Turistički i hotelski menadžment

Zašto?

 • Najbrže rastući sektor u RH

  Uslužni sektor je najbrže rastući sektor u Hrvatskoj.  Zadar je najbolja europska destinacija 2016.! Zagreb ima najbolji adventski sajam u Europi! Ti možeš svoje mjesto u kojem živiš učiniti sljedećom top destinacijom! Studiraj turizam i otkrij kako.

 • Voliš putovati?

  Statistike pokazuju da zapravo jako malo ljudi voli posao koji radi. Turizam je ne samo posao nego i strast koja te vodi u nove krajeve ali i nove ljude dovodi u tvoj kraj. Rad u turizmu je putovanje koje ti uvijek otkriva nove pejzaže!

   

 • To je dobar posao

  Upoznaješ nove ljude, otkrivaš nove zemlje, usvajaš nove običaje, realiziraš planove koji su bili samo projekcija na tvom računalu – sve to u sektorukoji ima stalan trend rasta. Ako to nije dobar posao… (ne znamo što jest).

 

 

 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: veljača/rujan

 • 100

  gdje? Zagreb, Dubrovnik!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 17.500 KN

 • 100

  bacc. oec.

O studiju

Prijediplomski stručni studij Turistički i hotelski menadžment moderan je i atraktivan program, namijenjen svima koji koji turizam i hoteljerstvo prepoznaju kao rastuću i probitačnu granu hrvatskog gospodarstva. Jedna od glavnih prednosti programa je orijentacija kolegija na praktične sadržaje čemu doprinose nastavnici, poznati hrvatski stručnjaci i gospodarstvenici. Svi predavači predaju predmete koji se temelje na onim poslovima koje ti predavači obavljaju u praksi (i na kojima su do sada postigli zavidne uspjehe). Predmete teorijskog sadržaja predaju nekolicina vrlo iskusnih predavača, većina su redoviti profesori u trajnom zvanju.

Kako bi osigurali još višu kvalitetu preddiplomskog stručnog studija Turistički i hotelski menadžment izmjenjen je i dopunjen studijski program.

Promjene se odnose na:

 • uvođenje novih predmeta
 • uvođenje stručne prakse 1 i 2
 • uvođenje 3 modula (smjera) kao izbor treće godine studija (Turizam, Hotelijerstvo i Restoraterstvo i gastronomija
 • studij se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku

Novi program nastao je na iskustvu IPA projekta „Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma“ kojim su, između ostalog, razrađene standardne kvalifikacije stručnih prvostupnika u visokom obrazovanju u turizmu i razvijena i standardizirana turistička zanimanja. Rezultat toga je da se u program studija uvodi 3 modula (smjera) kao izbor treće godine studija: Turizam, Hotelijerstvo i Restoraterstvo i gastronomija. Izborom između ovih modula student može usmjeriti svoje obrazovanje na polje od njegovog osobnog interesa i dublje ući u tematiku i specifičnost pojedinog modula.

Novi program ima i više stručne prakse koja sada ukupno nosi 6 ECTS bodova (do sada 1) i provodi se na drugoj i trećoj godini studija. Na drugoj godini praksa je standardnog tipa dok je na trećoj specijalizirana, ovisno o modulu koji student pohađa. Time se student ne specijalizira samo na teoretskoj nego i praktičnoj osnovi i priprema za rad u  odabranom polju. Dosadašnja praksa odvijala se u mnogim turističkim subjektima s kojima Sveučilište Libertas ima razvijenu suradnju, turističkim agencijama, hotelima itd. a od sada će, uz navedeno, praksu moći obavljati i u novom hotelu Le Premier u vlasništvu Libertasa. Time studenti dobivaju vlastito mjesto gdje će moći prolaziti sve faze hotelskog posla, od marketinga do menadžmenta, i osjetiti kako izgleda pravi posao u hotelijerstvu.

Predavanja su konstruirana tako da potiču studente da uče i misle kreativno. Studenti rade samostalno i u grupama, te provode istraživanja i rezultate javno prezentiraju, usmenim i pisanim putem. Studente se potiče da preuzmu aktivnu ulogu u vlastitom obrazovanju te uz stručno obrazovanje kroz studij razvijaju vještine i sposobnosti nužne za moderno poslovanje na europskom i svjetskom turističkom tržištu.

