Kalkulator školarine !


Preddiplomski
Diplomski
Redovan
Izvanredan

bodovirazina
Hrvatski jezik
Matematika
Strani jezik

ocjenarazina
Hrvatski jezik
Matematika
Strani jezik
Od maksimalno mogućih 1000 bodova, ukupno ste ostvarili bodova. Prema ostvarenom rezultatu, školarina za studij iznosi (kod jednokratnog plaćanja) kuna.
1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 33.000,00 20. veljača 2021.
ŠKOLARINA UKUPNO: 33.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 17.250,00 20. veljača 2021.
Druga 17.250,00 15. lipanj 2021.
ŠKOLARINA UKUPNO: 34.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 3.600,00 20. veljača 2021.
Druga 3.600,00 15. ožujak 2021.
Treća 3.600,00 15. travanj 2021.
Četvrta 3.600,00 15. svibanj 2021.
Peta 3.600,00 15. lipanj 2021.
Šesta 3.600,00 15. srpanj 2021.
Sedma 3.600,00 15. kolovoz 2021.
Osma 3.600,00 15. rujan 2021.
Deveta 3.600,00 15. listopad 2021.
Deseta 3.600,00 15. studeni 2021.
ŠKOLARINA UKUPNO: 36.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 27.500,00 prilikom upisa / 20. veljače 2021.
ŠKOLARINA UKUPNO: 27.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 14.500,00 prilikom upisa / 20. veljače 2021.
Druga 14.500,00 15. lipnja 2021.
ŠKOLARINA UKUPNO: 29.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 3.100,00 prilikom upisa / 20. veljače 2021.
Druga 3.100,00 15. ožujka 2021.
Treća 3.100,00 15. travnja 2021.
Četvrta 3.100,00 15. svibnja 2021.
Peta 3.100,00 15. lipnja 2021.
Šesta 3.100,00 15. srpnja 2021.
Sedma 3.100,00 15. kolovoza 2021.
Osma 3.100,00 15. rujna 2021.
Deveta 3.100,00 15. listopada 2021.
Deseta 3.100,00 15. studenoga 2021.
ŠKOLARINA UKUPNO: 31.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 13.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/2022, zaključno s 25. rujna 2021
ŠKOLARINA UKUPNO: 16.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 1.100,00 25. rujna 2021.
Treća 1.800,00 15. listopada 2021.
Četvrta 1.800,00 15. studenoga 2021.
Peta 1.800,00 15. prosinca 2021.
Šesta 1.800,00 15. siječnja 2022.
Sedma 1.800,00 15. veljače 2022.
Osma 1.800,00 15. ožujka 2022.
Deveta 1.800,00 15. travnja 2022.
Deseta 1.800,00 15. svibnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 18.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 17.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/2022, zaključno s 25. rujna 2021
ŠKOLARINA UKUPNO: 20.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 9.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/21., a najkasnije do 25. rujna 2021..
Druga 9.500,00 15. siječnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 21.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 2.900,00 25. rujna 2021.
Treća 2.200,00 15. listopada 2021.
Četvrta 2.200,00 15. studenoga 2021.
Peta 2.200,00 15. prosinca 2021.
Šesta 2.200,00 15. siječnja 2022.
Sedma 2.200,00 15. veljače 2022.
Osma 2.200,00 15. ožujka 2022.
Deveta 2.200,00 15. travnja 2022.
Deseta 2.200,00 15. svibnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 23.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 22.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/2022, zaključno s 25. rujna 2021
ŠKOLARINA UKUPNO: 25.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 12.000,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/21., a najkasnije do 25. rujna 2021.
Druga 12.000,00 15. siječnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 26.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

