Menadžment poslovne sigurnosti

Zašto?

 • Umreženi svijet

  Mreže suvremenih prometnica, zrakoplovnih luka, kanali financijskih transakcija, transport roba, razmjena usluga, migracije ljudi, informacijski sustavi – danas je svijet umrežen više nego ikada s gotovo nebrojenim međusobnim interakcijama.

 • Organiziraj se

  Organizirati i zaštititi poslove, ljude i sustave u uvjetima izloženosti mrežnog poslovanja jedno je od ključnih izazova suvremenog gospodarstva.

   

 • Budite oslonac

  Fokusiranost, staloženost i znanje o upravljanju kriznim situacijama svih vrsta glavni je cilj studija Menadžmenta poslovne sigurnosti. Budite oslonac kompanijama u izazovima mrežnog poslovanja!
 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: rujan

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 17.500 KN

 • 100

  bacc. ing.

O studiju

Studij Menadžment poslovne sigurnosti nastao je u suradnji s privatnom obrazovnom institucijom Sigurnost Educa čija je osnovna djelatnost obrazovanje i usavršavanje osoba u području sigurnosti i zaštite.

Studijski program obrazuje stručnjake za poslovnu sigurnost i zaštitu poslovanja ponajprije u gospodarstvu, ali i za druge djelatnosti. Ovo je prvi, i za sada jedini, takav studijski program u Republici Hrvatskoj.

U suvremenom poslovnom svijetu, u uvjetima brzog razvoja i izraženog tržišnog natjecanja borba za rast i razvoj tvrtke postaje neumoljiva. Posljedica toga je da sigurnost i zaštita poslovanja, poslovnih procesa, informacija, ljudi, proizvoda ima vrlo visoku važnost za rukovodstvo svakog poslovnog subjekta i od presudne je važnosti za opstanak na tržištu. Danas na poslovima sigurnosti i zaštite poslovanja u svijetu radi na desetke tisuća stručnjaka, i gotovo i nema ozbiljne tvrtke koja ne zapošljava barem jednog, ako ne i cijeli tim stručnjaka čije je osnovna zadaća korporativna sigurnost.

Pri izradi studijskog programa naglasak je stavljen na stjecanje onih znanja, vještina i kompetencija koje omogućuju profesionalno bavljenje poslovima poslovne sigurnosti ali i lakše zapošljavanje i veću spremnost odgovora na nove i brže zahtjeve suvremenog poslovanja. Ovakav program namijenjen je osobama koje će rukovoditi poslovima sigurnosti i zaštite poslovanja u privrednim subjektima, rukovoditi poslovima privatne zaštite, osobama koje će otvoriti vlastite privatne zaštitarska društva, zatim društvima čija djelatnost će biti projektiranje sustava sigurnosti za naručitelja, savjetodavna društva, te svima koji obavljaju poslove vezane za sigurnost i zaštitu. Važno je napomenuti da ovaj program u potpunosti obuhvaća znanja i vještine koja treba imati savjetnik za informacijsku sigurnost, a kojega propisuje Zakon o informacijskoj sigurnosti iz 2007. godine, kao i poslove osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu u društvu i osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu luke koje propisuje Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka iz 2009. godine.

Studenti koji s uspjehom savladaju stručni program Menadžment poslovne sigurnosti i diplomiraju steći će potrebna znanja ponajprije iz područja tehničkih, a zatim djelomice i iz područja prirodnih i društvenih znanosti te razviti potrebne vještine i kompetencije radi što lakšeg zapošljavanja i šireg izbora zanimanja.

