Status redovnog studenata na Libertas međunarodnom sveučilištu i prava koja iz njega proizlaze

Biti redovan student u Hrvatskoj znači imati mnoge pogodnosti – da, čak i ako studiraš na privatnom sveučilištu. Bez obzira na to što je Libertas međunarodno sveučilište privatna ustanova, redovni studenti Sveučilišta Libertas imaju sva studentska prava propisana zakonima Republike Hrvatske kao i na državnim sveučilištima. Koja su to? Krenimo redom…

Zdravstveno osiguranje

Svi redoviti studenti visokih učilišta, koji imaju iznad 18 godina, hrvatsko državljanstvo i prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, su zdravstveno osigurani! To pravo na osiguranje mogu koristiti do završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi. Ovdje valja napomenuti i pravo na oslobođenje od participacije po uvjetima koje propisuje HZZO.

Studentski smještaj

Studentski domovi u Zagrebu postali su legendarni među njihovim stanovnicima, a od četiri studentska naselja, neka su čak i opjevana. Mjesto je to gdje studenti s prebivalištem izvan Zagreba mogu spavati, učiti, jesti, družiti se i sklapati nova prijateljstva. Za njega mogu aplicirati svi redovni studenti, a detalje je najbolje potražiti na stranici Studentskog centra posvećenoj upravo toj temi. Kako bi ostvarili pravo na subvencionirani smještaj, potrebno je prijaviti se prilikom otvaranja natječaja dostupnog na Studentskom centru Zagreb i upisnog postupka na Sveučilište. Ministarstvo može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje Središnjega državnog ureda za šport, dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima sportašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskoga centra u natječajnom roku. Studenti koji upisuju Sveučilište Libertas, mogu se za pomoć oko smještaja javiti i Centru za karijere radi prostornog snalaženja i grupiranja s drugim upisanim studentima, ukoliko žele biti smješteni u stanu ili kući.

Studentske stipendije

Mogućnosti prijave za studentske stipendije su mnogobrojne, a većinu njih možeš pronaći na portalu stipendije.info. Studentima je uvijek na raspolaganju i stipendijski fond Sveučilišta Libertas, za koji pravo natjecanja imaju državljani Republike Hrvatske, odnosno osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Obavijesti o svim otvorenim natječajima studenti dobivaju putem internog sustava Sveučilišta. Ulaganje u budućnost i pomoć u razvoju talenata mladih i nadarenih osoba od iznimne je važnosti za Libertas, a upravo je stipendijski fond odličan primjer društvene odgovornosti Sveučilišta. Libertasove stipendije pokrivaju cjelokupne troškove ili dio troškova odabranog studijskog programa na Libertasu i odličan su poticaj za osobni i akademski napredak, što dokazuju i brojni odlični studenti Sveučilišta, dobitnici različitih stipendija.

X-ica

Studentska isprava (popularna X-ica) je javna isprava kojom se dokazuje status studenta, a izdaje se prilikom upisa na visoko učilište. Pravo na nju imaju svi studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. Redovitim studentima ona služi i za ostvarivanje povoljnije cijene prehrane u studentskom restoranu, koristeći novčana sredstva koja Ministarstvo znanosti i obrazovanja uplaćuje svaka dva tjedna. Na cijene meni obroka i pojedinačnih jela ide subvencija od 71,24%, a na ostale namirnice koje nisu dio meni obroka ide 50% subvencije. Razine prava na potporu bilježe se brojevima 1, 2 i 2.5 – oni označavaju pravo na potporu u vrijednosti jednog, dva odnosno dva i pol meni obroka dnevno, a dodjeljuje se u trenutku evidentiranja upisa akademske godine ili semestra u Informacijskom sustavu studentskih prava.

Razina prava 1 pripada svim korisnicima potpore, uključivo i onima koji su ostvarili pravo na smještaj u učeničkom domu koji pruža uslugu prehrane. Studenti s potporom razine 1 imaju pravo na subvenciju od 16,10 kuna, odnosno 32,20 kuna maksimalne subvencije dnevno.

Razina prava 2 pripada:

  • korisnicima potpore koji borave u mjestu studiranja, a imaju prebivalište na području druge županije (temeljem osobne iskaznice i prijave boravišta policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu boravišta)
  • korisnicima potpore koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja. Njima se na temelju prijedloga studentskog zbora i matičnog visokog učilišta ova razina prava dodjeljuje posebnom odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja
  • stranim državljanima koji koriste potporu na temelju sudjelovanja u međunarodnim razmjenama (Erasmus, CEEPUS i međunarodni bilateralni pravni akti) kao stipendisti Ministarstva znanosti i obrazovanja
  • stranim državljanima iz zemalja članica Europske unije koji studiraju u Republici Hrvatskoj.

Studenti s razinom 2 imaju pravo na 32,20 kuna subvencije, odnosno 64,40 kuna maksimalne subvencije dnevno.

Razina prava 2.5 pripada:

  • korisnicima potpore koji su na natječaju studentskih centara ostvarili pravo na smještaj u studentski dom ili u učenički dom koji ne pruža uslugu prehrane (na temelju potvrde studentskog centra ili učeničkog doma)
  • korisnicima potpore izrazito slabog imovinskog stanja na temelju posebne odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja, uz predočenje rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje
  • korisniku potpore vrhunskom sportašu koji dokaže da boravi u mjestu studiranja koje je različito od mjesta prijavljenog prebivališta (temeljem rješenja o kategorizaciji sportaša (I-III kategorija) Hrvatskog olimpijskog odbora, osobne iskaznice i prijave boravišta policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu boravišta).

Studenti s razinom 2.5 imaju pravo na subvenciju od 40,25 kuna, odnosno onu maksimalnu od 80,50 kuna.

Pravo na potporu NE ostvaruje student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini ili onaj koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine. Pravo ne ostvaruje niti student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija. Upisom mirovanja obveza, u mirovanje se stavljaju i prava na potporu, a na čekanju će biti i ako odeš na razmjenu ili strano visoko učilište.

Svoju dnevnu potrošnju, raspoloživi saldo i razinu prava možeš provjeriti putem Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP), prijavom pomoću svojih AAI@EduHr podataka. Na svoju X-icu moraš dobro paziti, smiješ koristiti samo vlastitu i nitko drugi ne smije koristiti tvoju. U protivnom ćeš biti kažnjen s 3 mjeseca bez prava na istoj. Izgubiš li je, odmah (a najkasnije u roku 7 dana) to prijavi Libertasovoj studentskoj referadi. Dobro pazi i na njezino važenje – možeš je koristiti od 1. listopada tekuće do 15. listopada sljedeće kalendarske godine (osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza).

Članstvo u Studentskom centru (mogućnost rada preko Student Servisa)

Preko Studentskog centra i studentskog ugovora poslove mogu obavljati studenti upisani u tekuću akademsku godinu, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 1 ECTS bod (ovo se ne odnosi na studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija ili su u prethodnoj imali opravdani prekid studija). Ovo pravo imaju svi redoviti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. Pravo na studentski rad traje najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završen studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija. Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla. Prije pronalaska novog posla i sklapanja ugovora, dobro se raspitajte o svojim pravima i obvezama u svom Studentskom centru.

U sljedećem vodiču donosimo detaljan pregled dodatnih studentskih pogodnosti koje možete uhvatiti u Zagrebu, Kutini i Dubrovniku! Stay tuned :)

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email