Referada Kutina

  • Studentska referada Kutina

    Referada Kutina

     

Studentska referada (Sportski centar Kutina - Ulica hrvatskih branitelja 8, 44320 Kutina)
E-mail: kutina@libertas.hr | Tel.: +385 44 635 606
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 09:00 do 17:00 (pauza od 13:30 do 14:00)
Radno vrijeme: srijeda od 10:00 do 18:00 (pauza od 14:30 do 15:00)
Radno vrijeme: svaka prva subota u mjesecu od 09:00 do 10:00
Referent: Alen Kos | e-mail: akos@libertas.hr