 3.100,00 15. listopada 2019.
Deseta 3.100,00 15. studenoga 2019.
ŠKOLARINA UKUPNO: 31.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 13.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/2020, zaključno s 25. rujna 2019
ŠKOLARINA UKUPNO: 16.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 1.100,00 25. rujna 2019.
Treća 1.800,00 15. listopada 2019.
Četvrta 1.800,00 15. studenoga 2019.
Peta 1.800,00 15. prosinca 2019.
Šesta 1.800,00 15. siječnja 2020.
Sedma 1.800,00 15. veljače 2020.
Osma 1.800,00 15. ožujka 2020.
Deveta 1.800,00 15. travnja 2020.
Deseta 1.800,00 15. svibnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 18.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 17.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/2020, zaključno s 25. rujna 2019
ŠKOLARINA UKUPNO: 20.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 9.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/18., a najkasnije do 25. rujna 2019..
Druga 9.500,00 15. siječnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 21.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 2.900,00 25. rujna 2019.
Treća 2.200,00 15. listopada 2019.
Četvrta 2.200,00 15. studenoga 2019.
Peta 2.200,00 15. prosinca 2019.
Šesta 2.200,00 15. siječnja 2020.
Sedma 2.200,00 15. veljače 2020.
Osma 2.200,00 15. ožujka 2020.
Deveta 2.200,00 15. travnja 2020.
Deseta 2.200,00 15. svibnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 23.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 22.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/2020, zaključno s 25. rujna 2019
ŠKOLARINA UKUPNO: 25.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 12.000,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/18., a najkasnije do 25. rujna 2019.
Druga 12.000,00 15. siječnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 26.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

