Turistički i hotelski menadžment

Zašto?

 • Najbrže rastući sektor u RH

  Uslužni sektor je najbrže rastući sektor u Hrvatskoj.  Zadar je najbolja europska destinacija 2016.! Zagreb ima najbolji adventski sajam u Europi! Ti možeš svoje mjesto u kojem živiš učiniti sljedećom top destinacijom! Studiraj turizam i otkrij kako.

 • Voliš putovati?

  Statistike pokazuju da zapravo jako malo ljudi voli posao koji radi. Turizam je ne samo posao nego i strast koja te vodi u nove krajeve ali i nove ljude dovodi u tvoj kraj. Rad u turizmu je putovanje koje ti uvijek otkriva nove pejzaže!

   

 • To je dobar posao

  Upoznaješ nove ljude, otkrivaš nove zemlje, usvajaš nove običaje, realiziraš planove koji su bili samo projekcija na tvom računalu – sve to u sektorukoji ima stalan trend rasta. Ako to nije dobar posao… (ne znamo što jest).

 

 

 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: veljača/rujan

 • 100

  gdje? Zagreb, Dubrovnik!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 17.500 KN

 • 100

  bacc. oec.

O studiju

Prijediplomski stručni studij Turistički i hotelski menadžment moderan je i atraktivan program, namijenjen svima koji koji turizam i hoteljerstvo prepoznaju kao rastuću i probitačnu granu hrvatskog gospodarstva. Jedna od glavnih prednosti programa je orijentacija kolegija na praktične sadržaje čemu doprinose nastavnici, poznati hrvatski stručnjaci i gospodarstvenici. Svi predavači predaju predmete koji se temelje na onim poslovima koje ti predavači obavljaju u praksi (i na kojima su do sada postigli zavidne uspjehe). Predmete teorijskog sadržaja predaju nekolicina vrlo iskusnih predavača, većina su redoviti profesori u trajnom zvanju.

Osnovni kolegiji uključuju područja kao što su ekonomija, financije, marketing, upravljanje ljudskim resursima, sociologija, strategija, kvantitativne metode i sektorska istraživanja u raznim područjima u turizmu i ugostiteljstvu. Predavanja su konstruirana tako da potiču studente da uče i misle kreativno. Studenti rade samostalno i u grupama, te provode istraživanja i rezultate javno prezentiraju, usmenim i pisanim putem. Studente se potiče da preuzmu aktivnu ulogu u vlastitom obrazovanju te uz stručno obrazovanje kroz studij razvijaju vještine i sposobnosti nužne za moderno poslovanje na europskom i svjetskom turističkom tržištu.

