Organizacija

Rektor Sveučilišta

Predsjednik sveučilišta Pavlović

prof. dr. sc. Duško Pavlović

Ideja globalnog sela se transformirala iz ideje popularizirane u medijima u točan opis sadašnjeg međunarodnog sustava. Revolucija u komunikacijama, zajedno s osnivanjem i jačanjem međunarodnih organizacija te rastućom svijesti o međunarodnim pitanjima, dovela je do pojačane međusobne povezanosti ljudi i zemalja u svijetu.

Prvo desetljeće novog milenija jasno i dramatično pokazuje realnost globalnog sela, jer se uz probleme koje ima svaka zemlja za sebe, pojavljuju i zajednički problemi koji nadilaze državne granice. Pitanja poput promjene globalne klime koja može ugroziti budućnost života na našem planetu, terorizma koji na ovaj ili onaj način utječe na ljude svih nacija, vjera i kultura te globalne ekonomske krize koja nas je prisilila na preispitivanje naših tradicionalnih institucija i modela, ujedno su naglasila nestabilnost našeg načina života i važnost globalne suradnje. Više no ikad vidljivo je da sve što je dogodi na jednom kraju zemlje odjekuje čitavim globalnim selom. Jedini odgovor na složene izazove današnjice i na nesigurnosti s kojima smo suočeni, jedina čvrsta valuta u svijetu koji se ubrzano mijenja, je znanje – znanje koje nije regionalno ili ideološki ograničeno, koje se oslanja na principe i iskustva iz prošlosti, koje se temelji na proučavanju sadašnjih događaja, i koje je priprema za budućnost.

Takvo se znanje može steći samo obrazovanjem. Točnije rečeno, to znanje usvajamo poticanjem kritičkog razmišljanja i sudjelovanjem u raspravi, u kojoj se ne traži samo jedan ispravan odgovor, nego razmjena različitih ideja svih sudionika. Naša okolina cijeni nove doprinose svojih članova, kako studenata tako i profesora, jer jedino usvajanjem i analizom različitih uvjerenja i gledišta možemo doći do rješenja. U vrijeme kad su nekad širom prihvaćni politički, društveni i ekonomski principi podložni podrobnom preispitivanju, studentima se daje mogućnost izražavanja novih ideja, novih puteva i stavova koji ne trebaju slijediti prethodne vizije. Stvaramo Libertas međunarodn sveučilište kao instituciju u kojoj studenti nisu tek pasivni promatrači koji su dužni usvajati predavanja, nego su aktivni sudionici u stjecanju znanja. Najvažnije od svega, naši će studenti znati primijeniti svoje sposobnosti i spoznaje u stvarnim situacijama.

Nastavnici Libertas međunarodnog sveučilišta nisu ograničili svoje intelektualne živote i karijere na sveučilišta, nego su se spremno suočili s različitim stvarnim izazovima u svijetu u kojem žive i tako dokazali da njihova profesionalna stručnost može doprinijeti rješavanju globalnih problema. Upravo te vještine želimo prenijeti svojim studentima.

Libertas međunarodno sveučilište je zajednica koja promovira i nagrađuje intelektualnu znatiželju, posvećenost i inovativnost, kod studenata i osoblja. Budući da nam svijet svojim rastom postaje sve bliži, a neumoljiva pitanja dosežu do sve više ljudi, pripremamo svoje studente na suočavanje sa svim što im budućnost može donijeti i stvaramo od njih vođe našeg globalnog sela.

e:dpavlovic@libertas.hr

Prorektorica za znanost i međunarodnu suradnju

Ana Stavljenić-Rukavina

Prof. emeritus dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina

e: astavljenic@libertas.hr

Profesorica Ana Stavljenić-Rukavina bila je dugi niz godina istaknuti stručnjak i znanstvenik u području zdravstva i biomedicine, sveučilišni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U vrijeme dvogodišnjeg obnašanja dužnosti ministra zdravstva pokrenula je niz projekata u zdravstvenom sustavu, posebno u dijelu koji vode unapređenju kvalitete sustava. Svoje značajno profesionalno i nastavničko iskustvo koristila je za pripremu nastavnog plana i programa poslijediplomskog studija na Libertas međunarodnom sveučilištu.