<
10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 potvrdu o uplati priložiti prilikom upisa
Druga 3.100,00 25. rujna 2021.
Treća 2.800,00
15. listopada 2021.
Četvrta 2.800,00 15. studenoga 2021.
Peta 2.800,00 15. prosinca 2021.
Šesta 2.800,00 15. siječnja 2022.
Sedma 2.800,00 15. veljače 2022.
Osma 2.800,00 15. ožujka 2022.
Deveta 2.800,00 15. travnja 2022.
Deseta 2.800,00 15. svibnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 28.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 27.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/2022, zaključno s 25. rujna 2021.
ŠKOLARINA UKUPNO: 30.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 14.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/21., a najkasnije do 25. rujna 2021.
Druga 14.500,00 15. siječnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 31.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 4.575,00 25. rujna 2021.
Treća 4.575,00 15. listopada 2021.
Četvrta 3.050,00 15. studenoga 2021.
Peta 3.050,00 15. prosinca 2021.
Šesta 3.050,00 15. siječnja 2022.
Sedma 3.050,00 15. veljače 2022.
Osma 3.050,00 15. ožujka 2022.
Deveta 3.050,00 15. travnja 2022.
Deseta 3.050,00 15. svibnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 33.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Mogućnost financiranja studija ne smije stajati na putu Vašeg obrazovanja! – istražite mogućnosti stipendiranja putem Fonda za stipendiranje čija sredstva iznose 500.000,00 kn.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 21.000,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/2022, zaključno s 25. rujna 2021.
ŠKOLARINA UKUPNO: 23.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 11.250,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/21., a najkasnije do 25. rujna 2021.
Druga 11.250,00 15. siječnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 25.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 2.800,00 25. rujna 2021.
Treća 2.650,00 15. listopada 2021.
Četvrta 2.650,00 15. studenoga 2021.
Peta 2.650,00 15. prosinca 2021.
Šesta 2.650,00 15. siječnja 2022.
Sedma 2.650,00 15. veljače 2022.
Osma 2.650,00 15. ožujka 2022.
Deveta 2.650,00 15. travnja 2022.
Deseta 2.650,00 15. svibnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 26.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Mogućnost financiranja studija ne smije stajati na putu Vašeg obrazovanja! – istražite mogućnosti stipendiranja putem Fonda za stipendiranje čija sredstva iznose 500.000,00 kn.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 17.000,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/2022, zaključno s 25. rujna 2021
ŠKOLARINA UKUPNO: 19.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 uplatiti u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 9.250,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/21., a najkasnije do 25. rujna 2021.
Druga 9.250,00 15. siječnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 21.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 2.000,00 25. rujna 2021.
Treća 2.250,00 15. listopada 2021.
Četvrta 2.250,00 15. studenoga 2021.
Peta 2.250,00 15. prosinca 2021.
Šesta 2.250,00 15. siječnja 2022.
Sedma 2.250,00 15. veljače 2022.
Osma 2.250,00 15. ožujka 2022.
Deveta 2.250,00 15. travnja 2022.
Deseta 2.250 15. svibnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 22.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 15.000,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/2022, zaključno s 25. rujna 2021
ŠKOLARINA UKUPNO: 17.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 2 semestralne rate
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 uplatiti u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka
Prva 8.250,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/21., a najkasnije do 25. rujna 2021.
Druga 8.250,00 15. siječnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 19.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Druga 2.000,00 25. rujna 2021.
Treća 2.000,00 15. listopada 2021.
Četvrta 2.000,00 15. studenoga 2021.
Peta 2.000,00 15. prosinca 2021.
Šesta 2.000,00 15. siječnja 2022.
Sedma 2.000,00 15. veljače 2022.
Osma 2.000,00 15. ožujka 2022.
Deveta 2.000,00 15. travnja 2022.
Deseta 2.000 15. svibnja 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 20.500,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 21.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/2022, zaključno s 20. veljače 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 24.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 2.500,00 20. veljača 2022.
Druga 2.900,00 15. ožujak 2022.
Treća 2.700,00 15. travanj 2022.
Četvrta 2.700,00 15. svibanj 2022.
Peta 2.700,00 15. lipanj 2022.
Šesta 2.700,00 15. srpanj 2022.
Sedma 2.700,00 15. kolovoz 2022.
Osma 2.700,00 15. rujan 2022.
Deveta 2.700,00 15. listopad 2022.
Deseta 2.700 15. studeni 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 27.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 23.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/2022, zaključno s 20. veljače 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 26.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 2.500,00 20. veljača 2022.
Druga 2.900,00 15. ožujak 2022.
Treća 2.950,00 15. travanj 2022.
Četvrta 2.950,00 15. svibanj 2022.
Peta 2.950,00 15. lipanj 2022.
Šesta 2.950,00 15. srpanj 2022.
Sedma 2.950,00 15. kolovoz 2022.
Osma 2.950,00 15. rujan 2022.
Deveta 2.950,00 15. listopad 2022.
Deseta 2.950 15. studeni 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 29.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Upisna rata + 1 godišnja rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prijavna - nepovratna upisna 2.500,00 prilikom upisa studenta na studij
Prva 25.500,00 prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2021/2022, zaključno s 20. veljače 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 28.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

10 mjesečnih rata
Naziv rate Iznos rate u kunama Dospijeva na naplatu
Prva 2.500,00 20. veljača 2022.
Druga 2.900,00 15. ožujak 2022.
Treća 3.200,00 15. travanj 2022.
Četvrta 3.200,00 15. svibanj 2022.
Peta 3.200,00 15. lipanj 2022.
Šesta 3.200,00 15. srpanj 2022.
Sedma 3.200,00 15. kolovoz 2022.
Osma 3.200,00 15. rujan 2022.
Deveta 3.200,00 15. listopad 2022.
Deseta 3.200 15. studeni 2022.
ŠKOLARINA UKUPNO: 31.000,00 kuna
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 2.500,00 kuna.

Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.

Za sve dodatne informacije i pomoć u vezi cijena školarine i postupka upisa pozivamo Vas da nas kontaktirate ili osobno dođete u Centar za karijere Libertas.

Centar za karijere

t: 01/5633-115
t: 01/5633-117
e-mail: czk@libertas.hr