Kalendar

Kalendar nastavnih aktivnosti za ag 2016./17.
JESENSKI redovni ispitni rok 2015./16.29.8. – 17.9.2016.
Nastava u ZIMSKOM semestru:Početak: 26.09.2016.
Završetak: 21.1.2017.
Blagdani i neradni dani:8.10.2016. (Dan neovisnosti)
31.10. i 1.11.2016. (Neradni dan i Blagdan Svih svetih)
25.12.2016. (Božić)
26.12.2016. (Sveti Stjepan)
1.1.2017. (Nova godina)
6.1.2017. (Sveta tri kralja)
14.4.2017. (Neradni dan – Veliki petak)
16.4.2017. (Uskrs)
17.4.2017. (Uskrsni ponedjeljak)
1.5.2017. (Praznik rada)
15. i 16.6.2017. (Tijelovo i neradni dan)
22. i 23. 6.2017. (Dan antifašističke borbe i neradni dan)
25.6.2017. (Dan državnosti)
Apsolventski ispitni rok:28.11. - 12.12.2016.
Zimski praznici:27.12.2016. - 5.1.2017.
Produžena nastava i priprema za zimski ispitni rok23.1. - 28.1.2017.
ZIMSKI ispitni rok30.1. - 25.2.2017.
Nastava u LJETNOM semestru:Početak: 27.2.2017.
Završetak: 10.6.2017.
Produžena nastava i priprema za ljetni ispitni rok*12.6. -17.6.2017.
LJETNI redovni ispitni rok:19.6. - 15.7.2017.
JESENSKI redovni ispitni rok 2016.:29.8. - 23.9.2017.
Početak nastave u zimskom semestru akademske godine 2017./18.25.9.2017.