Menadžment bankarstva, osiguranja i financija

Zašto?

 • Money makes the world go round

  Doista, ali ne u lošem smislu. Financijska industrija je unatoč svim prijeporima jedna od elitnih ali istovremeno i kritikama izloženih karijera. Za uspjeh su potrebna podjednaka količina znanja i rada.


 • Procjeni ideju

  Znanje iz bankarstva, osiguranja i financija su kompleksna i u stalnim promjenama. Praćenje tržišta, zakona, investicija zahtjeva istovremeno široka opća i usko specijalizirana znanja.  Pronađi način kako efikasno financirati, u kojem roku, s kojim izvorima i s kojim garancijama,to je jedno od ključnih pitanja u svakom poslovnom poduhvatu.

   

 • Nije lagano ali otvara vrata uspjeha

  Ako se odlučite studirati Bankarstvo osiguranje i financije dobijate priliku postati dio poslovne i financijske elite društa, upravljati tokovima novca i kapitala, kreirati kreditne  i finanicjske proizvode, upravljati  poslovnim i osobnim financijama, sudjelovati na domaćim i međunarodnim financijskim tržištima i upravljati i razvijati financijske institucije i tržišta! To sigurno nije lako ali ovaj studij će vam otvoriti vrata a na vama je da radom kroz njih prođete.
 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: veljača

 • 100

  izvanredni studij: veljača

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 33.000 KN

 • 100

  struč. spec. oec.

O studiju

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Poslovne ekonomije na Poslovnoj školi Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima

Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na raznim područjima financija, bankarstva i osiguranja, na području funkcioniranja financijskih tržišta, poslovanja investicijskih fondova, za obavljanje poslova u financijskim institucijama.

Studenti uče o ulozi i značaju različitih vrsta financijskih tržišta, institucija i instrumenata, njihovoj strukturi, te mehanizmima i okviru djelovanja u suvremenim financijskim uvjetima. Stiču znanja o čimbenicima unutar i izvan poduzeća koji mogu utjecati na globalna financijska tržišta i poslovanje financijskih institucija.

Posebno se izučavaju područja komercijalnog bankarstva i osiguranja, njihovu važnost za ekonomiju i financijski sustav te studenti stiču znanja i tehnike potrebne za uspješan rad u bankama, osiguravajućim društvima i ostalim financijskim institucijama ili financijskim odjelima.

Nastavni plan i program

 • Godina 1.
  PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
  Semestar 1. Ljetni
  Kvantitativne metode u poslovnom upravljanju30308
  Kontroling30308
  Informacijski sustavi za poslovno upravljanje30307
  Upravljanje poslovnim rizicima30307
  UKUPNO U 1. SEMESTRU12012030
  Semestar 2. Zimski
  Poslovne financije poduzetnika (Financijski menadžment)30307
  Menadžment osiguravajućih društava30307
  Financijska tržišta30307
  Međunarodni financijski menadžment30307
  Seminarski rad 1.2
  UKUPNO U 2. SEMESTRU12012030
  UKUPNO U 1. GODINI24024060
 • Godina 2.
  PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
  Semestar 3. Ljetni
  Menadžment banaka30307
  Javne financije30307
  Monetarna ekonomija30307
  Krizni menadžment30307
  Seminarski rad 2.2
  UKUPNO U 3. SEMESTRU12012030
  Semestar 4. Zimski
  Izborni predmet I.30305
  Izborni predmet II.30305
  Izborni predmet III.30305
  Diplomski rad15
  UKUPNO U 4. SEMESTRU909030
  UKUPNO U 2. GODINI21021060
  NAPOMENA: Od šest (6) ponuđenih izbornih predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
  Izborni predmeti za 4. semestar studija (abecednim redosljedom):
  Investiranje i upravljanje portfeljem30305
  Kompetitivna analiza30305
  Marketing u financijskim institucijama30305
  Pravo međunarodnih plaćanja30305
  Strategijski menadžment30305
  Upravljanje projektima30305

Upisne informacije

A) Uvjeti upisa

završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova, ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine, postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju od najmanje 3,50 (ako je prosjek ocjena manji od 3,50 potrebna je preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju).

B) Izborni postupak za upis kandidata:

Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.
Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.

C) Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 2.500,00 HRK (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • Potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 kuna (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 750,00 Kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

94% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2015. godine od 2185 osoba s Libertasovom diplomom samo 122 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 


 • Započni svoju karijeru radeći:

  • poslove menadžmenta i strateškog planiranja u bankama,
  • poslove organizacije, pripreme i ugovaranja aktivnih, neutralnih i pasivnih bankarskih poslova,
  • poslove menadžment konzaltinga u podrucju financiranja i kreditiranja gospodarskih projekata,
  • poslove osiguranja od financijskih rizika u poslovanju,
  • vođenje poslova kontrolinga,
  • poslove osiguranja financiranja domacih i međunarodnih projekata,
  • poslove financiranja i kreditiranja gospodarskih projekata,
  • upravljanje investicijskim fondovima,
  • samostalno upravljanje financijama poduzeća,
  • upravljanje poslovima revizije i analize financijskih izvješća.
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.