BTP

Zašto?

 • Suradnja vs. Sukob

  Iako svi kažu da žele živjeti u svijetu mira i oblija gdje svi imaju priliku razvijanja vlastitih potencijala do maksimuma, svaki dan smo svjedoci sukoba i nerazumijevanja među ljudima. Može li se to promijeniti? To je moguće s pravim vještinama i znanjima. Dođi i saznaj kako!

 • Gospodarsko-socijalni razvoj

  Razumijevanje među ljudima i nacijama izravni je put do stvaranja uspješnih zajednica koji napreduju u gospodarskom i socijalnom smislu. Je li to uopće ostvarivo i kako se postiže pitanja su na koje tražimo odgovore. Ako se prepoznaješ u njima, dođi i budi dio tima!r

 • Budi dio uspjeha – danas!

  Na ova i druga pitanja potraži svoje odgovore u društvu ljudi koji teže uspjehu baš kao i ti! Iskoristi prilike koje ti se pružaju ili stvori potpuno nove koje će te učiniti sretnim i neovisnim čovjekom. S nama je to lakše!

   

 • 100

  Sveučilišni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: veljača

 • 100

  gdje? Zagreb, Dubrovnik!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 19.500 KN

 • 100

  univ. bacc. rel. int.

O studiju

Suvremeni svijet karakteriziraju istovremeno proces globalizacije i integracije. Ti procesi prožimaju gotova sva polja ljudske aktivnosti. Pitanja koja rješavaju kreatori vanjske politike na najvišim razinama sve više utječu na život običnih građana. Države više nisu sposobne samostalno rješavati određena pitanja poput međunarodnog terorizma ili klimatskih promjena. Ta novonastala situacija potiče rast zanimanja za međunarodne odnose i u isto vrijeme stvara potrebu za stručnjacima koji ne samo da razumiju takva pitanja, nego i uspješno nalaze rješenja i odgovore na izazove današnjice.

Cilj fakulteta je obrazovati studente iz Hrvatske i svijeta u nekoliko akademskih disciplina vezanih za Međunarodne odnose i diplomaciju. Svjesni potrebe za razmjenom iskustava znanja i metoda Libertas je ostvario suradnju s nekim od najprestižnijih svjetskih sveučilišta koja se bave istim disciplinama. Program je usklađen sa sličnim akademskim programima na drugim međunarodnim sveučilištima.

Po završetku studija stječe se 180 ECTS bodova koji omogućavaju direktan prijenos bodova i nastavak školovanja na diplomskim programima Libertasa, Hrvatske i Europe, ali i ostatka svijeta. Naši bivši studeti studiraju diplomaciju na MA razini u Kini, Rusiji, Americi, Beču, ali i Hrvatskoj. Studenti imaju mogućnost prilagoditi svoj studij osobnim interesima u polju međunarodnih odnosa, što im već od samoga početka otvara mogućnost individualizacije i intenzivnijeg rada na nekim specifičnim područjima unutar polja diplomacije i međunarodnih odnosa.

Mjesto izvođenja: Zagreb (na hrvatskom), Dubrovnik (na engleskom)

Nastavni plan i program

 • Godina 1.
  PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
  Semestar 1. Zimski
  Pisano izražavanje 30 30 6
  Uvod u statistiku 30 30 6
  Politički pojmovi i ideologije 30 30 6
  Komparativne religije 30 30 6
  Osnove ekonomije 30 30 6
  UKUPNO U 1. SEMESTRU 150 150 30
  Semestar 2. Ljetni
  Komunikacijske vještine 30 30 6
  Povijest diplomacije 30 30 6
  Uvod u metode društvenih istraživanja 30 30 6
  Uvod u međunarodne odnose 30 30 6
  Uvod u povijest civilizacija 30 30 6
  UKUPNO U 2. SEMESTRU 150 150 30
  UKUPNO U 1. GODINI 300 300 60
 • Godina 2.
  PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
  Semestar 3. Zimski
  Svjetska politička povijest 30 30 6
  Teorije međunarodnih odnosa 30 30 6
  Uvod u teoriju prava 30 30 6
  Izborni predmet – stručni 30 30 6
  Izborni predmet – stručni 30 30 6
  UKUPNO U 3. SEMESTRU 150 150 30
  Semestar 4. Ljetni
  Komparativni politički sustavi 30 30 6
  Kvalitativne i kvantitativne metode društvenih istraživanja 30 30 6
  Međunarodne organizacije 30 30 6
  Izborni predmet – stručni 30 30 6
  Izborni predmet – opći 30 30 6
  UKUPNO U 4. SEMESTRU 150 150 30
  UKUPNO U 2. GODINI 300 300 60
  Godina 3.
  PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
  Semestar 5. Zimski
  Geopolitika 30 30 6
  Europska unija 30 30 6
  Izborni predmet – stručni 30 30 6
  Izborni predmet – opći 30 30 6
  Samostalan istraživački rad 30 30 6
  UKUPNO U 5. SEMESTRU 150 150 30
  Semestar 6. Ljetni
  Diplomacija 30 30 6
  Etika međunarodnih odnosa 30 30 6
  Izborni predmet – stručni 30 30 6
  Izborni predmet – opći 30 30 6
  Završni rad -- 60 6
  UKUPNO U 6. SEMESTRU 120 180 30
  UKUPNO U 3. GODINI 270 330 60

