Natječaj za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija i održivi razvoj

LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE
raspisuje

NATJEČAJ

za upis 30 studenata na  poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

Poslovna ekonomija i održivi razvoj

za stjecanje akademskog stupnja
doktora/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije
u akademskoj godini 2023./2024.

 

Studij traje tri godine (šest semestara).

Nositelj studija je Libertas međunarodno sveučilište u Zagrebu. U izvedbi studija sudjeluju nastavnici Libertas međunarodnog sveučilišta s tuzemnim i inozemnim vanjskim suradnicima.

Uvjeti i kriteriji upisa na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija i održivi razvoj su:

 • završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 3.5 (aritmetički prosjek ili ponderirani prosjek); pristupnici s nižim prosjekom trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
 • završen magisterij znanosti iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 3.5 (aritmetički prosjek); pristupnici s nižim prosjekom trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
 • dobro poznavanje engleskog jezika (dokazuje se pri podnošenju prijave ili tijekom razgovora s pristupnikom).

Godišnja školarina iznosi EUR 4.380,00 (HRK 33.001,11 ) s mogućnošću plaćanja u dvije rate (prva rata pri upisu u zimski semestar, druga rata pri upisu u ljetni semestar).

Upisni troškovi  iznose  100,00 EUR (HRK 753,45 ).

Nastava će se organizirati u prostorijama Libertas međunarodno sveučilište u Zagrebu.

Prijave za upis predaju se u roku od 60 dana od objave natječaja na mrežnom mjestu Libertas međunarodnog sveučilišta (www.libertas.hr) i u tisku.

Prijave za upis pristupnik predaje  u Referadu Libertas međunarodnog sveučilišta (Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6B) ili šalje poštom na adresu: Libertas međunarodno sveučilište, (Prijava za PDS Poslovna ekonomija i održivi razvoj), Trg J. F. Kennedy 6B 10000 Zagreb ili podnošenjem obrasca s prilozima putem elektroničkog obrasca.

Uz prijavu na natječaj prilaže se u presliku:

 • diploma o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili završenom znanstvenom magistarskom studiju,
 • dopunska isprava o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom ocjena,
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena manji od 3.5)
 • osobna iskaznica / domovnica (za hrvatske državljane), putovnica (za strane državljane),
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili dokaz o pokrenutom postupku (za pristupnike iz inozemstva),
 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio s dokazima u privitku (npr. potvrde o stečenim kompetencijama, poveznice (preslike) objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili )
 • odluka poslodavca o plaćanju troškova školarine (za pristupnike kojima studij plaća poslodavac) – za pristupnike na koje se to odnosi,
 • motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istraživanja (do 3600 znakova).

Prijave bez navedene dokumentacije neće se razmatrati.

Nakon isteka roka za prijave članovi Odbora / Vijeća doktorskog studija provest će razgovor s pristupnicima prema posebnom pozivu.

Pristupnici koji odgovaraju uvjetima natječaja bit će pozvani na upis na poslijediplomski doktorski studij, prilaganje originalnih dokumenata i potpisivanje ugovora o studiranju.

Na upis treba doći osobno u Referadu poslijediplomskih studija Libertas međunarodnog sveučilišta, Referada, Trg J. F. Kennedya 6B, Zagreb, te donijeti izvorne dokumente:

 • diplomu o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili završenom znanstvenom magistarskom studiju,
 • dopunsku ispravu o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom ocjena,
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (pristupnici iz inozemstva),
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena manji od 3,5),
 • osobnu iskaznicu, domovnicu i OIB (hrvatski državljani),
 • putovnicu i OIB (strani državljani). Strani državljani koji nemaju OIB trebaju podnijeti Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a Poreznoj upravi – Područni ured Zagreb
 • dvije fotografije (4X6 cm),
 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio,
 • motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istraživanja (do 3600 znakova),
 • dokaz o uplati 100,00 EUR (753,45 kn) troškova upisa. Uplata se treba izvršiti na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602 uz navođenje opisa troška plaćanja “troškovi upisa na doktorski studij 2023/2024”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB
 • odluka poslodavca o plaćanju troškova školarine,
 • dokaz o uplati 2.190,00 EUR (HRK 16.500,56) školarine za prvi semestar studija. Uplata se treba izvršiti na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602 uz navođenje opisa troška plaćanja “školarina za doktorski studij Poslovna ekonomija i održivi razvoj”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB

Početak nastave planiran za  ožujak 2024. godine ovisi o broju prijavljenih kandidata. Ako se na studij ne javi dovoljan broj pristupnika, izvoditelj studija pridržava pravo otvaranja studija u narednom upisnom periodu.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije Libertas međunarodnog sveučilišta.

(telefon: +385 1 5633118; e-mail: sarapovic@libertas.hr).

LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE
Rektor
Prof. dr. sc. Ivo Andrijanić

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: