Centar za cjeloživotno obrazovanje

Centar za cjeloživotno obrazovanje je ustrojbena jedinica Libertas međunarodnog sveučilišta, a obavlja djelatnosti planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava obrazovanja odraslih. Centar putem sveučilišnih i stručnih studija Libertas međunarodnog sveučilišta te seminara, tečajeva i edukacija, radi na kreiranju ponude formalnog i neformalnog obrazovanja za pravne i fizičke osobe te sastavnice športskih saveza na području Republike Hrvatske.

 

Cilj Centra za cjeloživotno obrazovanje je pružanje mogućnosti stjecanja novih usmjerenja i/ili viših stupnjeva obrazovanja (sveučilišnih i stručnih) te usavršavanje kompetencija i vještina, kao i nadogradnja postojećih znanja iz više različitih poslovnih grana i odabranih područja.

 

Svrha Centra za cjeloživotno obrazovanje je motivirati građane različitih godišta na cjeloživotno obrazovanje, kako bi ostvarili poslovni i osobni uspjeh.

 

Aktivnosti Centra za cjeloživotno obrazovanje:

  • Kontinuirano usklađivanje obrazovanja s potrebama poslodavaca i tržišta rada
  • Razvijanje kvalifikacija i jačanje kompetencija na temelju rezultata ishoda učenja
  • Poticanje komunikacije s javnim i privatnim poduzećima, obrtima, gradovima, županijama, agencijama, zavodima, institutima, sindikatima, zadrugama, udruženjima, članovima alumni kluba i sastavnicama športskih saveza s ciljem postizanja aktivne suradnje
  • Periodično slanje newslettera svim sadašnjim i potencijalnim kandidatima i poslovnim partnerima
  • Provođenje i vrednovanje programa
  • Analiza zadovoljstva polaznika putem anketnih upitnika
  • Otvorena vrata-svakodnevno u centra za cjeloživotno obrazovanje sa svrhom informiranja sadašnjih i potencijalnih kandidata i poslovnih partnera o programima i mogućnostima poslovne suradnje

Obratite nam se za termin posjete na sljedeće kontakte

Kontakt centra za cjeloživotno obrazovanje: Kristijan Marić, mag. int. rel. et dipl. Tel: 01 / 5633 151 E-mail: kmaric@libertas.hr

Tajnica Centra za cjeloživotno obrazovanje: Anita Jurković Tel: 01 / 5633 151 E-mail: ajurkovic@libertas.hr

Kontaktiraj Centar putem obrasca!

Voditelj centra: Kristijan Marić, mag. rel. et dipl.

Rođen je 1980. godine u Bjelovaru. Magistrirao je međunarodne odnose i diplomaciju na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu. Trenutno ima status doktoranda na poslijediplomskom doktorskom studiju međunarodnih odnosa na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu. Zaposlen je na Libertasu, gdje obnaša funkciju Voditelja Centra za cjeloživotno obrazovanje i predavača. U nastavi je angažiran na tri kolegija, poslovanje u međunarodnoj trgovini, ekonomika i politika EU i menadžment športskih događanja. Objavio je desetak znanstveno-stručnih radova, kao i veći broj ostalih stručnih i edukativnih materijala. Sudjelovao je i izlagao na većem broju međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, skupova, radionica i okruglih stolova.

Radni staž započeo je u kompaniji Agrokor, poduzeću PIK Vrbovec, gdje nakon pripravničkog staža radi kao menadžer za vođenje politike upravljanja proizvodima u odjelu marketinga, a nakon toga i kao regionalni menadžer u odjelu prodaje. Odlaskom iz PIK Vrbovca obnaša funkciju direktora u nekoliko poduzeća, dok je posljednje tri godine direktor i član Uprave Samsung servisa za Republiku Hrvatsku. Tijekom posljednjih sedam godina predaje na nekoliko visokoobrazovnih institucija u gradu Zagrebu. Bivši je nogometni sudac I. HNL. Danas obnaša dužnost saveznog instruktora nogometnog suđenja.