<
10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 potvrdu o uplati priložiti prilikom upisa
Druga 3.100,00 25. rujna 2019.
Treća 2.800,00
15. listopada 2019.
Četvrta 2.800,00 15. studenoga 2019.
Peta 2.800,00 15. prosinca 2019.
Šesta 2.800,00 15. siječnja 2020.
Sedma 2.800,00 15. veljače 2020.
Osma 2.800,00 15. ožujka 2020.
Deveta 2.800,00 15. travnja 2020.
Deseta 2.800,00 15. svibnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 28.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 27.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/2020, zaključno s 25. rujna 2019.
ŠKOLARINA UKUPNO: 30.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 14.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/18., a najkasnije do 25. rujna 2019.
Druga 14.500,00 15. siječnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 31.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 4.575,00 25. rujna 2019.
Treća 4.575,00 15. listopada 2019.
Četvrta 3.050,00 15. studenoga 2019.
Peta 3.050,00 15. prosinca 2019.
Šesta 3.050,00 15. siječnja 2020.
Sedma 3.050,00 15. veljače 2020.
Osma 3.050,00 15. ožujka 2020.
Deveta 3.050,00 15. travnja 2020.
Deseta 3.050,00 15. svibnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 33.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Mogućnost financiranja studija ne smije stajati na putu Vašeg obrazovanja! – istražite mogućnosti stipendiranja putem Fonda za stipendiranje čija sredstva iznose 500.000,00 kn.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 21.000,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/2020, zaključno s 25. rujna 2019.
ŠKOLARINA UKUPNO: 23.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 11.250,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/18., a najkasnije do 25. rujna 2019.
Druga 11.250,00 15. siječnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 25.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 2.800,00 25. rujna 2019.
Treća 2.650,00 15. listopada 2019.
Četvrta 2.650,00 15. studenoga 2019.
Peta 2.650,00 15. prosinca 2019.
Šesta 2.650,00 15. siječnja 2020.
Sedma 2.650,00 15. veljače 2020.
Osma 2.650,00 15. ožujka 2020.
Deveta 2.650,00 15. travnja 2020.
Deseta 2.650,00 15. svibnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 26.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Mogućnost financiranja studija ne smije stajati na putu Vašeg obrazovanja! – istražite mogućnosti stipendiranja putem Fonda za stipendiranje čija sredstva iznose 500.000,00 kn.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 17.000,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/2020, zaključno s 25. rujna 2019
ŠKOLARINA UKUPNO: 19.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 uplatiti u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 9.250,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/18., a najkasnije do 25. rujna 2019.
Druga 9.250,00 15. siječnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 21.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 2.000,00 25. rujna 2019.
Treća 2.250,00 15. listopada 2019.
Četvrta 2.250,00 15. studenoga 2019.
Peta 2.250,00 15. prosinca 2019.
Šesta 2.250,00 15. siječnja 2020.
Sedma 2.250,00 15. veljače 2020.
Osma 2.250,00 15. ožujka 2020.
Deveta 2.250,00 15. travnja 2020.
Deseta 2.250 15. svibnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 22.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 15.000,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/2020, zaključno s 25. rujna 2019
ŠKOLARINA UKUPNO: 17.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 uplatiti u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 8.250,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/18., a najkasnije do 25. rujna 2019.
Druga 8.250,00 15. siječnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 19.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 2.000,00 25. rujna 2019.
Treća 2.000,00 15. listopada 2019.
Četvrta 2.000,00 15. studenoga 2019.
Peta 2.000,00 15. prosinca 2019.
Šesta 2.000,00 15. siječnja 2020.
Sedma 2.000,00 15. veljače 2020.
Osma 2.000,00 15. ožujka 2020.
Deveta 2.000,00 15. travnja 2020.
Deseta 2.000 15. svibnja 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 20.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 21.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/2020, zaključno s 20. veljače 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 24.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 2.500,00 20. veljača 2020.
Druga 2.900,00 15. ožujak 2020.
Treća 2.700,00 15. travanj 2020.
Četvrta 2.700,00 15. svibanj 2020.
Peta 2.700,00 15. lipanj 2020.
Šesta 2.700,00 15. srpanj 2020.
Sedma 2.700,00 15. kolovoz 2020.
Osma 2.700,00 15. rujan 2020.
Deveta 2.700,00 15. listopad 2020.
Deseta 2.700 15. studeni 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 27.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 23.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/2020, zaključno s 20. veljače 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 26.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 2.500,00 20. veljača 2020.
Druga 2.900,00 15. ožujak 2020.
Treća 2.950,00 15. travanj 2020.
Četvrta 2.950,00 15. svibanj 2020.
Peta 2.950,00 15. lipanj 2020.
Šesta 2.950,00 15. srpanj 2020.
Sedma 2.950,00 15. kolovoz 2020.
Osma 2.950,00 15. rujan 2020.
Deveta 2.950,00 15. listopad 2020.
Deseta 2.950 15. studeni 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 29.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 25.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2019/2020, zaključno s 20. veljače 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 28.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 2.500,00 20. veljača 2020.
Druga 2.900,00 15. ožujak 2020.
Treća 3.200,00 15. travanj 2020.
Četvrta 3.200,00 15. svibanj 2020.
Peta 3.200,00 15. lipanj 2020.
Šesta 3.200,00 15. srpanj 2020.
Sedma 3.200,00 15. kolovoz 2020.
Osma 3.200,00 15. rujan 2020.
Deveta 3.200,00 15. listopad 2020.
Deseta 3.200 15. studeni 2020.
ŠKOLARINA UKUPNO: 31.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Za sve dodatne informacije i pomoć u vezi cijena školarine i postupka upisa pozivamo Vas da nas kontaktirate ili osobno dođete u Centar za karijere Libertas.

Dr. sc. Lorena Vokić

Voditeljica Centra za karijere
tel: 01/ 56 33 112
e-mail: lvokic@libertas.hr
Ivan Dodić, mag. oec.

Savjetnik Centra za karijere
tel: 01/ 56 33 112
e-mail: idodic@libertas.hr