Menadžment bankarstva, osiguranja i financija

Zašto?

 • Money makes the world go round

  Doista, ali ne u lošem smislu. Financijska industrija je unatoč svim prijeporima jedna od elitnih ali istovremeno i kritikama izloženih karijera. Za uspjeh su potrebna podjednaka količina znanja i rada.


 • Procjeni ideju

  Znanje iz bankarstva, osiguranja i financija su kompleksna i u stalnim promjenama. Praćenje tržišta, zakona, investicija zahtjeva istovremeno široka opća i usko specijalizirana znanja.  Pronađi način kako efikasno financirati, u kojem roku, s kojim izvorima i s kojim garancijama,to je jedno od ključnih pitanja u svakom poslovnom poduhvatu.

   

 • Nije lagano ali otvara vrata uspjeha

  Ako se odlučite studirati Bankarstvo osiguranje i financije dobijate priliku postati dio poslovne i financijske elite društa, upravljati tokovima novca i kapitala, kreirati kreditne  i finanicjske proizvode, upravljati  poslovnim i osobnim financijama, sudjelovati na domaćim i međunarodnim financijskim tržištima i upravljati i razvijati financijske institucije i tržišta! To sigurno nije lako ali ovaj studij će vam otvoriti vrata a na vama je da radom kroz njih prođete.
 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: veljača

 • 100

  izvanredni studij: veljača

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 33.000 KN

 • 100

  struč. spec. oec.

O studiju

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Poslovne ekonomije na Poslovnoj školi Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima

Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na raznim područjima financija, bankarstva i osiguranja, na području funkcioniranja financijskih tržišta, poslovanja investicijskih fondova, za obavljanje poslova u financijskim institucijama.

Studenti uče o ulozi i značaju različitih vrsta financijskih tržišta, institucija i instrumenata, njihovoj strukturi, te mehanizmima i okviru djelovanja u suvremenim financijskim uvjetima. Stiču znanja o čimbenicima unutar i izvan poduzeća koji mogu utjecati na globalna financijska tržišta i poslovanje financijskih institucija.

Posebno se izučavaju područja komercijalnog bankarstva i osiguranja, njihovu važnost za ekonomiju i financijski sustav te studenti stiču znanja i tehnike potrebne za uspješan rad u bankama, osiguravajućim društvima i ostalim financijskim institucijama ili financijskim odjelima.

Nastavni plan i program

 • Godina 1.
  PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
  Semestar 1. Ljetni
  Kvantitativne metode u poslovnom upravljanju 30 30 8
  Kontroling 30 30 8
  Informacijski sustavi za poslovno upravljanje 30 30 7
  Upravljanje poslovnim rizicima 30 30 7
  UKUPNO U 1. SEMESTRU 120 120 30
  Semestar 2. Zimski
  Poslovne financije poduzetnika (Financijski menadžment) 30 30 7
  Menadžment osiguravajućih društava 30 30 7
  Financijska tržišta 30 30 7
  Međunarodni financijski menadžment 30 30 7
  Seminarski rad 1. 2
  UKUPNO U 2. SEMESTRU 120 120 30
  UKUPNO U 1. GODINI 240 240 60
 • Godina 2.
  PREDMET PREDAVANJA S+V ECTS
  Semestar 3. Ljetni
  Menadžment banaka 30 30 7
  Javne financije 30 30 7
  Monetarna ekonomija 30 30 7
  Krizni menadžment 30 30 7
  Seminarski rad 2. 2
  UKUPNO U 3. SEMESTRU 120 120 30
  Semestar 4. Zimski
  Izborni predmet I. 30 30 5
  Izborni predmet II. 30 30 5
  Izborni predmet III. 30 30 5
  Diplomski rad 15
  UKUPNO U 4. SEMESTRU 90 90 30
  UKUPNO U 2. GODINI 210 210 60
  NAPOMENA: Od šest (6) ponuđenih izbornih predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
  Izborni predmeti za 4. semestar studija (abecednim redosljedom):
  Investiranje i upravljanje portfeljem 30 30 5
  Kompetitivna analiza 30 30 5
  Marketing u financijskim institucijama 30 30 5
  Pravo međunarodnih plaćanja 30 30 5
  Strategijski menadžment 30 30 5
  Upravljanje projektima 30 30 5

Upisne informacije

A) Uvjeti upisa

završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova, ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine, postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju od najmanje 3,50 (ako je prosjek ocjena manji od 3,50 potrebna je preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju).

B) Izborni postupak za upis kandidata:

Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.
Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.

C) Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 2.500,00 HRK (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • Potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 kuna (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 750,00 Kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

94% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2015. godine od 2185 osoba s Libertasovom diplomom samo 122 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 


 • Započni svoju karijeru radeći:

  • poslove menadžmenta i strateškog planiranja u bankama,
  • poslove organizacije, pripreme i ugovaranja aktivnih, neutralnih i pasivnih bankarskih poslova,
  • poslove menadžment konzaltinga u podrucju financiranja i kreditiranja gospodarskih projekata,
  • poslove osiguranja od financijskih rizika u poslovanju,
  • vođenje poslova kontrolinga,
  • poslove osiguranja financiranja domacih i međunarodnih projekata,
  • poslove financiranja i kreditiranja gospodarskih projekata,
  • upravljanje investicijskim fondovima,
  • samostalno upravljanje financijama poduzeća,
  • upravljanje poslovima revizije i analize financijskih izvješća.
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.