Poslovna ekonomija

Zašto?

 • Pokreni svoj posao

  Stručni studij Poslovne ekonomije omogućuje ti znanja koja jamče ne samo brzo zapošljavanje već nešto puno više, što je naš glavni cilj – da pokreneš vlastiti posao i budeš svoj šef. Znanja iz ekonomije koje ćeš ovdje usvojiti su temeljna, praktična i tražena te pokrivaju gotovo cijeli spektar potreba u gospodarstvu.

 • Uči od najboljih

  Studij nije osmišljen da te „zamara“ velikim brojem praktično nepotrebnih činjenica već inzistira na vježbama i spajanju teoretskih znanja sa stvarnim poslovnim modelima. Sve to realiziraju vrhunski menadžeri koji svoja znanja, iskustvo i strast prenose na studente.

   

 • Razvij svoju karijeru

  Ponekad nismo ni svjesni svih svojih potencijala. Ovdje ćeš ih otkriti i razviti u smjeru koji će ti omogućiti osobno zadovoljstvo u poslu. Budi dio tima i vodi svoj vlastiti tim!

   

 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: veljača/rujan

 • 100

  gdje? Zagreb, Kutina!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 17.500 KN

 • 100

  bacc. oec.

O studiju

Studij omogućuje visoku razinu stručnog obrazovanja iz svih područja poslovne ekonomije te razvija vještine i sposobnosti putem primjera iz poslovnog života, uz praktične vježbe i rad na projektima. Znanja koja studenti stječu za vrijeme studiranja prilagođena su strukturi i potrebama suvremenog gospodarstva. Studenti usvajaju znanja koja su tržišno atraktivna i konkurentna te se s lakoćom i brzo zapošljavaju.

Poduzetništvo je glavni pokretač gospodarstva svake zemlje i tvrtke te mogući izbor karijere te se stoga tokom trogodišnjeg studija izučavaju svi aspekti i odrednice uspješnog poduzetništva. Polazi se od osnovnih pojmova poduzetništva i poduzetnika i kroz daljnje kolegije detaljnije se uče sva poslovna područja i discipline koje čine moderno poslovanje. Tako će studenti imati priliku naučiti i osposobiti se za rad na području financija, računovodstva, marketinga, prodaje, nabave, logistike kao i savladati bitne menedžerske funkcije nužne da bi se upravljalo bilo malim, srednjim ili velikim poduzećem, bilo profitnom ili neprofitnom organizacijom.

Trogodišnji studij Poslovne ekonomije odlična je baza za daljnje, više obrazovanje na diplomskim studijima a posebice na Menadžmentu međunarodne i unutarnje trgovine te Menadžmentu bankarstva, osiguranju i financija.