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2016./2017. položili državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program Libertasa.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa.  Prilikom upisa kandidat dolazi sa isprintanim bodovima za Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 

 • provjera općih sposobnosti
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • kemijsku olovku.
 • Potvrdu o uplati troška razredbenog postupka u iznosu od 100 kuna

SUSTAV OBRAZOVANJA UNUTAR RH

Razredbenom ispitu mogu pristupiti učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Učenici trogodišnjih strukovnih programa koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, za detaljne informacije o upisnom postupku javljaju se u Centar za karijere (Voditeljica centra: Lorena Vokić, mag. int. rel. et dipl., tel: 01/5633112; e:lvokic@libertas.hr; Savjetnik centra: Ivan Dodić, bacc.oec., tel: 01/5633115, e:idodic@libertas.hr

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi. Troškovi razredbenog ispita u iznosu 100,00 kuna uplaćuju se na IBAN broj Libertas Međunarodno sveučilište (primjer ispunjene uplatnice nalazi se na osobnim studentskim web portalima pod ‘Obrasci’, a lozinke za ulazak na studentski portal kandidati dobivaju priliko ispunjavanja prijave na željeni smjer dostupne ovdje).

primjer uplatnice

C) Pravo izravnog upisa temeljem postignutih rezultata na razredbenom postupku na fakultetima, veleučilištima i visokim školama

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu s uspjehom položio pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Taj pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr, i u rubriku Napomena navesti „Položen prijemni na drugom fakultetu“ te uplatiti troškove upisa u iznosu 100,00 kuna. Troškovi upisa uplaćuju se na IBAN broj Libertas Međunarodno sveučilište (primjer ispunjene uplatnice nalazi se na osobnim studentskim web portalima pod ‘Obrasci’, a lozinke za ulazak na studentski portal kandidati dobivaju prilikom ispunjavanja prijave na željeni smjer  ovdje).

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednje obrazovanje, a stariji su od 24 godine

Kandidati koji su stariji od 24 godine studij mogu upisati izravno, temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice Visoke škole www.vps-libertas.hr te uplatiti troškove upisa u iznosu 100,00 kuna. Troškovi upisa uplaćuju se na IBAN broj Libertas Međunarodno sveučilište (primjer ispunjene uplatnice nalazi se na osobnim studentskim web portalima pod ‘Obrasci’, a lozinke za ulazak na studentski portal kandidati dobivaju prilikom ispunjavanja prijave na željeni smjer  ovdje).

Elementi vrednovanja su:

 

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

 

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek općih uspjeha iz završena sva četiri razreda u slučaju četverogodišnje škole, odnosno sva tri razreda u slučaju trogodišnje škole.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

 

Na upisu je u Studentsku referadu potrebno priložiti:

 

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju
 • potpisan Ugovor o obrazovanju i plaćanju školarine isprintan s web portala – četiri primjerka
 • ispunjen državni statistički upitnik (podiže se u Referadi)
 • jednu fotografiju za indeks formata 4x6 cm
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4x3
 • potvrdu (kopiju uplatnice) o uplaćenoj prvoj rati školarine
 • preslika osobne iskaznice

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb! • Referada Duborvnik

  Za sve informacije o studiju i upisima u Dubrovniku.

  Kontaktirajte Referadu Dubrovnik!

95% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2016. godine od 3062 osobe s Libertasovom diplomom samo 160 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započnite svoju karijeru:

  • u ministarstvima vanjskih poslova
  • u međunarodnim odjelima raznih ministarstava
  • u međunarodnim organizacijama poput UN, EU, OSCE…
  • u multinacionalnim organizacijama
  • u međunarodnim medijima
  • u izvoznim organizacijama
  • u diplomatskoj službi (ekonomska, kulturna, politička diplomacija)
  • u međunarodnim NGO organizacijama
 • Upišite se!

  Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.