Turistički i hotelski menadžment

Zašto?

 • Najbrže rastući sektor u RH

  Uslužni sektor je najbrže rastući sektor u Hrvatskoj.  Zadar je najbolja europska destinacija 2016.! Zagreb ima najbolji adventski sajam u Europi! Ti možeš svoje mjesto u kojem živiš učiniti sljedećom top destinacijom! Studiraj turizam i otkrij kako.

 • Voliš putovati?

  Statistike pokazuju da zapravo jako malo ljudi voli posao koji radi. Turizam je ne samo posao nego i strast koja te vodi u nove krajeve ali i nove ljude dovodi u tvoj kraj. Rad u turizmu je putovanje koje ti uvijek otkriva nove pejzaže!

 • To je dobar posao

  Upoznaješ nove ljude, otkrivaš nove zemlje, usvajaš nove običaje, realiziraš planove koji su bili samo projekcija na tvom računalu – sve to u sektorukoji ima stalan trend rasta. Ako to nije dobar posao… (ne znamo što jest).

 

 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: veljača

 • 100

  izvanredni studij: veljača

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 27.500 KN

 • 100

  struč. spec. oec.

O studiju

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija Turističkog i hotelskog menadžmenta na Visokoj poslovnoj školi Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima.

Ovim specijalističkim diplomskim studijem upotpunjava se globalna i lokalna slika okruženja u kojem se odvija turistički promet i razvijaju sektori gospodarstva povezani s turizmom i njegovim razvojem.

Studente se osposobavlja za obavljanje poslova organizacije, pripreme, planiranja i rukovođenja iz područja turizma i hotelijerstva.

Mjesto održavanja: Zagreb

Nastavni plan i program

 • Godina 1.
  PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
  Semestar 1. Ljetni
  Svjetska povijest turizma30307
  Mediji i turizam30307
  Sigurnosni aspekti u turizmu30306
  Globalizacija u turizmu30306
  Jezik turizma kroz medije – engleski jezik30302
  Jezik turizma kroz medije – njemački jezik30302
  UKUPNO U 1. SEMESTRU18018030
  Semestar 2. Zimski
  PR u turizmu30307
  Poslovno planiranje30307
  Poslovanje poduzeća u putničkom prometu30306
  Tehnike pregovaranja u turizmu30306
  Jezik turizma kroz medije – engleski jezik30302
  Jezik turizma kroz medije – njemački jezik30302
  UKUPNO U 2. SEMESTRU18018030
  UKUPNO U 1. GODINI36036060
 • Godina 2.
  PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
  Semestar 3. Ljetni
  Sustavi i politika EU30309
  Porezni sustav RH30309
  Turističko zdravlje30309
  Kulture u jeziku turizma – Engleski jezik30306
  Kulture u jeziku turizma – Njemački jezik30306
  UKUPNO U 3. SEMESTRU15015039
  Semestar 4. Zimski
  Uvod u znanstveno istraživački rad30305
  Specijalistički diplomski rad303016
  UKUPNO U 4. SEMESTRU606021
  UKUPNO U 2. GODINI21021060

Upisne informacije

A) Uvjeti upisa

završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova, ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine, postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju od najmanje 3,50 (ako je prosjek ocjena manji od 3,50 potrebna je preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju).

B) Izborni postupak za upis kandidata:

Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.
Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.

C) Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 2.500,00 HRK (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • Potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 kuna (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 750,00 Kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

94% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2015. godine od 2185 osoba s Libertasovom diplomom samo 122 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 


 • Započni svoju karijeru radeći:

  • poslove menadžera u turizmu i hotelijerstvu
  • poslove izrade programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda
  • poslove više razine odgovornosti u privatnom i javnom sektoru te profesionalnim udruženjima povezanim s turizmom i hotelijerstvom
  • poslove vezane za destinacijski marketing-menadžment
  • poslove upravljanja ljudskim resursima i organizacije rada u turističkim destinacijma, organizacijama orijentiranim na zabavu, sport i rekreaciju, kulturu i ostale poslove u turističkoj destinaciji i ugostiteljskim objektima
  • poslove organizacije i upravljanja poslovnim procesima u turizmu za potrebe javne uprave, turstičkih zajednica, lokalne uprave, ministarstva i srodnih javnih i privatnih institucija
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.