Mjesto izvođenja: Zagreb

Nastavni plan i program

Godina 1.
PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
Semestar 1. Zimski
Uvod u pravo 30 15 4
Engleski jezik 1 30 30 4
Uvod u sustave sigurnosti 45 30 5
Osnove ekonomije 30 15 3
Uvod u menadžment 30 15 4
Primijenjena matematika 45 30 5
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30 1
UKUPNO U 1. SEMESTRU 210 165 26
NAPOMENA: Od dva (2) ponuđena izborna predmeta studenti u 1. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
Izborni predmeti za 1. semestar studija (abecednim redosljedom):
Grafičke komunikacije 15 30 4
Odabrana poglavlja iz matematike 30 15 4
Semestar 2. Ljetni
Privatna istraživanja i forenzični servisi 30 30 4
Engleski jezik 2 30 30 4
Korporativna sigurnost 45 30 6
Osnove elektrotehnike 45 0 3
Poslovna informatika 30 30 4
Primijenjena psihologija 30 15 4
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30 1
UKUPNO U 2. SEMESTRU 210 165 26
UKUPNO U 1. GODINI 465 do 480 360 do 390 60
NAPOMENA: Od dva (2) ponuđena izborna predmeta studenti u 2. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
Izborni predmeti za 2. semestar studija (abecednim redosljedom):
Kazneno i prekršajno pravo 30 30 4
Poslovna korespondencija 30 15 4
Godina 2.
PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
Semestar 3. Zimski
Sigurnost u turizmu 30 15 4
Menadžment sigurnosti 45 15 5
Upravljanje projektima 30 30 5
Zaštita i zdravlje osoba i sigurnost radnog okoliša 30 15 4
Sigurnost robnih tokova 30 15 4
Statističke metode 30 15 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30 1
UKUPNO U 3. SEMESTRU 195 135 26
NAPOMENA: Od tri (3) ponuđena izborna predmeta studenti u 3. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
Izborni predmeti za 3. semestar studija (abecednim redosljedom):
Engleski jezik 3 30 30 4
Globalno i nacionalno gospodarstvo 30 15 4
Upravljanje zaštitom okoliša 30 15 4
Semestar 4. Ljetni
Procjena rizika i upravljanje sigurnosnim prijetnjama 30 15 4
Sigurnost u pomorstvu 30 15 4
Gospodarski kriminalitet 30 15 4
Sigurnost prometnica i terminala 30 30 4
Privatna zaštita 30 15 4
Tehnička sredstva zaštite osoba i objekata 45 15 5
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30 1
UKUPNO U 4. SEMESTRU 195 135 26
UKUPNO U 2. GODINI 450 do 465 300 do 315 60
NAPOMENA: Od tri (3) ponuđena izborna predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks u jedan (1) predmet.
Izborni predmeti za 4. semestar studija (abecednim redosljedom):
Engleski jezik 4 30 15 4
Kriminalistika 45 15 4
Računovodstvo i financije 30 15 4
Godina 3.
PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
Semestar 5. Zimski
Projektiranje sigurnosnih sustava 45 15 5
Poslovna istraživanja 45 30 5
Informacijska sigurnost 45 30 6
Organizacija i upravljanje trgovačkim društvima 30 15 4
Socijalna inteligencija i komunikologija 30 30 4
Praksa u tvrtkama 2
UKUPNO U 5. SEMESTRU 195 120 26
NAPOMENA: Od tri (3) ponuđena izborna predmeta studenti u 5. semestru odabiru i upisuju u indeks u jedan (1) predmet.
Izborni predmeti za 5. semestar studija (abecednim redosljedom):
Engleski jezik 5 15 30 4
Prevencija kriminala 30 15 4
Upravljanje kvalitetom 30 15 4
Semestar 6. Ljetni
Upravljanje kontinuitetom poslovanja 45 30 4
Zaštita dokumenata i vrijednosnih papira 45 15 5
Integralni sustavi tehničke zaštite 45 30 6
Upravljanje stresom i konfliktnim stanjima 30 15 3
Sigurnost informacijskih sustava i zaštita podataka 30 30 3
Praksa u tvrtkama 4
Završni rad 4
UKUPNO U 6. SEMESTRU 195 120 27
UKUPNO U 3. GODINI 420 do 450 270 do 300 60
NAPOMENA: Od tri (3) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
Izborni predmeti za 6. semestar studija (abecednim redosljedom):
Engleski jezik 6 15 30 3
Terorizam i organizirani kriminal 30 15 3
Poslovna etika 30 15 3

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2016./2017. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA UNUTAR RH

Razredbenom ispitu mogu pristupiti učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Učenici trogodišnjih strukovnih programa koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, za detaljne informacije o upisnom postupku javljaju se u Centar za karijere (Voditeljica centra: Lorena Vokić, mag. int. rel. et dipl., tel: 01/5633 112; e:lvokic@libertas.hr; Savjetnik centra: Igor Zovak, struč.spec.oec. tel: 01 / 5633 117 e:igor@libertas.hr; Savjetnik centra: Ivan Dodić, bacc.oec., tel: 01/5633115, e:idodic@libertas.hr)

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.

primjer-uplatnice

C) Pravo izravnog upisa temeljem postignutih rezultata na razredbenom postupku na fakultetima, veleučilištima i visokim školama

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu s uspjehom položio pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr, i u rubriku Napomena navesti „Položen prijemni na drugom fakultetu“

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednje obrazovanje, a stariji su od 24 godine

Kandidati koji su stariji od 24 godine studij mogu upisati izravno, temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda u slučaju četverogodišnje škole, odnosno sva tri razreda u slučaju trogodišnje škole.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • potpisan Ugovor o obrazovanju i plaćanju školarine ispisan s web portala – četiri primjerka,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu (kopiju uplatnice) o uplaćenoj prvoj rati školarine,
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 300,00 kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

94% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2015. godine od 2185 osoba s Libertasovom diplomom samo 122 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 


 • Započni svoju karijeru:

  • višeg stručnog suradnika u državnim institucijama u području sigurnosti i zaštite
  • stručnog suradnika u državnim institucijama u području sigurnosti i zaštite
  • višeg referenta u državnim institucijama u području sigurnosti i zaštite
  • savjetnika za informacijsku sigurnost
  • osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu brodarskog društva
  • osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luka
  • stručnog suradnika u savjetodavnim trgovačkim društvima iz područja sigurnosti i zaštite
  • voditelja odjela poslovne sigurnosti/korporativne sigurnosti/ integralne sigurnosti trgovačkih društava u državnom i privatnom vlasništvu – Chief Security Officer
  • savjetnika za korporativnu sigurnost u trgovačkim društvima
  • savjetnika za poslove zaštite okoliša
  • voditelja poslova privatne zaštite
  • voditelja poslova tehničke zaštite
  • voditelja poslova projektiranja sustava sigurnosti i zaštite u projektnim uredima
  • voditelja poslova nadzora sigurnosti i zaštite u državnim i privatnim trgovačkim društvima i institucijama
  • voditelja poslovnih istraživanja – Business Intelligence
  • zaštitarske djelatnosti
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.