Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine

Zašto?

 • Glavna snaga gospodarstva

  Globalno gospodarstvo temeljeno je na svladavanju barijera za trgovinsku razmjenu. Izvoz hrvatskih proizvoda koji su kompetitivni na tržištu i uvoz sirovina i proizvoda koji nedostaju ključni su poslovni procesi unutarnje i međunarodne trgovine.


 • Otkriti i ispuniti potrebe kupca

  Kako prepoznati potrebe tržišta, kako marketinška istraživanja povezati s proizvodnjom, kako osigurati uvoz i izvoz sirovine i gotovih proizvoda?

   

 • Nauči trgovati

  Ta znanja i još puno više je potrebno da bi optimizirali odnose ponude i potražnje i da bi osigurali zadovoljstvo kupca koje je u središtu pažnje i naših napora.


 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: veljača

 • 100

  izvanredni studij: veljača

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 33.000 KN

 • 100

  struč. spec. oec.

O studiju

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija na Visokoj poslovnoj školi Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima.

Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na područjima unutarnje i međunarodne trgovine, odnosno za obavljanje poslova organizacije, pripreme i ugovaranja vanjskotrgovinskih aranžmana, te poslove strateškog planiranja i rukovođenja u unutarnjoj i međunarodnoj trgovini.

Obrađuju se sva područja upravljanja, s naglaskom na ključne funkcije trgovinskog poduzeća: prodajom, nabavom, skladišnom poslovanju, te organizacijom ostalih funkcija kako bi odgovorile na specifične potrebe trgovinskog poduzeća.

Uče se i pravni aspekti ugovaranja poslova u međunarodnoj trgovini kao i s posebni aspekti e-trgovine u međunarodnoj razmjeni. Studente se upoznaje i s problematikom upravljanja projekata kao jednog od osnovnih alata za prilagodbu zahtjevima turbulentnog tržišta. Stječu se znanja o važnosti, ulogama i zadaćama sveukupnog upravljanja projektom te potpore poduzetničkom poslovnom sustavu. Usvajaju se temeljne ideje, znanja, metodologije i prakse s krajnjom svrhom stjecanja ključne konkurentske prednosti poduzeća na globalnom tržištu. Studenati se osposobljavaju za suvremeni pristup strategijskom razmišljanju, za izradu analize unutarnjeg stanja i dijagnoze okruženja poduzeća, te za oblikovanje i kvalitetnu provedbu strategije poduzeća, s obzirom na činjenicu da su opstanak i profitabilnost poduzeća dominantno određeni njegovim strategijskim opredjeljenjem. Uspješnim savladavanjem studija studenti će moći primijeniti naučena znanja i vještine za uspješno vođenje moderne poslovne organizacije.

Mjesto izvođenja: Zagreb

Nastavni plan i program

 • Godina 1.
  PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
  Semestar 1. Ljetni
  Kvantitativne metode u poslovnom upravljanju 30 30 8
  Kontroling 30 30 8
  Informacijski sustavi za poslovno upravljanje 30 30 7
  Upravljanje poslovnim rizicima 30 30 7
  UKUPNO U 1. SEMESTRU 120 120 30
  Semestar 2. Zimski
  Menadžment trgovinskog poduzeća 30 30 7
  Menadžment lanca opskrbe 30 30 7
  Marketing menadžment 30 30 7
  Ponašanje potrošača 30 30 7
  Seminarski rad 1. 2
  UKUPNO U 2. SEMESTRU 120 120 30
  UKUPNO U 1. GODINI 240 240 60
 • Godina 2.
  PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
  Semestar 3. Ljetni
  Marketing u trgovini 30 30 7
  Krizni menadžment 30 30 7
  Upravljanje poslovanjem u međunarodnoj trgovini 30 30 7
  Upravljanje financijama u trgovini 30 30 7
  Seminarski rad 2. 2
  UKUPNO U 3. SEMESTRU 120 120 30
  Semestar 4. Zimski
  Izborni predmet I. 30 30 5
  Izborni predmet II. 30 30 5
  Izborni predmet III. 30 30 5
  Diplomski rad 15
  UKUPNO U 4. SEMESTRU 90 90 30
  UKUPNO U 2. GODINI 210 210 60
  NAPOMENA: Od šest (6) ponuđenih izbornih predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
  Izborni predmeti za 4. semestar studija (abecednim redosljedom):
  Javne financije 30 30 5
  Kompetitivna analiza 30 30 5
  Menadžment prodaje 30 30 5
  Poslovne financije poduzetnika (Financijski menadžment) 30 30 5
  Strategijski menadžment 30 30 5
  Upravljanje projektima 30 30 5

Upisne informacije

A) Uvjeti upisa

završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova, ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine, postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju od najmanje 3,50 (ako je prosjek ocjena manji od 3,50 potrebna je preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju).
B) Izborni postupak za upis kandidata:

Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.
Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.
C) Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 2.500,00 HRK (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • Potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 kuna (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 750,00 Kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

94% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2015. godine od 2185 osoba s Libertasovom diplomom samo 122 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 


 • Započni svoju karijeru radeći:

  • poslove menadžera u veleprodaji i maloprodaji
  • poslove organizacije, pripreme i ugovaranja vanjskotrgov. aranžmana,
  • poslove strateškog planiranja i rukovođenja u unutarnjoj i međunarodnoj trgovini,
  • poslove menadžment konzaltinga,
  • poslove osiguranja financiranja međunarodnih projekata,
  • organiziranje i rukovođenje službom za međunarodni marketing i marketing menadžment,
  • menadžerske poslove u manjim i srednjim poduzećima,
  • industrijski marketing i upravljanje proizvodima i uslugama,
  • upravljanje informacijskim sustavima za poslovno upravljanje,
  • vođenje poslova kontrolinga,
  • upravljanje e-poslovanjem.
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.