Natječaj za izbor u nastavno zvanje

U skladu s člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i člankom 16. Statuta Sveučilišta Libertas iz Zagreba, Senat Sveučilišta Libertas na svojoj 12. sjednici održanoj 21. studenog 2016. donijelo je odluku kojom se raspisuje

NATJEČAJ

  1. za izbor u nastavno zvanje predavač, u području društvenih znanosti, polje ekonomija – više izvršitelja
  2. za izbor u nastavno zvanje viši predavač, u području društvenih znanosti, polje ekonomija – više izvršitelja
  3. za izbor u nastavno zvanje predavač, u području interdisciplinarnih znanosti, polje geografija – više izvršitelja
  4. za izbor u nastavno zvanje predavač, u području humanističkih znanosti, polje povijest – više izvršitelja
  5. za izbor u nastavno zvanje predavač, u području humanističkih znanosti, polje filozofija – više izvršitelja
  6. za izbor u nastavno zvanje predavač, u području humanističkih znanosti, polje filologija – više izvršitelja
  7. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u području društvenih znanosti, polje politologija – više izvršitelja
  8. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti – više izvršitelja
  9. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija – više izvršitelja.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavno zvanje i Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna zvanja, nastavna, suradnička i stručna zvanja.

Uz prijavu treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta te životopis, popis objavljenih radova, relevantne radove i ovjerenu presliku diplome. Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Sveučilište Libertas, Kennedyjev trg 6b, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za izbor u zvanje“.

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: