Međunarodni odnosi i diplomacija

Zašto?

 • Suradnja vs. Sukob

  Iako svi kažu da žele živjeti u svijetu mira i oblija gdje svi imaju priliku razvijanja vlastitih potencijala do maksimuma, svaki dan smo svjedoci sukoba i nerazumijevanja među ljudima. Može li se to promijeniti? To je moguće s pravim vještinama i znanjima. Dođi i saznaj kako!

 • Gospodarsko-socijalni razvoj

  Razumijevanje među ljudima i nacijama izravni je put do stvaranja uspješnih zajednica koji napreduju u gospodarskom i socijalnom smislu. Je li to uopće ostvarivo i kako se postiže pitanja su na koje tražimo odgovore. Ako se prepoznaješ u njima, dođi i budi dio tima!

 • Budi dio uspjeha – danas!

  Na ova i druga pitanja potraži svoje odgovore u društvu ljudi koji teže uspjehu baš kao i ti! Iskoristi prilike koje ti se pružaju ili stvori potpuno nove koje će te učiniti sretnim i neovisnim čovjekom. S nama je to lakše!

   

 • 100

  Sveučilišni studij

 • 100

  redovni studij: rujan/veljača

 • 100

  izvanredni studij: rujan/veljača

 • 100

  gdje? Zagreb, Dubrovnik!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 26.000 KN

 • 100

  magistar/magistra međunarodnih odnosa i diplomacije

O studiju

Zahvaljujući međusobnoj suradnji, Libertas i Sveučilište u Zadru su prve institucije koje nude diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije te na taj način omogućuju obrazovanje studentima iz Hrvatske i svijeta u nekoliko akademskih disciplina koje se odnose na međunarodne odnose i diplomaciju, a temeljem izvrsnosti i suradnje s vodećim svjetskim sveučilištima.

Program diplomskog studija usklađen je s programima na drugim međunarodnim sveučilištima. Tijekom studija, a što je u skladu s Bolonjskom deklaracijom, student skuplja 120 ECTS bodova. Nakon položenog diplomskog studija na Libertasu osim zapošljavanja u željenim ustanovama studentu je omogućen nastavak studija na poslijediplomskoj doktorskoj razini na bilo kojem međunarodnom sveučilištu. Kao i ostale studije Libertasa, diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije moguće je pohađati u Dubrovniku na engleskom jeziku te u Zagrebu na hrvatskom jeziku.

Mjesto izvođenja: Zagreb (na hrvatskom), Dubrovnik (na engleskom)

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. ljetni
Teorije međunarodnih odnosa30308
Kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja30308
Umijeće diplomacije30308
Izborni predmet 1.30306
Izborni predmet 2.30306
UKUPNO U 1. SEMESTRU15015036
NAPOMENA: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 1. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
Geopolitika30306
Filozofija politike30306
Diplomatske tehnike i vještine30306
Pregovaranje i razrješavanje sukoba30306
Semestar 2. ljetni
Multilateralna diplomacija30308
Međunarodni odnosi30308
Međunarodna sigurnost30308
UKUPNO U 2. SEMESTRU909024
UKUPNO U 1. GODINI24024060
Godina 2.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. ljetni
Politički koncepti i ideologije30306
Komunikacijske vještine30306
Etika u međunarodnim odnosima30306
Izborni predmet 1.30306
Izborni predmet 2.30306
UKUPNO U 3. SEMESTRU15015030
NAPOMENA: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 3. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
NATO i sigurnosne organizacije30306
Pisano izražavanje30306
Ekonomija Europske unije30306
Međunarodna trgovina30306
Semestar 4. ljetni
Diplomski rad--30
UKUPNO U 4. SEMESTRU--30
UKUPNO U 2. GODINI15015060

Upisne informacije

A) Uvjeti upisa

završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova, ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine, postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju od najmanje 3,50 (ako je prosjek ocjena manji od 3,50 potrebna je preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju).

B) Izborni postupak za upis kandidata:

Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.
Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.

C) Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 2.500,00 HRK (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • Potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 kuna (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 750,00 Kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

  Referada Duborvnik

  Za sve informacije o studiju i upisima u Dubrovniku.

  Kontaktirajte Referadu Dubrovnik!

94% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2015. godine od 2185 osoba s Libertasovom diplomom samo 122 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 


 • Započni svoju karijeru:

   • u međunarodnim odjelima raznih ministarstava i vlada (analitika, komuniciranje, pregovaranje, zastupanje)
   • radeći poslove izrade programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda
   • u međunarodnim organizacijama poput UN-ovih organizacija, EU, OSCE…
   • u međunarodnim NGO organizacijama (razvoj, humanitarna pomoć, ekologija…)
  • u multinacionalnim korporacijama
  • u međunarodnim medijima
  • u međunarodnim think tank organizacijama
  • u diplomatskoj službi
  • u organizacijama koje se bave analizom međunarodnih rizika
  • u interdisciplinarnim analitičkim timovima consulting organizacija
  • u akademskim institucijama koje se bave međunarodnim odnosima
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.