Mjesto izvođenja: Zagreb, Dubrovnik

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. zimski
Osnove poslovne ekonomije30306
Gospodarska matematika30306
Počela turizma30306
Osnove računovodstva30306
Poslovni engleski jezik 130302
Poslovni njemački jezik 130302
Turistička geografija30306
UKUPNO U 1. SEMESTRU21021034
Semestar 2. ljetni
Osnove marketinga30306
Uvod u turističko i hotelsko poslovanje30306
Ekonomika turizma30306
Poslovni engleski jezik 130302
Poslovni njemački jezik 130302
Osnove informatike30304
UKUPNO U 2. SEMESTRU21021026
UKUPNO U 1. GODINI42042060
Godina 2.
ECTSPREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. zimski
Osnove statistike30305
Istraživanje turističkog tržišta30305
Poslovni engleski jezik 230302
Poslovni njemački jezik 230302
Upravljanje ljudskim resursom30305
Osnove prava u ugostiteljstvu i turizmu30305
Upravljanje hotelom i kontroling30306
UKUPNO U 3. SEMESTRU21021030
Semestar 4. ljetni
Organizacija i tehnika poslovanja putničkih agencija i turoperatora30306
Povijesno kulturno nasljeđe u turizmu30304
Poslovni engleski jezik 230302
Poslovni njemački jezik 230302
Poslovne financije30306
Poslovna kultura i komuniciranje u turizmu30304
Turistička politika i razvoj30305
Stručna praksa--1
UKUPNO U 4. SEMESTRU21021030
UKUPNO U 2. GODINI42042060
Godina 3.
PREDMETPREDAVANJAPREDAVANJAECTS
Semestar 5. zimski
Sociologija turizma30304
Menadžment turističke destinacije30306
Poslovni engleski jezik 330302
Poslovni njemački jezik 330302
Upravljanje hranom i pićem30305
Turistička promocija30305
Prodaja i recepcijsko poslovanje u hotelijerstvu30305
UKUPNO U 5. SEMESTRU24024029
Semestar 6. ljetni
ICT u turizmu30304
Poslovni engleski jezik 330302
Poslovni njemački jezik 330302
Izborni predmet 130305
Izborni predmet 230305
Ekologija u turizmu30305
Završni rad--8
UKUPNO U 6. SEMESTRU21021031
UKUPNO U 3. GODINI45045060

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2016./2017. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA UNUTAR RH

Razredbenom ispitu mogu pristupiti učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Učenici trogodišnjih strukovnih programa koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, za detaljne informacije o upisnom postupku javljaju se u Centar za karijere (Voditeljica centra: Lorena Vokić, mag. int. rel. et dipl., tel: 01/5633 112; e:lvokic@libertas.hr; Savjetnik centra: Igor Zovak, struč.spec.oec. tel: 01 / 5633 117 e:igor@libertas.hr; Savjetnik centra: Ivan Dodić, bacc.oec., tel: 01/5633115, e:idodic@libertas.hr)

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.

primjer-uplatnice

C) Pravo izravnog upisa temeljem postignutih rezultata na razredbenom postupku na fakultetima, veleučilištima i visokim školama

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu s uspjehom položio pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr, i u rubriku Napomena navesti „Položen prijemni na drugom fakultetu“

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednje obrazovanje, a stariji su od 24 godine

Kandidati koji su stariji od 24 godine studij mogu upisati izravno, temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda u slučaju četverogodišnje škole, odnosno sva tri razreda u slučaju trogodišnje škole.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • potpisan Ugovor o obrazovanju i plaćanju školarine ispisan s web portala – četiri primjerka,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu (kopiju uplatnice) o uplaćenoj prvoj rati školarine,
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 300,00 kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

  Referada Duborvnik

  Za sve informacije o studiju i upisima u Dubrovniku.

  Kontaktirajte Referadu Dubrovnik!

94% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2015. godine od 2185 osoba s Libertasovom diplomom samo 122 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 


 • Započni svoju karijeru radeći:

   • poslove menadžera u turizmu i hotelijerstvu
   • poslove izrade programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda
   • poslove više razine odgovornosti u privatnom i javnom sektoru te profesionalnim udruženjima povezanim s turizmom i hotelijerstvom
  • poslove vezane za destinacijski marketing-menadžment
  • poslove upravljanja ljudskim resursima i organizacije rada u turističkim destinacijma, organizacijama orijentiranim na zabavu, sport i rekreaciju, kulturu i ostale poslove u turističkoj destinaciji i ugostiteljskim objektima
  • poslove organizacije i upravljanja poslovnim procesima u turizmu za potrebe javne uprave, turističkih zajednica, lokalne uprave, ministarstva i srodnih javnih i privatnih institucija
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.