Kalkulator školarina stručnih studija

Preddiplomski studiji

Ostvari nižu cijenu školarine temeljem uspjeha u obrazovanju!*
Studirajte preddiplomski studij na vodećoj poslovnoj školi po cijeni školarine od 17.500 kn.

Prema ukupno ostvarenim bodovima školarina za preddiplomski stručni studij iznosi:

RazredUkupno ostvareni uspjehJednokratno2 rate10 rata
Razred A860-100017.500,0019.000,0020.500,00
Razred B560-85919.500,0021.000,0022.500,00
Razred C260-55923.500,0025.000,0026.500,00
Razred Dispod 25930.000,0031.500,0033.000,00

*Novi izračun cijena školarine odnosi se samo na kandidatkinje/kandidate koji će po prvi put upisati redovni preddiplomski stručni studij u ak. godini 2017/18. Za postojeće studente, prilikom upisa u više godine studija, cijena školarine ostaje nepromijenjena.

Diplomski studiji

Specijalistički diplomski stručni studij

Naziv studijaJednokratno (iznos u kunama)2 rate (iznos u kunama)10 rata (iznos u kunama)
Menadžment bankarstva, osiguranja i financija33.000,0034.500,0036.000,00
Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine33.000,0034.500,0036.000,00
Turistički i hotelski menadžment27.500,0029.000,0031.000,00