Mjesto izvođenja: Zagreb, Dubrovnik

Nastavni plan i program

Godina 1.
PREDMET PREDAVANJA  S+V  ECTS
Semestar 1. Zimski
Osnove poslovne ekonomije 30 30 6
Gospodarska matematika 30 30 6
Počela turizma 30 30 6
Osnove računovodstva 30 30 6
Poslovni engleski jezik 1 30 30 2
Poslovni njemački jezik 1 30 30 2
Turistička geografija 30 30 6
UKUPNO U 1. SEMESTRU 210 210 34
Semestar 2. Ljetni
Osnove marketinga 30 30 6
Uvod u turističko i hotelsko poslovanje 30 30 6
Ekonomika turizma 30 30 6
Poslovni engleski jezik 1 30 30 2
Poslovni njemački jezik 1 30 30 2
Osnove informatike 30 30 4
UKUPNO U 2. SEMESTRU 210 210 26
UKUPNO U 1. GODINI 420 420 60
Godina 2.
PREDMET PREDAVANJA  S+V  ECTS
Semestar 3. Zimski
Osnove statistike 30 30 5
Istraživanje turističkog tržišta 30 30 5
Poslovni engleski jezik 2 30 30 2
Poslovni njemački jezik 2 30 30 2
Upravljanje ljudskim resursom 30 30 5
Osnove prava u ugostiteljstvu i turizmu 30 30 5
Upravljanje hotelom i kontroling 30 30 6
UKUPNO U 3. SEMESTRU 210 210 30
Semestar 4. Ljetni
Organizacija i tehnika poslovanja putničkih agencija i turoperatora 30 30 6
Povijesno kulturno nasljeđe u turizmu 30 30 4
Poslovni engleski jezik 2 30 30 2
Poslovni njemački jezik 2 30 30 2
Poslovne financije 30 30 6
Poslovna kultura i komuniciranje u turizmu 30 30 4
Turistička politika i razvoj 30 30 5
Stručna praksa 1
UKUPNO U 4. SEMESTRU 210 210 30
UKUPNO U 2. GODINI 420 420 60
Godina 3.
PREDMET  PREDAVANJA  S+V  ECTS
Semestar 5. Zimski
Sociologija turizma 30 30 4
Menadžment turističke destinacije 30 30 6
Poslovni engleski jezik 3 30 30 2
Poslovni njemački jezik 3 30 30 2
Upravljanje hranom i pićem 30 30 5
Turistička promocija 30 30 5
Prodaja i recepcijsko poslovanje u hotelijerstvu 30 30 5
UKUPNO U 5. SEMESTRU 240 240 29
Semestar 6. Ljetni
ICT u turizmu 30 30 4
Poslovni engleski jezik 3 30 30 2
Poslovni njemački jezik 3 30 30 2
Izborni predmet 1 30 30 5
Izborni predmet 2 30 30 5
Ekologija u turizmu 30 30 5
Završni rad 8
UKUPNO U 6. SEMESTRU 210 210 31
UKUPNO U 3. GODINI 450 450 60

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2016./2017. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA UNUTAR RH

Razredbenom ispitu mogu pristupiti učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Učenici trogodišnjih strukovnih programa koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, za detaljne informacije o upisnom postupku javljaju se u Centar za karijere (Voditeljica centra: Lorena Vokić, mag. int. rel. et dipl., tel: 01/5633 112; e:lvokic@libertas.hr; Savjetnik centra: Igor Zovak, struč.spec.oec. tel: 01 / 5633 117 e:igor@libertas.hr; Savjetnik centra: Ivan Dodić, bacc.oec., tel: 01/5633115, e:idodic@libertas.hr)

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.

primjer-uplatnice

C) Pravo izravnog upisa temeljem postignutih rezultata na razredbenom postupku na fakultetima, veleučilištima i visokim školama

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu s uspjehom položio pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr, i u rubriku Napomena navesti „Položen prijemni na drugom fakultetu“

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednje obrazovanje, a stariji su od 24 godine

Kandidati koji su stariji od 24 godine studij mogu upisati izravno, temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda u slučaju četverogodišnje škole, odnosno sva tri razreda u slučaju trogodišnje škole.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • potpisan Ugovor o obrazovanju i plaćanju školarine ispisan s web portala – četiri primjerka,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu (kopiju uplatnice) o uplaćenoj prvoj rati školarine,
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 300,00 kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

  Referada Duborvnik

  Za sve informacije o studiju i upisima u Dubrovniku.

  Kontaktirajte Referadu Dubrovnik!

94% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2015. godine od 2185 osoba s Libertasovom diplomom samo 122 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 


 • Započni svoju karijeru radeći:

   • poslove menadžera u turizmu i hotelijerstvu
   • poslove izrade programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda
   • poslove više razine odgovornosti u privatnom i javnom sektoru te profesionalnim udruženjima povezanim s turizmom i hotelijerstvom
  • poslove vezane za destinacijski marketing-menadžment
  • poslove upravljanja ljudskim resursima i organizacije rada u turističkim destinacijma, organizacijama orijentiranim na zabavu, sport i rekreaciju, kulturu i ostale poslove u turističkoj destinaciji i ugostiteljskim objektima
  • poslove organizacije i upravljanja poslovnim procesima u turizmu za potrebe javne uprave, turističkih zajednica, lokalne uprave, ministarstva i srodnih javnih i privatnih institucija
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.