Mjesto izvođenja: Zagreb, Kutina

Nastavni plan i program

 • Godina 1.
  PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
  Semestar 1. Zimski
  Osnove ekonomije I 30 30 7
  Osnove računovodstva I 30 30 7
  Poslovna matematika 30 30 6
  Poslovna informatika 30 30 5
  Poslovno komuniciranje 30 30 5
  UKUPNO U 1. SEMESTRU 150 150 30
  Semestar 2. Ljetni
  Osnove ekonomije II 30 30 7
  Osnove računovodstva II 30 30 7
  Osnove statistike 30 30 6
  Osnove poduzetništva 30 30 5
  Poslovni engleski jezik 1 30 30 5
  UKUPNO U 2. SEMESTRU 150 150 30
  UKUPNO U 1. GODINI 300 300 60
 • Godina 2.
  PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
  Semestar 3. Zimski
  Trgovačko i radno pravo 30 30 5
  Financije poduzeća 30 30 7
  Menadžment 30 30 6
  Marketing 30 30 7
  Poslovni engleski jezik 2 30 30 5
  UKUPNO U 3. SEMESTRU 150 150 30
  Semestar 4. Ljetni
  Porezni sustav i primjena 30 30 7
  Bankarsko poslovanje 30 30 6
  Trgovinsko poslovanje 30 30 6
  Izborni predmet 2-1 30 30 5
  Izborni predmet 2-2 30 30 5
  Seminarski rad 1. 1
  UKUPNO U 4. SEMESTRU 150 150 30
  UKUPNO U 2. GODINI 300 300 60
  NAPOMENA: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks u dva (2) predmeta.
  Izborni predmeti za 4. semestar studija (abecednim redosljedom):
  Ekonomika i politika EU 30 30 5
  Menadžment ljudskih potencijala 30 30 5
  Osnove i tehnika osiguranja 30 30 5
  Poslovno pregovaranje 30 30 5
Godina 3.
PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
Semestar 5. Zimski
Planiranje i analiza poslovanja 30 30 6
Poslovanje u međunarodnoj trgovini 30 30 6
Poslovanje vrijednosnim papirima 30 30 6
Poslovna logistika, transport i otpremništvo 30 30 6
Elektroničko poslovanje 30 30 6
UKUPNO U 5. SEMESTRU 150 150 30
Semestar 6. Ljetni
Izborni predmet 3-1 30 30 5
Izborni predmet 3-2 30 30 5
Izborni predmet 3-3 30 30 5
Stručna praksa 5
Seminarski rad 2. 1
Završni rad 9
UKUPNO U 6. SEMESTRU 90 90 30
UKUPNO U 3. GODINI 240 240 60
NAPOMENA: Od sedam (7) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks u tri (3) predmeta.
Izborni predmeti za 6. semestar studija (abecednim redosljedom):
Menadžment tržišnih komunikacija 30 30 5
Menadžment u malom poduzetništvu 30 30 5
Održivi razvoj i poduzetništvo 30 30 5
Poslovne informacije 30 30 5
Strategija konkurentnosti 30 30 5
Upravljačko računovodstvo 30 30 5
Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe 30 30 5

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2016./2017. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA UNUTAR RH

Razredbenom ispitu mogu pristupiti učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Učenici trogodišnjih strukovnih programa koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, za detaljne informacije o upisnom postupku javljaju se u Centar za karijere (Voditeljica centra: Lorena Vokić, mag. int. rel. et dipl., tel: 01/5633 112; e:lvokic@libertas.hr; Savjetnik centra: Igor Zovak, struč.spec.oec. tel: 01 / 5633 117 e:igor@libertas.hr; Savjetnik centra: Ivan Dodić, bacc.oec., tel: 01/5633115, e:idodic@libertas.hr)

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.

primjer-uplatnice

C) Pravo izravnog upisa temeljem postignutih rezultata na razredbenom postupku na fakultetima, veleučilištima i visokim školama

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu s uspjehom položio pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr, i u rubriku Napomena navesti „Položen prijemni na drugom fakultetu“

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednje obrazovanje, a stariji su od 24 godine

Kandidati koji su stariji od 24 godine studij mogu upisati izravno, temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda u slučaju četverogodišnje škole, odnosno sva tri razreda u slučaju trogodišnje škole.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • potpisan Ugovor o obrazovanju i plaćanju školarine ispisan s web portala – četiri primjerka,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu (kopiju uplatnice) o uplaćenoj prvoj rati školarine,
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 300,00 kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

  Referada Kutina

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Kutina!

94% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2015. godine od 2185 osoba s Libertasovom diplomom samo 122 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 


 • Započni svoju karijeru radeći:

  • poslove vezane uz osmišljavanje vlastitih poduzetničkih ideja te osnivanje i upravljanje vlastitim poduzećima
  • poslove nabave, prodaje i skladištenja u svim vrstama trgovačkih društava, ustanovama te poduzećima za unutarnju i međunarodnu trgovinu
  • poslove predstavnika u specijaliziranim putničkim i/ili robnim agencijama u domaćem i međunarodnom prometu
  • sve vrste bankarskih poslova u bankama, štedionicama i drugim financijskim ustanovama, poslove brokera i investicijskih savjetnika
  • sve vrste poslova osiguranja u osiguravajućim društvima i poslove osiguranja u drugim trgovačkim društvima i ustanovama,
  • sve vrste poslova u računovodstvu i druge poslove financijske naravi u poduzećima i ustanovama.
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.