Provela je značajni opus znanstvenih projekata u području biomedicine i zdravstva, posebno dijabetologije, istraživanja genetičkih čimbenika metaboličkih, kardiovaskularnih i drugih kroničnih bolesti rezultat kojih su brojni znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima. Bila je pozvani predavač na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, te član njihovih organizacijskih i znanstvenih odbora. Objavila je značajan broj nastavnih tekstova knjiga i priručnika. Provodila je projekte iz područja organizacije zdravstvenog sustava, javnog zdravstva i sustava kvalitete u zemlji i inozemstvu. Od 2004. godine djeluje kao ekspert u evaluaciji znanstvenih projekata EC za područje zdravstva.

Profesorica Ana Stavljenić-Rukavina je aktivni član brojnih znanstvenih društava u zemlji i svijetu. Članica je Svjetske akademije znanosti i umjetnosti i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića odlikovana je za doprinos razvoju znanosti u RH 2006. Nositelj je nagrade Jan Petelhoff za razvoj laboratorijske medicine u srednjeeuropskim zemljama. Začasni je član Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Prorektor za studente, organizaciju i poslovanje

Ante Samodol

Doc. dr. sc. Ante Samodol

e: asamodol@libertas.hr

Dekan Fakulteta za međunarodne odnose i diplomaciju

Petar Turcinovic

Dr. sc. Petar Turčinović

e: pturcinovic@libertas.hr

Dr.sc. Petar Turčinović, profesor, diplomat i konzultant dekan je Fakulteta za međunarodne odnose i diplomaciju Libertas međunarodnog sveučilišta. Jedan od osnivača studija psihologije u Rijeci, direktor međunaronih poslijediplomskih studija iz područja rješavanja sukoba i socijalne gerontologije na IUC-u u Dubrovniku, direktor Programa za usavršavanje menadžera HUP-a, profesor na Cotrugli Business School, predsjednik Fonda za znanost Hrvatske, osnivač Laboratorija za socijalnu psihologiju, saborski zastupnik aktivan u Odboru za vanjsku politiku i Interparlamentarnu uniju, ravnatelj Diplomatske akademije MVEP, pomoćnik ministra vanjskih poslova RH, hrvatski veleposlanik. Voditelj radne grupe za obrazovanje i znanost u pregovorima Hrvatska – EU. Djelovao je kao konzultant i/ili edukator u Svjetskoj banci, Holcimu, Viktoru Lencu, Adriadieselu, Termama Selce, American Expressu, Luri, Državnom odvjetništvu RH, Plivi, Coca-Cola-i, UN, OSCE i drugdje. Predavao u SAD na Brown University, New Mexico State University, University of Texas, Harvard University a u susjednim zemljama na sveučilištima u Sarajevu, Beogradu, Ljubljani i Podgorici. U Hrvatskoj je predavao na sveučilištima u Rijeci, Zagrebu, Zadru, Dubrovniku i Puli a izvan zemlje još i u Kini, Bugarskoj, Španjolskoj, Austriji, Mađarskoj, Albaniji, Njemačkoj, Rusiji i Indiji.

 

Dekan Fakulteta za međunarodno poslovanje i ekonomiju

Ivo Andrijanic

Prof. emeritus dr. sc. Ivo Andrijanić

e: iandrijanic@libertas.hr

 

Profesor emeritus dr.sc. Ivo Andrijanić bio je dugogodišnji gospodarstvenik, najprije u Ferimportu a kasnije i u Zračnoj luci Zagreb i sveučilišni profesor na Fakultetu za vanjsku trgovinu, kasnije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Svoje bogato praktično gospodarsko i profesorsko iskustvo uspješno je iskoristio za pripremu nastavnog plana i programa pri osnivanju Libertasa 2004. godine, kada je bio i prvi dekan.

Napisao je veliki broj znanstvenih i stručnih radova, knjiga i sveučilišnih udžbenika iz područja vanjske trgovine i vanjskotrgovinskog poslovanja, burzi i burzovnog poslovanja, ekonomike i politike osiguranja i reosiguranja, menadžmenta međunarodne trgovine, transporta i poslovne logistike, upravljanja kvalitetom i poznavanja robe i dr. Veliki broj tih djela objavljen je i u inozemstvu. Bio je predavač na mnogim međunarodnim kongresima, konferencijama i seminarima u zemlji i inozemstvu.

Doživotni je počasni član Znanstvenog savjeta za promet HAZU i Upravnog odbora Međunarodne organizacije civilnih aerodroma (ICAA) u Parizu. Bio je dugogodišnji član Matičnih odbora i povjerenstava Ministarstva znanosti za izbor kandidata u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja.

Za postignute rezultate i uspjehe u radu odlikovan je, između ostalog, Ordenom rada sa zlatnim vijencem, Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu, diplomom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za doprinos u radu Znanstvenog savjeta za promet i dr.

Dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti

Ana Stavljenić-Rukavina

Prof. emeritus dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina

e: astavljenic@libertas.hr

 

Profesorica Ana Stavljenić-Rukavina bila je dugi niz godina istaknuti stručnjak i znanstvenik u području zdravstva i biomedicine, sveučilišni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U vrijeme dvogodišnjeg obnašanja dužnosti ministra zdravstva pokrenula je niz projekata u zdravstvenom sustavu, posebno u dijelu koji vode unapređenju kvalitete sustava. Svoje značajno profesionalno i nastavničko iskustvo koristila je za pripremu nastavnog plana i programa poslijediplomskog studija na Libertas međunarodnom sveučilištu.

Provela je značajni opus znanstvenih projekata u području biomedicine i zdravstva, posebno dijabetologije, istraživanja genetičkih čimbenika metaboličkih, kardiovaskularnih i drugih kroničnih bolesti rezultat kojih su brojni znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima. Bila je pozvani predavač na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, te član njihovih organizacijskih i znanstvenih odbora. Objavila je značajan broj nastavnih tekstova knjiga i priručnika. Provodila je projekte iz područja organizacije zdravstvenog sustava, javnog zdravstva i sustava kvalitete u zemlji i inozemstvu. Od 2004. godine djeluje kao ekspert u evaluaciji znanstvenih projekata EC za područje zdravstva.

Profesorica Ana Stavljenić-Rukavina je aktivni član brojnih znanstvenih društava u zemlji i svijetu. Članica je Svjetske akademije znanosti i umjetnosti i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića odlikovana je za doprinos razvoju znanosti u RH 2006. Nositelj je nagrade Jan Petelhoff za razvoj laboratorijske medicine u srednjeeuropskim zemljama. Začasni je član Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Dekanica Fakulteta za film i scenske umjetnosti

Branka Cvitkovic

Doc. art. Branka Cvitković

e: bcvitkovic@libertas.hr

Doc. art. Branka Cvitković rođena je u Zagrebu 29. svibnja 1948. godine. Nakon studija književnosti na Filozofskom fakultetu 1971. godine, upisuje glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Članica je ansambla Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu od 1972. do 2014. godine. Surađivala je i sa Glumačkom družinom Histrion, Zagrebačkim kazalištem mladih, HNK Osijek, HNK Split, Splitskim ljetom, Kazalištem Marina Držića iz Dubrovnika, Dubrovačkim ljetnim igrama, Teatrom ITD i Osječkim ljetom. Nastupala je u brojnim filmovima i TV i radio dramama.

Dobitnica je značajnih nagrada i priznanja za umjetnička dostignuća. Za cjelokupni umjetnički i društveni angažman odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi, Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrijednosti i Spomenicom domovinskog rata.

Odlukom Ministarstva kulture RH 2006. godine proglašena je Nacionalnom dramskom prvakinjom.

Zajedno sa stručnim suradnicima priprema nastavni plan i program za novoosnovani Fakultet za film i scenske umjetnosti pri Sveučilištu Libertas te preuzima prvu generaciju studenata glume. 2015. godine postaje dekanica fakulteta i nastavlja svoj pedagoški rad kao profesorica glume te formira profesorski kadar okupivši najeminentnije stučnjake iz područja hrvatskog jezika, književnosti, filozofije, dramaturgije i umjetnike iz područja glume, scenskog govora, scenskog pokreta i glazbe.

Pročelnik poslovne škole

Davor Zmegac

Mr. sc Davor Žmegač

e: dzmegac@libertas.hr